• Türkçe
  • English
Dekan V. Dekan Yardımcısı V.

Prof. Dr. Bekir Tevfik AKGÜN Doç. Dr. Aşkın DEMİRAĞ
Tel: 0216 578 00 00 (1930)
 E-posta: bekirtevfik.akgun@yeditepe.edu.tr    
Tel: 0216 578 00 00 (1973)
E-posta: ademirag@yeditepe.edu.tr
Dekan Sekreteri Fakülte Sekreteri

Sema AKÇAY

Merve AYDIN

Tel: 0216 578 00 00 (1930)
E-posta: sema.akcay@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1947)
E-posta: merve.aydin@yeditepe.edu.tr
Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümleri
Bölüm Sekreteri
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü
B
ölüm Sekreteri

Sema BEŞİK

Dilek TOPSAKAL

Tel: 0216 578 00 00 (1943)
E-posta: sbesik@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1931)
E-posta: dtopsakal@yeditepe.edu.tr