• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 213
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin sistem analizi prensiplerini anlamalarını ve onlara iş gereksinimlerini analiz edebilecekleri ve iş ihtiyaçlarını karşılayacak çözümleri dizayn edebilecekleri yetileri kazandırmak
Dersin İçeriği: 

Bu ders bilgi sistemlerini yönetme ve geliştirme yönündeki yetileri geliştirme için önem taşıyan başlıca kavramları, taslakları, metodolojileri, teknikleri ve araçları tanıtmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Sistem analizi prensiplerinin anlasilmasi

2,3,4

1,2,3

 

Sistem gereksinimlerinin belirleme becerisinin kazanılması

2,3,4

1,2,3,12

 

Sistem bileşenlerinin ve çevrelerinin dizayn edilmesi becerisinin kazanılması

2,3,4

1,2,3

 

Programcıların faydalanabileceği detaylı modellerin oluşturulmasıı becerisinin kazanılması

2,3,4

1,2,3,12

 

Kullanıcı arayüzlerinin girdi,çıktı ve kontrollerine ait veritabanı bileşenlerinin anlaşılması

2,3,4

1,2,3,12

C

Bilgi sistemlerinin analiz edilmesi, dizayn edilmesi ve geliştirilmesi sırasında karşılaşılabilecek problemlere çözüm bulma yetisinin kazanılması

2,3,4,5,6

1,2,3

 

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

DERS PROGRAMI

2

SİSTEM ANALİZİ VE TEMELLERİ

BÖLÜM1

3

İŞ ANALİZİ

BÖLÜM2

4

PROJE YÖNETETİMİ

BÖLÜM3

5

GEREKSİNİMLERİN ANALİZİ

BÖLÜM4

6

VERİ VE SÜREÇ ANALİZİ

BÖLÜM5

7

NESNE ANALİZİ

BÖLÜM6

8

GELİŞTİRME SEÇENEKLERİ

BÖLÜM7

9

ARAYÜZÜN DİZAYN EDİLMESİ

BÖLÜM8

10

VERİNİN DİZAYN EDİLMESİ

BÖLÜM9

11

SİSTEM YAPISININ PLANLANMASI

BÖLÜM10

12

SİSTEMİN OPERASYONEL HALE GETİRİLMESİ

BÖLÜM11

13

GÜVENİLİR VE DESTEKLEYİCİ SİSTEMLER

BÖLÜM12

14

TEKRAR

 

15

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Gary B. Shelly and Harry J. Rosenblatt, Analysis & Design for Systems, 2012, International 9th Edition, Course Technology

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Ödev

5

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

2

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

3

Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.

 

 

 

x

 

4

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

 

5

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

 

6

Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.

 

 

 

 

 

7

Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.

 

 

 

x

 

8

Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

x

 

9

Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.

 

 

 

 

 

10

Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.

 

 

 

 

 

11

Bilişim mezunu,  Türkçe, İngilizce ve ikinci bir yabancı dili kullanarak , eğitimi boyunca kazandığı, toplumun temel kurum ve kuruluşlarına ilişkin değerlerin bilincinde olarak , farklı iş ortamlarında  meslektaşları ile iletişim kurar, sorumlulukları çerçevesinde, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak iletebilir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

5

10

50

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

146

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,84

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6