• Türkçe
  • English

Staj, bölümümüzde zorunlu ders olarak sunulmaktadır. Bu dersi seçen öğrenciler, gerekli resmi yazışmaların yapılmasında ve temasların kurulmasında gereken desteği bölümümüz Staj Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Müge M. Tiryakioğlu-Batur'dan alabilirler.

Dr. Öğr. Üyesi Müge M. Tiryakioğlu-Batur

eposta: muge.tiryakioglu@yeditepe.edu.tr

Telefon:  0216 578 17 15

Ofis: TBF-208

Staj Başvuru Süreci

Bir kuruma staj için başvuracak öğrenciler, “Staj Başvuru Formu”nu doldurur. “Staj Başvuru Formu”, Dekan tarafından imzalanması için Ticari Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri’ne teslim edilir. Öğrenciler, imzalanmış “Başvuru Formu”nu teslim alarak “Staj Onay Formu” ile birlikte staj başvurusu yapacakları kuruma götürür. Staja kabul eden kurum tarafından kaşelenip imzalanarak kendilerine verilen “Staj Onay Formu”nun aslını daha sonra Ticari Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri’ne vermek üzere saklarken, bir fotokopisini ise bölümün staj koordinatörüne teslim ederler.

Öğrenciler staja başlamadan en az 21 gün önce, Sosyal Güvenlik Kurumu Stajyer Sigortası’nın üniversitemiz tarafından yapılması için aşağıdaki belgeleri Ticari Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri’ne teslim eder.

  • Stajyer Ön Bilgi Formu
  • Staj yapılacak kurumdan alınmış “Staj Onay Formu”nun aslı
  • 2 adet Taahhütname (genel Taahhütname ve SGK Taahhütnamesi)
  • Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi
  • İkametgah senedi
  • Öğrencinin bir fotoğrafı
  • Sağlık Provizyon Bilgi Kağıdı (E-devlet/Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarından, provizyon sorgulama-sağlık provizyon adımlarını takip ederek ulaşılan ekrandan belgeye PDF formatında erişilebilir).

Stajını tamamlayan öğrenciler, staj yaptıkları kurumdan, antetli, kaşeli, imzalı, stajın yapıldığı birim ve tarihleri, bağlı olunan kişinin adını, soyadını, unvanını, telefonunu ve e-posta adresini gösteren, stajı başarıyla tamamladıklarına dair bir yazıyı bölüm staj koordinatörüne teslim ederler.

Üniversitemizdeki Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın iş hayatını deneyimlemelerine yardımcı olmak amacıyla, üniversitemiz ile işbirliği içinde olan firmaların iş ve staj ilanlarını paylaşmakta ve başvuru yapan öğrencilerin özgeçmişlerini firmalara iletmektedir. İlanlar, Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi web sitesinde yayınlanmaktadır.

Güncel staj ve iş ilanlarını Yeditepe Üniversitesi Kariyer Gelişim Ofisi'nin resmi Facebook, Instagram,  LinkedIn ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.