• Türkçe
  • English

Prof. Dr. Zeynep Aslı Alıcı
Bölüm Başkanı

aalici@yeditepe.edu.tr 

Globalleşme ve finansal piyasaların hızla bütünleşmesi ile birlikte çokuluslu firmalar, günümüzde kendi finansal politikalarını geliştirmeye ve uygulamaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çerçevede, Türkiye ekonomisi ve iş dünyasının global pazarlara açılması birlikte ülkemizde uluslararası finans alanında yetişmiş bilgi ve beceri düzeyi yüksek, donanımlı eleman gereksinimi ortaya çıkmıştır.

Bu ihtiyaca cevap vermek üzere kurulmuş olan Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi “Uluslararsı Finans Bölümü” dinamik gelişmelerin yaşandığı günümüz finans dünyasında daha geniş yelpazeli finansal araçlar ile derinleşmiş finansal piyasalar, bankalar, banka dışı mali kuruluşlar, kurumsal yatırımcılar ve şirketlerin analiz ve etkin yönetime katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda, programın ana hedefi uluslararası finans kavramlarını ve tekniklerini iyi bilen uzmanların, rekabetin çok yoğun olduğu uluslararası finans dünyasında yöneticilik yapabilmesi ve karar sürecinde sorumluluk alabilecek yetilerle donatılmasıdır. Finans teorisi öğrenimini uygulamalı olarak sunan program, firmaları gerek makroekonomik gerekse finansal boyutları çerçevesinde değerlendirme olanağı da sunmayı amaçlamaktadır. Program, Türkiye'de sermaye ve para piyasalarında gözlenen uzman eksikliğini de gidererek finans sektörüne katkı sağlayacak bir yapıda oluşturulmuştur.

► Akademik Programı görmek için tıklayınız

► Program Bilgi Paketini görmek için tıklayınız