• Türkçe
 • English

Yeditepe Üniversitesi olarak tanıtım dönemlerimizde aday öğrencilerimizi okulumuz yerleşkesinde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımız gibi, web sitemizdeki www.gelecegiplanla.com adresindeki tercih robotu ile de destek vermekteyiz.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü sayısal (SAY) puanla öğrenci alır. Tabloda yer almayan en yüksek 2019 puanı tam burslu 422.459 %50 indirimli  330.033. Tüm kontenjanlar dolmuştur.

Üniversite Adı Bölüm Puan Yılı Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı

Sıralaması

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilişim Sistemleri Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) 2019 SAY 5 391,78440 57 700
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilişim Sistemleri Teknolojleri (İngilizce) (%50 İndirimli) 2019 SAY 30 242,46331 324 000

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüz Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan lisans programlarından biri olup eğitim süresi sekiz yarıyıl olmak üzere dört yıldır.

Bilgisayar Mühendisliği, uygulayıcıların ihtiyacını saptar ve onlara anahtar teslim sistem geliştirir. Bilişim Sitemleri ve Teknolojileri Bölümü ise bilgisayar tekniklerini bilen yönetici veya yöneticiliği bilen bilgisayar uzmanları yetiştirir. Sektörle yakın işbirliği içinde uygulamalı derslere ağırlık verir. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümü, bilgisayar mühendisliğinden farklı olarak daha sosyal alanlarda da hizmet vermektedir. Sosyal alanlar biraz açılacak olursa, şirket içi yönetimden pazarlamaya, kişisel iletişim tekniklerinden muhasebe hesaplarına kadar tüm alanlarda bilgi kazanma şansı sunar. Çalışma alanlarına göre değişmekle beraber, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri uzmanı, yazılımcı ve şirket yönetimi arasında köprü görevi görüp bilgi akışı ve anlaşma kolaylığı sağlar. Bilgisayar mühendisliği genellikle teknolojiyi üreten taraf iken, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bunu kullanan ve işletmelere entegre eden taraftır.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüzün amacı çağdaş bilişim uygulamalarına hâkim olan, yenilikleri izleyebilen bilgisayar bilimleri, yöneticilik konularında eğitilmiş, vizyon sahibi, ulusal ve uluslar arası sektörle entegre olabilen, İngilizce eğitim görmüş, yazılım geliştirme, veri madenciliği, internet ve ağ uygulamalarına hakim olan çok yönlü profesyoneller yetiştirmektir.

C, C++, C#, Java, Visual Basic gibi programlama dilleri, web tasarımı, bilgisayar ağları, Microsoft müfredatına uyumlu işletim sistemleri, .net teknolojisi, SAP ve Oracle uyumlu veri tabanı dersleri, SAP uyumlu kurumsal kaynak planlama dersleri gibi bilişim uygulamalarının yanı sıra proje yönetimi, elektronik müşteri ilişkileri, elektronik tedarik zinciri, bilgi yönetimi, bilişim sistemleri güvenliği gibi dersler de verilmektedir. Oracle ile yakın işbirliği halindeyiz. Öğretim elemanlarımız SAP ile de işbirliği halindedirler.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüzüm öğrenim dili İngilizcedir. İngilizce düzeyi ek eğitim gerektiren öğrencilere seviye tespit sınavı uygulanarak İngilizce Hazırlık okulunda eğitim görmektedir.

Bilişim Sistemleri ve Teknoljileri Bölümümüz, öğrencilerine Çift Anadal ve Yan dal olanakları sunmaktadır. Çift Anadal, öğrencinin iki programı birlikte bitirerek iki diploma alması demektir. Yan dal ise sınırlı sayıda ders alarak ikinci bir dalda sertifika alması demektir. Giderek artan disiplinler arası çalışma ihtiyaçları nedeniyle öğrencilerimize, bundan 20 yıl sonrasını da düşünerek bu tür programlarla ilgilenmelerini ve destekleyen üniversitelere yönelmelerini öneririz. Fakülte içinde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Finans Bölümleri ile, Fakülte dışında İktisat, İşletme, Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi ile değişik çift anadal ve yandal uygulamaları vardır. Burslu 3.50, burssuz 3.00 ortalama barajı vardır. Yandal için burslu 3.25 ortalama barajı vardır.

 

ÇİFT ANADAL

Çift ana dal programı, her iki ana dalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ana dal programının toplam kredisine ek olarak en az 30 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Çift ana dal programına, kayıtlı olunan programın (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılında başvurulabilir. 

