İdari Personel

Dekan Sekreteri Fakülte Sekreteri Öğrenci İşleri
Rezzan Gümüş KAYAR Kazım KALAY Nurgün ÖZTEZCAN
Tel: 0216 578 00 00 (1930)
E-posta: rgumus@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1947)
E-posta: kazim.kalay@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1960)
E-posta: nurgun@yeditepe.edu.tr
Sekreter Sekreter Sekreter
Arzu Canik ARAS Sema BEŞİK Arzu GÖZEN
Tel: 0216 578 00 00 (3027)
E-posta: canik@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1943)
E-posta: sbesik@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1944)
E-posta: agozen@yeditepe.edu.tr
Sekreter Sekreter
Dilek TOPSAKAL Ebru TURAN
Tel: 0216 578 00 00 (3859)
E-posta: dtopsakal@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1945)
E-posta: eturan@yeditepe.edu.tr