Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi'nin amacı, çevresel değişikliklere uyum sağlamanın ötesinde önderlik yapacak, öngörü sahibi, yenilikçi, yaratıcı, yetkin bireyler yetiştirmektir. Bu çerçevede fakültemiz bünyesinde yer alan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, Uluslararası Finans Bölümü, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, geleneksel yaklaşımı sektörel işbirliği ile zenginleştirmekte ve işgücü piyasasının gereksinim duyduğu özgün uzmanlık alanları yaratmaktadır.

Öğrenci Değişim Programlarıyla Dünyaya Açılma İmkanı

Fakültemiz öğrencileri Avrupa, ABD ve Kanada üniversiteleri ile yapılan anlaşmalarla akademik eğitimlerini tamamlarken, uluslararası iletişim becerilerini pekiştirip, farklı kültürleri tanıma olanağı elde etmektedir.

Fakültemizin en önemli özelliği, disiplinler arası altyapısı ile güncel ve teorik bilgileri öğrencilerine sunması ve bu bilgilere uygulama alanı yaratan çağdaş öğrenme yaklaşımı sayesinde sağlam bir temel oluşturmasıdır. Fakültemiz birden fazla dil öğrenme olanağı ile öğrencilerimizin etkin iletişim becerileri kazanmasını da sağlamaktadır. Eğitim dili olan İngilizce'nin yanısıra Almanca, Çince, Fransızca, İspanyolca ve Rusça gibi dillerden bir ya da daha fazlasını öğrenmeye olanak tanıyan fakültemiz bu yönüyle de önemli bir ayrıcalık yaratmaktadır.

Çift Anadal ve Yan Dal

Fakültemiz başarılı öğrencilerine, değişik alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayacak çift anadal ve yan dal programları ile birden fazla bölümü bitirme olanağı tanımaktadır. Fakülte içi bölümlerarası ortak derslerin bulunması çift anadal yapmaya destek sağlayan önemli bir avantaj olarak ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerimiz eğitime başladıktan sonra çift anadal ve yan dal programlarını seçtikleri için daha bilinçli olarak ilgi ve becerileri doğrultusunda uzmanlaşmaktadır.

Staj Olanakları ile İş Dünyasında Pratik Yapma İmkanı

Yapılan stajlar teorik bilgiyi pratiğe dönüştürerek, öğrenciyi iş hayatına ayrıcalıklı olarak hazırlamaktadır. Ticari Bilimler Fakültesi çağdaş eğitim program ve uygulamaları ile uluslararası standartlarda eğitim imkanı sunmaktadır. Fakültemizin uygulamaya verdiği önem doğrultusunda teorik dersler alanlarında yetkin akademisyenler, uygulamalı dersler ise ilgili sektörden gelen, alanlarında isim yapmış uzmanlar tarafından verilmektedir. Ticari Bilimler Fakültesi'nde teori ile pratik arasında sıkı bir ilişki kurulmaktadır. 

Mezun olacak öğrencilerimizin piyasanın gereksinimlerinin de ötesinde becerilerle donatılmaları nedeniyle iş hayatına ayrıcalıklı olarak başlayacaklarına inanmaktayız.