Bir öğrencinin çift ana dal başvurusunun kabul edilebilmesi için:

 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
 • Çift ana dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) genel not ortalamasının (CGPA) en az 3.00 (Çap programına burslu başlamak için öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.50) olması
 • Çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde, öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması gerekir. 

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. Çift ana dal programındaki öğrenci, ana dal programında yükseköğretim kurumu içinde geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir. Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci ana dal genel not ortalaması (CGPA) bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması (CGPA) ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir. Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal programından kaydı silinir. 

İkinci ana dal programından mezun olabilmek için ikinci ana dal genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Çift ana dal programına devam eden öğrenciye ikinci ana dal diploması devam ettiği birinci ana dal programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını tamamlayan, ancak ikinci ana dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci ana dal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ancak kredi yükünün yoğun olduğu çift ana dal programlarında uzatmaya gerek duyulması halinde ilave bir iki yarıyıl daha uzatma verilebilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift ana dal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir.

 

YAN DAL

Yan dal programının, ana dal derslerine (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) ek olarak en az 21 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Yan dal programına, kayıtlı olunan programın (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılında başvurulabilir.

Bir öğrencinin yan dal programına kabul edilebilmesi için:

 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
 • Yan dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.50 olması gerekir.
 • Burslu yan dal yapabilmek için de başvuran öğrencilerin not ortalamaları 4.00 üzerinden 3.25 olması şartı aranır. 

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. 

Öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal sertifikası alabilmek için ana dal (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması gerekir. Yan dal programına devam eden öğrenciye yan dal sertifikası, devam ettiği birinci ana dal (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) tamamlayan, yan dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi yan dal programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.

 

Yeditepe Üniversitesi bu konuda esnektir. Ancak YÖK Yönetmeliklerine göre öğrencilerin başarısız dersinin olmaması, belirli sayıda yeni programına uygun kredi alması, belirli bir ortalama tutturması, ayrıca transfer edeceği bölümü herhangi bir üniversitede kazanan en düşük ÖSYS puanlı öğrenciden az puan almamış olması gerekir. Eğer öğrenci burslu ise bu durumda yeni bölümünde burslu olması için 3.50 ortalama tutturması gerekir.

 

YATAY GEÇİŞ

Üniversitemizde Kurum içi, Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür. 

 1. Kurum içi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranmaktadır. Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahildir. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir.
 2. İkinci bir yatay geçiş yöntemi de Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre yatay geçiştir. Bu geçişe ait genel kural ve prensipler her yıl Haziran ayı içinde olmak üzere yılda bir kez üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.
 3. Üçüncü tür yatay geçiş ise Merkezi Yerleştirme Puanlarına göre kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş türüdür. Bu geçiş türünün genel kural ve prensipleri her yıl Haziran ayında ve Ocak ayında olmak üzere iki defa yayınlanmakta ve üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir.  Yine detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.

 

DİKEY GEÇİŞ

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüz dikey geçiş (DGS) yolu ile de öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgiler her yıl Temmuz ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan takip edilebilir.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüzde öğretim kadromuz tam zamanlı 7 öğretim üyesi, doktoralı 1 eleman, tümü doktora öğrencisi 4 asistan ve çoğu sektörden gelen 13-20 arasında ek görevli öğretim elemanından oluşmaktadır. Öğretim elemanlarımızdan biri Microsoft 2007-8 en değerli Kişi ödülünü almıştır. Bir diğeri TÜBİTAK proje değerlendirme panellerine davet edilmiştir.

 

