• Türkçe
 • English

Yeditepe Üniversitesi olarak tanıtım dönemlerimizde aday öğrencilerimizi okulumuz yerleşkesinde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımız gibi, web sitemizdeki www.gelecegiplanla.com adresindeki tercih robotu ile de destek vermekteyiz.

Uluslararası Finans Bölümümüz EA puan türü ile öğrenci almaktadır.

Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan lisans programlarından biri olan Uluslararası Finans Bölümümüzün eğitim süresi sekiz yarıyıl olmak üzere dört yıldır.

Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü, geleceğin profesyonel yöneticileri ve girişimcilerini,

 • finans, işletme, ekonomi, teknoloji ve sosyal bilimlerin temel alanlarına ve
 • en son teknolojik ve finansal innovasyonlara

odaklanarak kariyerlerinde liderlik pozisyonlarına ulaştırmak üzere eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Programımız öğrencilerin hem para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösterebilmek için yeterli derecede uzmanlaşmış derinlik ve beceri kazanmalarını, hem de bu pazarların içinde geliştiği sosyoekonomik düzeni anlayacak perspektife sahip olmaları sağlamak için tasarlanmıştır.

Ders programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Uluslararası Finans programı ilk yıllarda  Tarih, Matematik, Ekonomi, Bilgisayara Giriş ve Veri İşleme, Akademik İngilizce, Finansal Muhasebenin Temelleri ve İşletme Yönetimi gibi temel dersleri içerir. Daha sonraki yıllarda İstatistik, Finansal Tablolar Analizi, Ekonometri, Sanayi İktisadı, Açık Pazar Ekonomisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Finansın Temelleri, Kurumsal Finans, Uluslararası Fİnans Yönetimi, Hukuk, Uluslararası Ticaret ve Finans Teorisi, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Türev Piyasalar, Borsada Teknik ve Temel Analiz, Finansal Risk Analizi/Yönetimi, Para ve Banka, Türk Sermaye Piyasaları ve Finansal Hizmetler Pazarlaması gibi daha uzmanlaşmış dersleri sunuyoruz.

Öğrencilerin tercih edebilecekleri ileri seviye alan uzmanlık dersleri arasında Kurumsal Yönetim ve Etik, Sigortacılık, Şirket Birleşmeleri ve Satınalmaları, Davranışsal Finans, Kamu Maliyesi, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Asya ve Avrupa Ekonomileri, İleri Düzey Yatırım Analizi, Uluslararası Kurumsal Finans, Türk Sanayi, Türk Vergi Sistemi ve Gayri Menkul Değerleme/Yönetimi gibi konular da mevcuttur. 

Uluslararası Finans programında disiplinlerarası konulardan kendilerine konsantrasyon alanları oluşturmalarına olanak tanıyan onbir adet seçmeli dersimizle, gerçek hayat deneyimi sağlayan staj ve araştırma yapıp sonuçları halka açık bir forumda sunma fırsatı veren Mezuniyet Projesi derslerimiz de bulunmaktadır.

Günümüzde finansta etkili olabilmek için öğrencilerin teknolojiyi ve teknolojinin küresel iş modellerini nasıl değiştirdiğini anlamaları gerekiyor. Bu programımızın öğelerinden biri. Finans Laboratuvarımız, öğrencilerimizi  dünya çapında finans kurumları tarafından finansal araştırma ve uluslararası pazarlarda ticaret için tercih edilen en son teknolojiyi kullanabilmeleri için hazırlar.  Finansal Hizmetlerin Pazarlaması gibi yeni dersleri sanayi trendlerine dayalı olarak sunuyoruz.

Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde olmamızın verdiği avantajla öğrencilerin ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri tarafından verilen ileri teknoloji derslerine erişimini sağlıyoruz.  Bilgisayar programlama, web geliştirme, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik dersleri öğrencileri fintech ve finansal platform geliştirme gibi alanlara hazırlayabilir. Veritabanlarına, ERP sistemlerine ve lojistik ve havayolu yönetimi gibi alanlarda kullanılan dijital sistemlere expose olmaları, öğrencilerin dijital entegrasyon gibi alanlara girmelerine yardımcı olabilir.

Ticari Bilimler Fakültesi, E-Ticaret ve Siber Güvenlik gibi Türkiye'de tek olan programları, Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Bilişim Sistemleri programlarını, öğrencilerin bir havayolu şirketini yönetttikleri ve uluslararası rekabet ettikleri simulasyon dersi bir çok uygulamalı dersler sunan ödüllü Turizm İşletmeciliği programını, Uluslararası Lojistik ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik programlarını içerir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Tarımsal Ticaret ve Yönetim, Havacılık Yönetimi, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yazılım Geliştirme, Gümrük ve Sınır Yönetimi gibi özelleştirilmiş alanlarda olan programları bulunmaktadır. Seçmeli derslerinizi dikkatlice seçmek, yandal ya da çift anadal yapmanızı kolaylaştırabilir ve sizi disiplinler arası alanlarda çalışmaya hazırlar. Ayrıca finans veya ilgili teknoloji alanlarında yüksek lisans ve doktora programlarına da devam edebilirsiniz.

Üniversite genelinde de disiplinler arası çok çeşitli programlar ve dersler, yabancı dil öğrenme fırsatları, Erasmus ve diğer kurumlarla değişim anlaşmaları,  staj da dahil olmak üzere bazı derslerinizi yurt dışında tamamlamanızı mümkün kılar.

