Dekanlık

Dekan Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. F. Ömer GÖKAY Prof. Dr. Zeynep Aslı ALICI Yrd. Doç. Dr. Aziz TÜTER
Tel: 0216 578 00 00 (1930)
E-posta: ogokay@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (2671)
E-posta: aalici@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1959)
E-posta: atuter@yeditepe.edu.tr
Dekan Sekreteri
Rezzan Gümüş KAYAR
Tel: 0216 578 09 30
Fax: 0216 578 09 38
E-posta: rgumus@yeditepe.edu.tr