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüzde her öğrenciye bir danışman atanır ve öğrencilerin ders programları bu danışmanlar tarafından yönlendirilir. Öğrencilerin diğer ihtiyaçlarına da mümkün olabildiğince cevap verilir.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüzde verilen Ağ Uzmanlığı 1,2,3,4 derslerini alan öğrenciler başardıkları taktirde Cisco Sertifikalı Ağ Uzmanı unvanını alabilirler. Bölümümüz Microsoft Academic Alliance üyesi olup bir dizi derslerimizin müfredatı Microsoft ile uyumlu hale getirilmiştir. Benzeri bir anlaşma Oracle ile de yapılmıştır. Müfredatımız SAP'ın önerilerine göre düzenlenmekte ve öğretim elemanlarımız bu konuda işbirliği halindedir. Bir eski öğrencimiz SAP'ta işe alınmıştır. Staj ve Bitirme Ödevi yükümlülükleri de öğrencinin uygulamalarla ve sektörle temasını sağlar.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüzde 40 iş günlük staj zorunluluğu vardır. Bu staj üçüncü yıl (altıncı yarıyıl) sonunda yapılır. Microsoft, Finansbank, Turkcell, Netaş, Arçelik, Siemens gibi kuruluşların çeşitli bölümlerinde staj yapan öğrencilerimiz mevcuttur. Staj yaptıkları kurumlarda iş bulan öğrencilerimiz vardır. Bazı öğrenciler bitirme ödevlerini de stajla ilgili konuda yaparak uzmanlaşmaktadırlar.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüzün Hollanda, Almanya, Avusturya, Fransa, İsveç, İspanya, Polonya ile Erasmus çerçevesinde anlaşması, ABD ve Kanada’daki değişik üniversitelerle mübadele çerçevesinde anlaşmaları vardır. Bu yıl 15 öğrencimiz Erasmus bursu kazanmıştır.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüzde SAP, Microsoft, Cisco ve Oracle gibi sektörün önde gelen temsilcileri seminerler vermişlerdir. İki kez Mandriva InstallFest uygulanmıştır.

Yazılım geliştiriciler, Web Tasarımcılar, Veri Tabanı yöneticileri Proje Yöneticileri ve Uygulama geliştiriciler en çok aranan profesyoneller olacaktır. Almanya da çalışma izni için enformatik dalında çalışanlar tercih edilmektedir Sahip olduğunuz dereceye bakılmaksızın BeschV (Alman İstihdam Yönetmeliği)  ve AufenthG (Alman İkamet Yasası) Bölüm 19c (2) uyarınca Almanya'da nitelikli istihdam elde etmek için oturma izni almak mümkündür. (bknz https://www.make-it-in-germany.com/en/visa/kinds-of-visa/specific-labour...) Serbest seçimlik dört dersi Almanca seçerek Yabancı Diller Yüksek Okulundan sertifika alabilirler. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, bilgisayar destek uzmanları için istihdam fırsatlarının 2016 ile 2026 arasında (diğer meslekler için ortalamanın çok üzerinde olan) % 11 artması beklenmektedir, bu da diğer meslekler için ortalamanın çok üzerindedir. Bu artışın nedeni, işletmelerin altyapı yükseltmelerinden kaynaklanan destek personeline olan talep artışıdır. (bknz https://www.fieldengineer.com/skills/it-specialist).

Bankalar, Yazılım Sektörü, Telekomünikasyon, Web tasarım ve geliştirme uzmanı, Sistem uzmanı, Yazılım geliştiricisi ve uyarlayıcısı, sanal gerçeklik uzmanı, bulut sistemleri ve mobil iletişim, sistem tasarımcısı ve yöneticisi, proje yöneticisi, veri tabanı yöneticisi, büyük veri uzmanı, güvenlik uzmanı, stratejik yönetim, finansal yönetim, veri madenciliği, elektronik iş yönetimi, yapay zekâ ve bunu kullanan uzman ve karar destek sistemleri, bilişim yönergeleri gibi konularda kamu ve özel sektörde iş bulabilirler.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüzde ders programlarımız gelişen ihtiyaçlara göre hızla güncellenmektedir. Son birkaç yıl içinde sektördeki gelişmelere paralel olarak Web tasarımına giriş, İleri Web Tasarımı, Web Programlama I ve II, Veri Madenciliği, Web'de yenilik ve sosyal teknolojiler, Ağ Programlama dersleri yeniden düzenlenmiş, bilgisayar ağları konusunda CISCO müfredatından esinlenen bilgisayar ağları ders dizisi oluşturulmuş, Microsoft ile işbirliğine girilerek öngördükleri müfredata uyumlu işletim sistemleri ile .net ortamında programlama ve Web tasarım dersleri açılmış, Oracle ile işbirliğine girilerek öngördükleri müfredatla düzenlenen veri tabanı dersleri geliştirilmiştir.

