• Türkçe
  • English

Sevgili Öğrenciler,

Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi'nin amacı, çevresel değişikliklere uyum sağlamanın ötesinde önderlik yapacak, öngörü sahibi, yenilikçi, yaratıcı, yetkin bireyler yetiştirmektir. Fakültemizin ana hedefi bilgi teknolojileri, değişim ve küreselleşmenin hakim olduğu çağımızın gereklerine uygun, sürekli değişim ve gelişmeye açık, analitik ve nesnel düşünme yetileri gelişmiş, çağın ilerisine geçebilecek insan kaynaklarını sağlamaktır. Fakültemizin en önemli özelliği, disiplinlerarası altyapısı ile güncel ve teorik bilgileri öğrencilerine sunması ve bu bilgilere uygulama alanı yaratan çağdaş öğrenme yaklaşımı sayesinde sağlam bir temel oluşturmasıdır. Fakültemizin diğer bir önemli özelliği ise birden fazla dil öğrenme olanağı sağlayarak öğrencilerimizin etkin iletişim becerilerini kazanmasını sağlamasıdır.

Ticari Bilimler Fakültesi, çağdaş eğitim program ve uygulamaları ile uluslararası standartlarda eğitim vermektedir. Fakültemizin uygulamaya verdiği önem doğrultusunda teorik dersler alanlarında yetkin akademisyenler, uygulamalı dersler ise ilgili sektörden gelen, alanlarında isim yapmış uzmanlar tarafından verilmektedir. Dolayısı ile Ticari Bilimler Fakültesi'nde teori ile pratik arasında sıkı bir ilişki kurulmuştur.

Mezun olacak öğrencilerimizin piyasanın gereksinimlerinin de ötesinde becerilerle donatılmaları nedeniyle iş hayatına ayrıcalıklı olarak başlayacaklarına inanmaktayız.

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. F. Ömer Gökay