• Türkçe
  • English

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü

Yeditepe Üniversitesi Online Tanıtım Günleri (21 Temmuz – 14 Ağustos 2020)

► Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü (Online Tanıtım)

Bölüm Hakkında

Prof. Dr. Avadis Hacınlıyan
Bölüm Başkanı

ahacinliyan@yeditepe.edu.tr 

Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve yaygınlaşması sayesinde artan internet kullanımı; bu olanaklardan yararlanan dağıtılmış hesaplama ve veri saklama teknikleri, bunun da gereksinim gösterdiği ağ, veri ve uygulama güvenliği artan bir önem kazanmıştır. Güvenliğin kamu, özel sektör ve kişisel ölçekte hayatın olağan ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte siber uzay olarak adlandırılan yeni bir küresel boyut oluşturmuştur. Yaşanan bu teknolojik devrim, toplumların dönüşüm geçirmesine ve bilgisayar ağları çevresinde şekillenen yeni ilişkilerin oluşturduğu “ağ toplumu”nun ortaya çıkmasını sağlamıştır. İnternetin sosyal ve ekonomik yaşantının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, sanallaştırma ve bulut bilişim gibi yenilikler iş dünyasının da bilgi ve iletişim alanında bu büyük değişime kayıtsız kalamamasına, kurum ve hizmetlerini siber evrene taşımalarına yol açmıştır.

İnternet kullanıcı sayısın arttıkça genel tanımlama ile “Bilgi Güvenliği” olarak adlandırılan problemler ortaya çıkması ülkelerin kendi bilgi sistemlerini ve kritik altyapılarını bilgi teknolojileri altyapısıyla oluşturmalarına neden olmuştur. Ülkeler siber alana bağımlı olan sistemlerini bilgi güvenliği tehditlerine karşı korumak için standartlar, politikalar ve stratejiler geliştirilmiş ve uygulanmıştır.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü, siber teknoloji bağlamında siber güvenlik yönetimi alanına özgün ihtiyaçların karşılanması için bilgi güvenliği tehditlerine karşı etkin bir biçimde açıklık tarama ve testlerini uygulayabilecek, bilgi güvenliği açısından seviye-iyileştirme analizleri yapabilecek, ağ, bilgi ve uygulama  güvenliği konusunda deneyimli, güvenlik konusundaki tehditleri algılayarak bertaraf edecek bir farkındalık programı düzenleyebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla olası bilgi güvenliği tehditlerine karşı güvenlik seviyesinin iyileştirilmesi ve sistemlerin güvenlik açıklarının belirlenmesi paralelinde donanım ve yazılım boyutunda bir sistematik dahilinde önlemlerin alınması, fiziksel ve bilgi güvenliğinin sağlanması; tüm bu unsurların siber güvenlik yönetimi üst bağlamında gösterilmesi bölümün başlıca amaçlarındandır.

C, C++, C#, Java, Python gibi programlama dilleri, yapay zeka, web tasarımı, bilgisayar ağları, Oracle uyumlu veri tabanı dersleri, bilişim sistemleri güvenliği, kriptoloji, sızma testleri, ağ güvenliği veritabanı güvenliği, sanallaştırma ve bulut sistemleri ve bilişim suçları ve mevzuatı üzerine dersler programımızda mevcuttur.

Bölümümüz; Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri; Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi  ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri ile ortak dersler, laboratuvar olanakları ve akademisyen işbirlikleri içerisindedir.

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız bilgi işlem merkezleri ve yazılım firmaları başta olmak üzere, elektronik bilginin olduğu her alanda “bilgi güvenlik uzmanı”,”sistem güvenliği uzmanı”, “siber güvenlik uzmanı”, “ağ uzmanı ve yöneticisi”, “sistem destek uzmanı” ve “yazılımcı”pozisyonlarında çalışabileceklerdir.

Siber saldırı hedefleri arasında küresel boyutta 5. sırada olan ülkemizin, şu anda siber güvenlik konusuna hakim ve teorik bilgilere sahip en az 20000 uzmana ihtiyaç vardır. Sözkonusu saldırı tehditlerinin önümüzdeki yıllarda da büyük ölçüde artacağı düşünüldüğünde, piyasanın mezunlara olan talebinin artacağı tahmin edilmektedir.

► Akademik Programı görmek için tıklayınız