Bilişim Sistemleri ve Teknoljileri Bölümümüzde sektördeki diğer gelişmelere paralel olarak kablosuz ağlar ve mobil iletişim sistemleri, mobil sistemlerin programlanması, telsiz ağlar ve mobil işletim sistemleri, SAP tabanlı kurumsal kaynak planlanması, betik dilleri, Bilişim Sistemleri güvenliği, karar destek sistemleri, yapay zeka, istemci sunucu mimarisi, sanal gerçeklik teknolojileri,  bilgi yönetimi dersleri seçimlik olarak müfredata eklenmiştir. Son olarak, sektörde temas halinde olduğumuz SAP Cisco, Oracle ve Microsoft uyumlu ders dizilerinin ilk dersleri mecburi ders statüsüne getirilmiştir. Önerilen derslerin önemli bir bölümünün günümüzde yoğun uygulama alanı bulunan yazılım geliştirme konusu ile yakın ilgisi olduğu aşikârdır. Bu ihtiyacın karşılanması amacı ile Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü programımızda görüleceği gibi yazılım geliştirmeye yönelik 21 kredilik mecburi ders, değişik yazılım uygulamalarını tanıtıcı en az 21 kredilik mecburi ders yer almıştır. Seçimlik derslerimizin arasında bu amaca yönelik 35 kredilik ders vardır. Türkiye'de yaklaşık 150,000 bilişim uzmanı açığı bulunmaktadır. Teknolojinin hızla gelişmesi nedeniyle bu teknolojileri etkin kullanabilecek uzman sayısının artması önem taşımaktadır.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü mezunları Yeditepe Üniversitesi dâhil tüm üniversitelerin Yönetim Bilişim yüksek lisans programlarına kabul edilebilirler. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Veri Bilimi tezsiz ve tezli Yüksek Lisans programı, Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programı (MBA), Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programı, Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı, Görsel İletişim Tasarım programı ve çok iyi bir akademik ve deneyim geçmişiyle belirli mühendislik programlarına başvurabilirler. 3. Sınıftan başlayan bir çalışma ile ABD üniversitelerine, uygun seviyede yabancı dil bilgisi olup Erasmus yolu ile kendilerini tanıttıklarında Avrupa Üniversitelerine başvurabilirler.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüze YÖK Bursu (%100, %50 veya %25) kazanarak gelen öğrencilerimizin bursları başarı durumları ne olursa olsun normal eğitim süresi içinde devam eder. Spor (Milli takım veya okul takımı), ikinci kardeş ve İSTEK Vakfı liselerinden mezun öğrencilere uygulanan indirimler vardır.

 

İlk burs türü: ÖSYS Kılavuzunda mevcut olan

 • Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin tamamını,
 • %50 Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin yarısını
 • %25 Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin dörtte birini kapsamaktadır.

 

Burslar, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programlarında geçirilebilecek süreyi  de kapsamakta olup öğrencinin yerleştirildiği programdaki normal öğrenimi süresince (4 yıllık programlarda 9 yarıyıl) akademik başarıya bakılmaksızın devam eder. Normal öğrenim süresini (9 yarıyıl) aşan öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Herhangi bir burslu programda okumakta iken çift ana dal programına devam etmekte olanlar için bu süreye bir yarıyıl ilave edilir.

 

İkinci burs türü: Üniversite içi Başarı Bursu, Yeditepe Üniversitesine yerleşip Üniversite üst kurulları tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili yarıyılda;

 • Birinci olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı ücretinin %75’i
 • İkinci %50’si
 • Üçüncü %25’i oranında güz yarıyılı kayıt öncesi, programda kayıtlı öğrenci sayısı en az 35 olması halinde, normal öğretim süresi içinde bulunanlara verilir. Bu burs, ait olduğu öğretim yılı sonu itibariyle sona erer.

 

Üçüncü Burs Türü: Sporcu Bursu, Basketbol, Voleybol ve Hentbol alanlarında Üniversite spor takımına kabul edilen ve ferdi sporlarda Üniversite adına milli yarışlara katılan öğrencilere ilgili öğretim yılı ücretinin %50’si oranında, Yabancı Dil Hazırlık Programını da kapsayacak şekilde verilir.

Sporcu bursu;

 • Öğrencinin eğitim gördüğü programda genel not ortalamasının (CGPA) 4,00 üzerinden 2,00’ın altına düşmesi,
 • Disiplin cezası alması,
 • Takımın teknik direktörü ya da antrenörü tarafından; disiplinsizlik, performans yetersizliği ya da daimi sakatlık gibi nedenlerinden biriyle takımdan çıkarılması,
 • Ferdi spor yapan öğrencinin üst üste iki kez Milli Takıma çağırılmaması durumlarında kesilir; ancak, genel not ortalamasının ve spor performansının tekrar yükseltilmesi halinde yeniden verilir.

Bir öğrenci yanlızca bir burs olanağından faydalanabilir; birden fazla burs hakkını kazanan/elde eden öğrenci için en yüksek burs olanağı geçerlidir.

