• Türkçe
 • English

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Yeditepe Üniversitesi Online Tanıtım Günleri (21 Temmuz – 14 Ağustos 2020)

► Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü (Online Tanıtım)

Bölüm Hakkında

Prof. Dr. Turan Yay
Bölüm Başkanı

turan.yay@yeditepe.edu.tr 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, içinde yaşadığımız Küresel Çağın bir sonucu olarak hızla gelişen çok-disiplinli bir araştırma alanıdır. Alanımızın amacı İktisadi Küreselleşme’yi ve bunun yarattığı yeni küresel düzenin işleyişini ve sorunlarını anlamak ve çözümlemektir. İktisadi Küreselleşme, uluslararası ticaret ve sermaye hareketleri aracılığıyla ülkeler arasında kurulan ilişkilerdeki son kırk yıl içindeki artışı ifade etmektedir. Bu artışın altında yatan ana faktör teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerdir. Bir yandan yeni finansal teknik ve enstrümanlar global bir bankacılık ve finans sistemi yaratırken, bir yandan da yeni üretim teknikleri, iş yapma ve istihdam biçimleri daha entegre bir dünya ekonomisi ortaya koymaktadır. O kadar ki ABD’nin kendi iç politikaları gereği faiz haddinde yaptığı küçük bir değişiklik tüm dünya finans piyasalarını etkileyebilmektedir. Aynı şekilde, ABD’nin herhangi bir ülkeden (örneğin Çin) ithal ettiği bir ürün üzerine vergi koymasının etkisi, bu karmaşık bağlantılar nedeniyle çok sayıda ülkeye (örneğin tüm Avrupa ya da Güney Doğu Asya Ülkelerini) yansıyabilmektedir. Küreselleşme, görüldüğü gibi, iktisadi, teknolojik, politik ve de kültürel boyutlarıyla ülkemiz için zorluklar ama aynı zamanda fırsatlar da ortaya çıkarmaktadır. Bu zorlukları aşmak ve de fırsatlardan yararlanmak için İktisadi Küreselleşme’nin incelenmesi ve anlaşılması büyük önem arz etmektedir.

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin de bu süreçte önemli bir aktör olabilmesi, uzun ve kısa dönemli amaç ve hedeflerini (vizyon ve misyon) iyi belirlemesine ve bunları gelişen koşullara göre yenilemesine  bağlı. Bu süreçte en önemli unsurlardan biri Türkiye’nin iyi yetişmiş insan gücüne (beşerî sermaye) sahip olmasıdır.

Bu bağlamda, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü olarak amacımız, bu karmaşık ekonomik ve sosyal düzeni anlamak ve analiz etmek için gerekli bilgi ve teknikler ile donatılmış hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası şirketler için yönetici adayları yetiştirmektir. Mezunlarımız, kendi ülkelerinin değerlerini benimsemekte, evrensel değerlere saygı duymakta, kendilerini sürekli geliştirmeyi ve çevrelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Ticari Bilimler Fakültemizin en büyük bölümü olarak, çağdaş, modern bir eğitim ve öğretim programı sunuyoruz.

Programımızın Belli Başlı Özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Belirli aralarla ulusal ve uluslararası gelişmelere paralel olarak yenilenen bir program.
 • Derslerimizi deneyimli bir Akademik Kadro ile sürdürüyoruz. Bölümümüzün 5 Profesör, 2 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 9 tam-zamanlı Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Ayrıca Fakültemizin diğer bölümlerinden 3 Profesör, 2 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Üyesi yanında, 6 yarı-zamanlı öğretim üyemiz ile toplamda 20’yi aşan Öğretim Üyesi ile derslerimizi sürdürüyoruz.
 • Öğrencilerimize Bolonya Sistemine uygun, uluslararası standartlara uygun bir öğretim ve diploma veriyoruz.
 • Öğrenciler İngilizce yanında İkinci Bir Yabancı Dili Zorunlu (Almaca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Çince) olarak öğrenmektedirler.
 • Öğrenciler, Zorunlu, Bölüm Seçmeli, Serbest Seçmeli ders grupları yardımıyla kendi ilgi alanlarına göre Öğretimlerini planlayabilmektedirler.
 • Geniş bir Çift Anadal, Yandal yapma imkanları mevcut.
 • Erasmus Programı ile Avrupa’da Öğretim İmkânı ve Erasmus Programı ile Bölümümüze gelen Avrupalı Öğrencilerle birlikte öğretim imkanı.
 • Zorunlu Çift Staj imkânı ile Öğrencinin İş Hayatında Deneyim kazanma ve belki de mezuniyetlerinde iş bulma fırsatı sağlıyoruz.
 • Gerçek zamanlı piyasa ve şirket verilerinin kullanıldığı Finans Labaratuarımızda öğrencilerimize finansal analiz ve tekniklerine ilişkin bilgi ve deneyimlerini geliştirme fırsatı sunuyoruz.
 • Danışmanlık Hizmeti ile Öğrenci- Öğretim Üyesi Yakın İş birliği.
 • Uluslararası Ticaret, Finans, Lojistik Kulüpleri yanında Üniversite çapında 40 civarında Öğrenci Kulüplerinde sosyal faaliyetlere katılma imkânı.

► Akademik Programı görmek için tıklayınız

► Program Bilgi Paketini görmek için tıklayınız