• Türkçe
  • English

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüzde ders programlarımız gelişen ihtiyaçlara göre hızla güncellenmektedir. Son birkaç yıl içinde sektördeki gelişmelere paralel olarak Web tasarımına giriş, İleri Web Tasarımı, Web Programlama I ve II, Veri Madenciliği, Web'de yenilik ve sosyal teknolojiler, Ağ Programlama dersleri yeniden düzenlenmiş, bilgisayar ağları konusunda CISCO müfredatından esinlenen bilgisayar ağları ders dizisi oluşturulmuş, Microsoft ile işbirliğine girilerek öngördükleri müfredata uyumlu işletim sistemleri ile .net ortamında programlama ve Web tasarım dersleri açılmış, Oracle ile işbirliğine girilerek öngördükleri müfredatla düzenlenen veri tabanı dersleri geliştirilmiştir.

Bilişim Sistemleri ve Teknoljileri Bölümümüzde sektördeki diğer gelişmelere paralel olarak kablosuz ağlar ve mobil iletişim sistemleri, mobil sistemlerin programlanması, telsiz ağlar ve mobil işletim sistemleri, SAP tabanlı kurumsal kaynak planlanması, betik dilleri, Bilişim Sistemleri güvenliği, karar destek sistemleri, yapay zeka, istemci sunucu mimarisi, sanal gerçeklik teknolojileri,  bilgi yönetimi dersleri seçimlik olarak müfredata eklenmiştir. Son olarak, sektörde temas halinde olduğumuz SAP Cisco, Oracle ve Microsoft uyumlu ders dizilerinin ilk dersleri mecburi ders statüsüne getirilmiştir. Önerilen derslerin önemli bir bölümünün günümüzde yoğun uygulama alanı bulunan yazılım geliştirme konusu ile yakın ilgisi olduğu aşikârdır. Bu ihtiyacın karşılanması amacı ile Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü programımızda görüleceği gibi yazılım geliştirmeye yönelik 21 kredilik mecburi ders, değişik yazılım uygulamalarını tanıtıcı en az 21 kredilik mecburi ders yer almıştır. Seçimlik derslerimizin arasında bu amaca yönelik 35 kredilik ders vardır. Türkiye'de yaklaşık 150,000 bilişim uzmanı açığı bulunmaktadır. Teknolojinin hızla gelişmesi nedeniyle bu teknolojileri etkin kullanabilecek uzman sayısının artması önem taşımaktadır.