İstanbul'un merkezinde Ataşehir'de konumlandırılmış Yeditepe Üniversitesi kampüsümüzde yer alan yurtlarımız, 4.250 yatak kapasitelidir. Üniversite öğreniminizi İstanbul'da, 123.000 m2 alan üzerine kurulu tam donanımlı kampüsümüzde sürdürürken, kampüs içinde yer alan yurt olanaklarımızdan yararlanabilirsiniz.

 

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Oteli Esasları:

 • Yurt odalarının büyük çoğunluğu iki kişiliktir. Odalarda; banyo-tuvalet, mini buzdolabı, özel çalışma masası, sandalye, cam raflı kütüphane, aynalı gardırop ve yanmaz malzemeden yapılmış diğer donanım bulunmaktadır. Ayrıca 24 saat internet bağlantısı da mevcuttur.
 • Yurtta kalan öğrenciler, 24 saat kesintisiz bilgi merkezi hizmetleri başta olmak üzere Sosyal Tesislerde bulunan, Restoran, Kapalı ve Açık Yüzme Havuzu, Fitness Center, Squash Salonu, Sauna ve Türk Hamamından faydalanabilirler.

 

Yeditepe Üniversitesi’nde öğrencilerin sosyalleşmesi, çevre edinmesi, projelerini hayata geçirilmesi için ders dışı etkinliklere ağırlık verir. Yaklaşık 40 dolayında öğrenci kulübü vardır.

Üniversitemizde genel kullanıma açık, her birimde en az 20 bilgisayar bulunan kırkın üzerinde laboratuar mevcuttur. Fakültemizde ise 30 adet bilgisayar bulunan 6, 7 adet bilgisayar bulunan 1 adet bilgisayar laboratuarımız bulunmaktadır.  Bilgi Merkezi koleksiyonunda; 192.000 kitap, 3.255 elektronik dergi, 27604 e-kitap, 1957 Dvd/Cd, 175 basılı dergi, 79 veritabanı üyeliği bulunmaktadır.

Girişimcilik açısından yeni bir işe atılabilmek için gerekli olan şeylerin başında özgüven, yeterli bilgi ya da o konuda eğitim almış olmanın yanı sıra sermayeye ihtiyaç vardır. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü öğrencilerine gerekli olan özgüven, eğitim ve  deneyimi sağlamakla beraber yazılım üreterek neredeyse sıfır sermaye ile iş kurma şansını verir.

Kesin bir cevabının olmamasıyla beraber ulaşım kolaylığı, insan gücü kalitesi, demografik ve coğrafik özellikler, faydalanılabilecek kamu kaynakları, ulusal ve uluslararası fuar etkinlikleri ve seçilen iş kolunun o bölgeye uygunluğu doğrultusunda yapılan pazar araştırmaları girişimcilik için en uygun şehre ulaşmanızı sağlayacaktır.

Girişimcilik doğuştan gelen bir yetenek olmadığı için alınan eğitim ile kişinin bu yönü geliştirilebilir. Daha farklı ve değişik bakış açılarından etkilenerek kendi girişimcilik fikirlerini ortaya koyabilir. Biz de okulda verdiğimiz eğitimlerle hem kişinin girişimcilik yönünü beslemekte hem de gerekli alt yapıyı onlara sağlamaktayız.

Hemen hemen her meslek dalında olduğu gibi iyi bir eğitimle girişimci adayları başarılı olabilir. Özellikle sektörel tecrübeyi aktarabilecek eğitim kadrosuna sahip olduğumuz ve sektörle öğrencilerimizi buluşturabildiğimiz için bu konuda doğru adres olduğumuzu düşünmekteyiz.

Girişimciliğin üniversite adı altında bir üniversite yoktur ama eğitim ve altyapı desteği sağlayan üniversite vardır. Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi gibi.

Ticari, Kurumsal, İç ve Sosyal olmak üzere dört çeşittir. Bilişim Sistemleri Teknolojileri Bölümü olarak neredeyse bu dört alanda girişimci yetiştirebilecek sisteme sahibiz ve öğrencilerimizin birçoğu okurken ve mezun olduktan sonra kendi girişimlerini başlatarak bizi gururlandırmaktadırlar.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüzde SAP, Microsoft, Cisco ve Oracle gibi sektörün önde gelen temsilcileri seminerler vermiş ve öğrencilerimizle bilgi ve tecrübelerini paylaşmışlardır.

Girişimcilik Belgesi öğrencinin aldığı sertifikalar, eğitim, özgüven, takım çalışmasına uygunluk, yaptığı staj ve projelerdir.