• Türkçe
  • English
Dekan Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Rıfat KAMAŞAK Doç. Dr. Aşkın DEMİRAĞ Doç. Dr. Altan KAR
Tel: 0216 578 00 00 (1930)
E-posta: rifat.kamasak@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1973)
E-posta: ademirag@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1967)
E-posta: altankar@yeditepe.edu.tr
Dekan Sekreteri Fakülte Sekreteri
Sema AKÇAY Merve AYDIN
Tel: 0216 578 00 00 (1930)
E-posta: sema.akcay@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1947)
E-posta: merve.aydin@yeditepe.edu.tr
Fakülte Öğrenci İşleri Fakülte Öğrenci İşleri Fakülte Öğrenci İşleri
Sema BEŞİK Dilek TOPSAKAL Ebru TURAN
Tel: 0216 578 00 00 (1943)
E-posta: sbesik@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (3859)
E-posta: dtopsakal@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1945)
E-posta: eturan@yeditepe.edu.tr