• Türkçe
  • English

Uluslararası Finans Bölümü

Yeditepe Üniversitesi Online Tanıtım Günleri (21 Temmuz – 14 Ağustos 2020)

► Uluslararası Finans Bölümü (Online Tanıtım)

Bölüm Hakkında


Doç. Dr. Sema Dube
Bölüm Başkanı

sdube@yeditepe.edu.tr 

Uluslararası Finans'ta olmanın heyecan verici olduğu bir dönemde bulunmaktayız.  Finans, her iş faaliyetinin merkezinde yer alır. Aynı zamanda, dünya çapında pazarları birbirine bağlayan, iş dünyasını değiştiren ve onunla birlikte finansı da değiştiren yaygın teknolojik gelişimin arkasındaki itici güçtür.  Yeni iş modelleri, bunları desteklemek için yeni finansal ürünler ve hizmetler, bunları sunmanın yeni yolları ve bunların hepsini anlamak için geliştirilen yeni finansal modeller ile karşı karşıyayız.  Teknoloji ve finans özgün yollarla gelişmeye devam etse de, temel ilkeler aynı kalır. Yeni gelişmelerin kucağında temel ilkeleri unutmak kolaydır, ama bu durum sonuçta bizi krizlere götürür.  Bu tür örnekler arasında, şirketlerin artık nakit akışlarına veya kârlılığa ihtiyaç duymadığını düşündüğümüz 2000'lerdeki dot-com balonunu; konut fiyatlarının her zaman artacağını düşündüğümüz 2008 küresel krizini; ve son jeopolitik gerilimler, pandemik, ve diğer dış faktörlerin ekonomiyi ciddi şekilde etkilemesi sonucu önerilen geçici çözümler arasında negatif veya sıfır faiz oranı politikalarının ve hatta potansiyel olarak sınırsız parayı destekleyen modern para teorisinin varlığını sayabiliriz.

Peki finans nedir?  Basit görüş, finansın para kazanmakla ilgili olduğudur. Ve kişiler genelde daha fazla para ister.  Daha derin bir görüş finansın yalnızca para kazanmak değil, değer yaratarak para kazanmakla ilgili olduğunu gösterecektir. Para sınırsız olsaydı, hepimiz daha zengin ve aynı zamanda daha fakir olurduk çünkü kimsenin para kazanmak için yararlı bir şey yaratması gerekmezdi. Bir ürün veya hizmet üretip satarak para kazanabiliriz. Bunun için bir şirket kurabiliriz. Tabii ki şirketi işletmek için sınırlı ve maliyetli olan paraya ihtiyacımız var.  Şirketin ne kadar paraya ihtiyacı olduğu, nereden elde edileceği ve ürünümüzü tanıtmak için pazarlama, onu geliştirmek için araştırma ve daha verimli üretmek için yeni üretim tesisleri gibi farklı faaliyetlere paranın nasıl tahsis edileceği, tüm bu kararlar finansın “Kurumsal Finans” dalı altındadır.  Öte yandan, zaten paranız varsa, şirketlere yatırım yapabilir ve daha sonra yatırımınızdan geri dönüş elde edebilirsiniz.  Hangi şirketlere veya varlıklara yatırım yapacağınız, borç verme ya da sahiplenme kararları finansın “Yatırımlar” dalı altındadır. Finansın iki ayağı, kurumsal finans ve yatırımlar, finansal piyasalarda karşı karşıya gelir.  Kaynak sağlayan ve kaynak talep edenlerin rekabetçi bir ortamda buluştuğu finansal piyasalar, kaynakların optimal dağılımını sağlarken hem şirketler için kaynak bulmanın maliyetini azaltır hem de yatırımcılar için riski azaltır.  Koşullar değiştikçe ve yeni bilgiler piyasalara geldikçe, optimal dağılımın denge noktası da değişir. Yatırımcılar küresel piyasalarda 7/24 bu tür haber ve piyasa hareketlerine yanıt olarak alım satım yaparken, her gün milyarlarca dolar el değişir.

Bu nedenle, teknolojinin yeni endüstriler, yeni iş modelleri ve yenilikçi finansal ürünler yaratarak riski azaltmamıza, getirilerimizi artırmamıza ve küresel pazarlara erişebilmemize yardımcı olduğu bir zamanda finansın bir parçası olmak heyecan verici.  Bugün yatırım yapma, fon elde etme veya kaynak sağlama rekabeti küresel ölçekte.  Daha düşük oranlarda dolar üzerinden borç alabiliriz, ancak yakın zamanda şirketlerin tecrübe ettiği gibi, kazancımız TL ise döviz kuru dalgalanmalarından başımız belaya girebilir. ABD ve Çin arasındaki bir ticaret anlaşmazlığı hem pazarlarımızı bozabilir, hem de şirketlerimiz için yeni fırsatlar sağlayabilir. Günümüzün dünyasında, küresel piyasalardaki aktörlerin finansal motivasyonlarını kavramadan, ister yerel ister küresel olsun, teknolojik, ekonomik ve jeopolitik eğilimleri ve gelişmeleri tam olarak anlamak imkansızdır.

Türk finans yöneticileri hızlı değişiklikler altında karar verme konusunda tecrübelidirler ve birçok uluslararası şirket, yakın geçmişte hızlı değişen koşullar ve krizlerle karşı karşıya kaldıklarında bu uzmanlıktan yararlanmışlardır.  Programımız sizlerin her sektörde etkin kurumsal yönetim yapabilmeniz, ve bankacılık, sigorta, denetim, yatırımlar ve kamu hizmeti gibi alanlarda, çeşitli yerel ve küresel finans kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayacak donanımda olmanız için tasarlanmıştır.

Finans bilim dalına birçok değişik yönden bakabiliriz, ama sonuçta finans insanlar, toplumumuz ve içinde yaşadığımız dünya hakkında ne yaptığımızla ilgilidir.  Uluslararası Finans bölümünde öğrendiklerinizi ve deneyimlerinizi küresel değişimin aktif bir parçası olarak kullanacağınızı, bunu yaparken de sadece daha fazla kaynak üretmekle kalmayıp aynı zamanda gezegenimizi koruyan ve belki de kaynakları daha adil bir şekilde dağıtan, daha iyi bir sistem oluşturulmasına yardımcı olacağınızı ümit ediyoruz.

► Akademik Programı görmek için tıklayınız

 

► Program Bilgi Paketini görmek için tıklayınız