• Türkçe
  • English

 Dekan Mesajı

Prof. Dr. Rıfat Kamaşak
Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı

rifat.kamasak@yeditepe.edu.tr
 

Günümüz iş dünyasının dinamikleri küresel ölçekte hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşamaktadır. İşletmecilik ekosisteminde meydana gelen bu gelişmelerin başdöndürücü hızına son dönemlerde hep birlikte tanık oluyoruz. Ülkemiz işletmelerinin bu değişim ve dönüşüme adaptasyonları sürecinde Ticari Bilimler Fakültesi olarak, yeni iş modelleri, inovasyon, bilgi teknolojileri, dijitalleşme ve tedarik zinciri gibi konuların ticari faaliyetlere entegrasyonunu yakından izliyor, bu doğrultuda programlarımızı yenilemeye ve ders yelpazemizi genişletmeye devam ediyoruz. Program içeriklerimizi yalnızca kuramsal temelde değil, aynı zamanda uygulamaya dönük sektörel işbirlikleri, stajlar ve modüler sistemler içeren laboratuvar eğitimleri ile desteklemekteyiz. 

Fakültemizi eğitimin geleceğine yön verecek programlar ve yetkin kadrolar ile geliştirirken, öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında Dünya ve Türkiye ekonomisinin ihtiyaçlarına cevap verecek donanımlara sahip iş insanları olmaları için var gücümüzle çalışıyoruz.

Ticari Bilimler Fakültesi

Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi'nin amacı, çevresel değişikliklere uyum sağlamanın ötesinde önderlik yapacak, öngörü sahibi, yenilikçi, yaratıcı, yetkin bireyler yetiştirmektir. Bu çerçevede, fakültemiz bünyesinde yer alan Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, geleneksel yaklaşımı sektörel işbirliği ile zenginleştirmekte ve işgücü piyasasının gereksinim duyduğu özgün uzmanlık alanları yaratmaktadır.

Öğrenci Değişim Programlarıyla Dünyaya Açılma İmkanı

Fakültemiz öğrencileri Avrupa, ABD ve Kanada üniversiteleri ile yapılan anlaşmalarla akademik eğitimlerini tamamlarken, uluslararası iletişim becerilerini pekiştirip, farklı kültürleri tanıma olanağı elde etmektedir.

Fakültemizin en önemli özelliği, disiplinler arası altyapısı ile güncel ve teorik bilgileri öğrencilerine sunması ve bu bilgilere uygulama alanı yaratan çağdaş öğrenme yaklaşımı sayesinde sağlam bir temel oluşturmasıdır. Fakültemiz birden fazla dil öğrenme olanağı ile öğrencilerimizin etkin iletişim becerileri kazanmasını da sağlamaktadır. Eğitim dili olan İngilizce'nin yanısıra Almanca, Çince, Fransızca, İspanyolca ve Rusça gibi dillerden bir ya da daha fazlasını öğrenmeye olanak tanıyan fakültemiz bu yönüyle de önemli bir ayrıcalık yaratmaktadır.

Çift Anadal ve Yan Dal

Fakültemiz başarılı öğrencilerine, değişik alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayacak çift anadal ve yan dal programları ile birden fazla bölümü bitirme olanağı tanımaktadır. Fakülte içi bölümlerarası ortak derslerin bulunması çift anadal yapmaya destek sağlayan önemli bir avantaj olarak ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerimiz eğitime başladıktan sonra çift anadal ve yan dal programlarını seçtikleri için daha bilinçli olarak ilgi ve becerileri doğrultusunda uzmanlaşmaktadır.

Staj Olanakları ile İş Dünyasında Pratik Yapma İmkanı

Yapılan stajlar teorik bilgiyi pratiğe dönüştürerek, öğrenciyi iş hayatına ayrıcalıklı olarak hazırlamaktadır. Ticari Bilimler Fakültesi çağdaş eğitim program ve uygulamaları ile uluslararası standartlarda eğitim imkanı sunmaktadır. Fakültemizin uygulamaya verdiği önem doğrultusunda teorik dersler alanlarında yetkin akademisyenler, uygulamalı dersler ise ilgili sektörden gelen, alanlarında isim yapmış uzmanlar tarafından verilmektedir. Ticari Bilimler Fakültesi'nde teori ile pratik arasında sıkı bir ilişki kurulmaktadır. 

Mezun olacak öğrencilerimizin piyasanın gereksinimlerinin de ötesinde becerilerle donatılmaları nedeniyle iş hayatına ayrıcalıklı olarak başlayacaklarına inanmaktayız.

Ticari Bilimler Fakültesi Tanıtım Videoları

► Video: Prof. Dr. Rıfat Kamaşak, "Yolun Başındayken", HaberTürk (26.07.2021)

► Video: Doç. Dr. Altan Kar, "Yolun Başındayken", HaberTürk (11.08.2021)

► Video: Doç. Dr. Altan Kar, "Başarıya Doğru", CNN Türk (30.08.2017)