• Türkçe
  • English

Cevaplar için lütfen soruya tıklayınız.

Yeditepe Üniversitesi olarak tanıtım dönemlerimizde...

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüzün amacı...

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüzüm öğrenim...

Girişimcilik açısından yeni bir işe atılabilmek için...

Kesin bir cevabının olmamasıyla beraber ulaşım kolaylığı...

Girişimcilik doğuştan gelen bir yetenek olmadığı için...

Hemen hemen her meslek dalında olduğu gibi iyi bir...

Girişimciliğin üniversite adı altında bir üniversite...

Yeditepe Üniversitesinin Teknoloji Transfer Ofisi...

Ticari, Kurumsal, İç ve Sosyal olmak üzere dört çeşittir...

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüzde SAP,...

Girişimcilik Belgesi öğrencinin aldığı sertifikalar,...