• Türkçe
  • English

Dekan Sekreteri Öğrenci İşleri İdari Personel İdari Personel
Rezzan Gümüş KAYAR Nurgün ÖZTEZCAN Arzu Canik ARAS Sema BEŞİK
Tel: 0216 578 00 00 (1930)
E-posta: rgumus@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1960)
E-posta: nurgun@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (3027)
E-posta: canik@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1943)
E-posta: sbesik@yeditepe.edu.tr
İdari Personel İdari Personel İdari Personel
Ceren Ekici ÇALİMSİZ Dilek TOPSAKAL Ebru TURAN
Tel: 0216 578 00 00 (1944)
E-posta: ceren.ekici@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (3859)
E-posta: dtopsakal@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1945)
E-posta: eturan@yeditepe.edu.tr