Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFE 131 Akademik İngilizce I Zorunlu
MAT 133 Temel Matematik Zorunlu
ATD 132 Pazarlamaya Giriş Zorunlu
ATD 141 Yönetim ve Uluslararası Ticaret Zorunlu
ECON 111 Mikroekonominin Temelleri Zorunlu
TKL 201 Türk Dili 1 Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFN 132 Finansal Muhasebenin Temelleri Zorunlu
ATD 234 Uluslararası İşletmecilik Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
ECON 122 Makro İktisadın Temelleri Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
MATH 134 İleri Matematik Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ATD Bölüm Seçmeli I Alan Seçmeli
ATD Bölüm Seçmeli II Alan Seçmeli
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
ATD 243 Uluslararası İktisat Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
AFA Zorunlu Yabancı Dil I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu
ATD 290 Staj I Zorunlu
AFA Zorunlu Bir Yabancı Dil II Zorunlu
ATD 316 Ekonomik Coğrafya Zorunlu
ETT 111 E - Ticarete Giriş Zorunlu
STAT 411 İleri İstatistik Uygulamaları Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ATD Bölüm Seçmeli III Alan Seçmeli
Free Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
ATD 311 İhracat ithalat Yönetimi Zorunlu
AFA Zorunlu Bir Yabancı Dil III Zorunlu
ATD345 Finansal Yönetim Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
Free Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
ATD 312 Dış Ticaretin Finansmanı Zorunlu
ATD 324 Türk Sanayi Zorunlu
ATD 457 Türk Vergi Sistemi Zorunlu
ATD 390 Staj II Zorunlu
ACM 312 Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ATD Bölüm Seçmeli IV Alan Seçmeli
ATD Bölüm Seçmeli V Alan Seçmeli
ATD 473 Küresel Ticaret ve Yatırımlar Zorunlu
Free Serbest Seçmeli III Zorunlu
ATD 413 Türk Dış Ticaret Rejimi ve Gümrük Mevzuatı Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ATD Bölüm Seçmeli VI Alan Seçmeli
ATD Bölüm Seçmeli VII Alan Seçmeli
Free Serbest Seçmeli IV Serbest Seçmeli
ACM 432 Kurumsal Kaynak Sistemleri Zorunlu
ATD 424 İşletme Stratejileri Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ATD 323 Maliyet Muhasebesi Alan Seçmeli
ATD 422 Örgütsel Davranış ve İş Uygulamaları Alan Seçmeli
ACM 111 Bilgisayara Giriş ve Bilgi İşleme Alan Seçmeli
ATD 321 Pazarlama Semineri Alan Seçmeli
ATD 285 Tüketici Davranışı Alan Seçmeli
ETT 312 E-Satış Yönetimi Alan Seçmeli
ATD 318 Asya Ekonomileri Alan Seçmeli
ATD 255 Avrupa Ekonomileri Alan Seçmeli
ATD 454 İşletme Performans Analizi Alan Seçmeli
ATD 374 İnsan Kaynakları Yönetimi Alan Seçmeli
ATD 428 Gayrimenkul Değerleme Alan Seçmeli
ATD 315 İşletmede Kültürlerarası Konular Alan Seçmeli
ATR 314 Kargo Yönetimi Alan Seçmeli
ATD 242 Yönetim Muhasebesi Alan Seçmeli
ATD 426 Uluslararası Ticarette Risk Ölçümü ve Yönetimi Zorunlu
ATR 101 Tedarik Zinciri Yönetimi & Lojistiğe Giriş I Zorunlu
LAW 303 Hukuka Giriş Zorunlu