• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 221
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders şu konuları içermektedir: Bilgisayar mantığına giriş, problem çözümünün kuramsal ilkeleri, algoritmaların temel özellikleri, yalancı kodlama, kontrol yapıları, yinelemeli algoritmalar, fonksiyonlar, modüler tasarım, temel veri tipleri, temel giriş cıkış yapıları, fonksiyonlar, diziler, arama , sıralama, index kurma, kriptoloji ve matrisler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev D: Proje E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bilgisayar mantığını anlar.

3,4

1,2,3

A,C

Akış şemaları çizmeyi öğrenir.

3,4

1,2,3,4

A,E

Problem çözmenin teorik prensiplerini öğrenir.

3,4

1,4

A,E

Algoritmaların temel prensiplerini ve kodlamaları öğrenir.

3,4

1,4

A,E

Diziler üzerinde örnekler geliştirebilir.

3,4

1,2,4

A,E

Arama ve sıralama algoritmalarını inceler.

3,4

1,2,4

A,E,C

Matrisler ve kriptoloji konularını öğrenir.

3,4

1,2,4

A,E,C,D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Bilgisayar mantığına giriş.

 

2

Bilgisayar mantığına giriş.

 

3

Bilgisayar mantığına giriş.

 

4

Akış şemaları, problem çözmenin teorik prensipleri.

 

5

Algoritmaların temel prensipleri ve pseudocode.

 

6

Kontrol yapıları, yinelemeli algoritmalar.

 

7

Fonksiyonlar, modüler tasarım.

 

8

Hazır veri tipleri, temel giriş/çıkış yapıları.

 

9

ARA SINAV

 

10

Diziler ve uygulamaları (bir, iki ve üç boyut)

 

11

Arama ve sıralama algoritmaları.

 

12

Arama ve sıralama algoritmaları, dizin uygulamaları

 

13

Kripkoloji

 

14

Matrisler

 

15

FINAL

 

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

40

Kısa Sınav

2

20

Ödev

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.

 

 

x

 

 

2

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.

 

 

 

x

 

3

Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.

 

 

 

 

x

4

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

x

 

5

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

x

 

 

6

Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.

 

 

 

 

x

7

Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.

 

 

 

 

x

8

Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

x

 

9

Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.

 

 

x

 

 

10

Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.

 

 

 

x

 

11

Bilişim mezunu,  Türkçe, İngilizce ve ikinci bir yabancı dili kullanarak , eğitimi boyunca kazandığı, toplumun temel kurum ve kuruluşlarına ilişkin değerlerin bilincinde olarak , farklı iş ortamlarında  meslektaşları ile iletişim kurar, sorumlulukları çerçevesinde, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak iletebilir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

2

10

20

Ödev

10

5

50

Kısa Sınav

2

1

2

Final

         1

         3

3

Toplam İş Yükü

 

 

165

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6.6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7