Uluslararası Finans Bölümü mezunları bankaların finans ve muhasebe bölümleri, sigorta, yatırım, portföy yönetim şirketleri, kurumsal sektör firmaları ve Devlet Planlama Teşkilatı, Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kuruluşlarında görev almaktadır. İstihdam fırsatları bulmanın yanı sıra, öğrenciler kendi şirketlerini kurabilirler. Çeşitli bölümler ve fakülteler, bazıları dış sanayi kuruluşları ile de bağlantılı olan girişimcilikle ilgili konularda dersler sunmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümünde bir öğrenci olarak, sizi finans alanında seçtiğiniz kariyer yoluna hazırlayan bir program tasarlama gibi bir fırsata sahipsiniz.

Uluslararası Finans Bölümü öğrencilerimiz altıncı yarıyılı tamamladıklarında 6 hafta yaz stajı yapmak zorundadırlar. Mezun olduklarında toplam 6 haftalık stajı tamamlamış olup sektör deneyimi kazanmış olmaktadırlar.

Uluslararası Finans Bölümümüzdeki öğrencilerimizin seçeceği staj yerinin finans sektörü ile ilgili işletmelerden olması gerekmektedir. Öğrencilerimiz çoğunlukla dünyaca ünlü, uluslararası  firmalarda, yatırım şirketlerinde, finans kurumlarında staj yapmaktadırlar. Sigorta acenteleri ve finans sektörüne hizmet sağlayan şirketlerde de staj yapma şansına sahiptirler.

Uluslararası Finans Bölümünde öğrenciler, fakülte onayı ile kendi staj şirketlerini bulabilirler. Kariyer merkezinde staj şirketlerinin bir listesi vardır ve staj fırsatları için düzenli olarak etkinlikler yapılmaktadır. Şirketler ayrıca stajyer ihtiyaçlarını bölüm akademisyenlerimize bildirebilirler. Akademisyenlerimiz de ihtiyacı olan öğrencilere bu fırsatları iletirler.

Uluslararası Finans öğrencisi olarak zorunlu stajınızı yurt dışında yapabilirsiniz. Bunun için Erasmus programının sunduğu staj imkanlarından yararlanabilir veya "Work and Travel" gibi organizasyonların aracılığı ile zorunlu stajınızı yurt dışında yapabilirsiniz.

Uluslararası Finans Bölümü öğrencilerimiz, bünyesinde yer aldığımız Ticari Bilimler Fakültesinde bulunan bölümler ve diğer fakültelerin belirli bölümleri ile çift ana dal / yan dal yapma imkanına sahiptir. 

Çift ana dal programı, her iki ana dalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ana dal programının toplam kredisine ek olarak en az 30 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Çift ana dal programına, kayıtlı olunan programın (Uluslararası Finans) en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılında başvurulabilir. 

Bir öğrencinin çift ana dal başvurusunun kabul edilebilmesi için: 

 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Uluslararası Finans) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
 • Çift ana dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Uluslararası Finans) genel not ortalamasının (CGPA) en az 3.00 (Çap programına burslu başlamak için öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.25) olması 
 • Çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekir. 

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde, öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması gerekir. 

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. Çift ana dal programındaki öğrenci, ana dal programında yükseköğretim kurumu içinde geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir. 

Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci ana dal genel not ortalaması (CGPA) bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması (CGPA) ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir. Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal programından kaydı silinir. 

İkinci ana dal programından mezun olabilmek için ikinci ana dal genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Çift ana dal programına devam eden öğrenciye ikinci ana dal diploması devam ettiği birinci ana dal programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını tamamlayan, ancak ikinci ana dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci ana dal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ancak kredi yükünün yoğun olduğu çift ana dal programlarında uzatmaya gerek duyulması halinde ilave bir iki yarıyıl daha uzatma verilebilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift ana dal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Yan dal programının, ana dal derslerine (Uluslararası Finans) ek olarak en az 21 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Yan dal programına, kayıtlı olunan programın (Uluslararası Finans) en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılında başvurulabilir. 

Bir öğrencinin yan dal programına kabul edilebilmesi için:

 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Uluslararası Finans) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
 • Yan dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Uluslararası Finans) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.50 olması gerekir. 
 • Burslu yan dal yapabilmek için de başvuran öğrencilerin not ortalamaları 4 üzerinden 3.00 olması şartı aranır. 

 

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. 

Öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki (Uluslararası Finans) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal sertifikası alabilmek için ana dal (Uluslararası Finans) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması gerekir.Yan dal programına devam eden öğrenciye yan dal sertifikası, devam ettiği birinci ana dal (Uluslararası Finans) programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını (Uluslararası Finans) tamamlayan, yan dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi yan dal programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından (Uluslararası Finans) mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Uluslararası Finans Bölümü öğrencilerimiz Avrupa, Amerika, Kanada üniversiteleri ile yapılan anlaşmalarla akademik eğitimlerini tamamlarken, uluslararası iletişim becerilerini pekiştirip farklı kültürleri tanıma olanağı elde etmektedirler.

Uluslararası Finans Bölümü; finans sektörünün hızla geliştiği, büyüdüğü ve iyi yetişmiş finans personeline duyulan ihtiyacında aynı oranda arttığı ülkemizde küreselleşmiş ve dinamik finans dünyasında gerek özel, gerekse de kamu işletmelerinin, bankaların, banka dışı mali kuruluşlarının ve kurumsal yatırımcıların, finansal piyasaları ve şirketleri analiz edebilecek ve etkin yönetimlerinde yer alacak profesyonellere duyulan ihtiyacı karşılamaya katkı sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, programımız, uluslararası finans kavramlarını ve tekniklerini iyi bilen, ve zorunlu staj dersleriyle teoride öğrendiklerini pratikte uygulayabilen uzmanlar yetiştiriyor. Rekabetin çok yoğun olduğu uluslararası finans dünyasında mezunlarımızın yönetici olabilmeleri ve karar sürecinde sorumluluk alabilmeleri için gerekli yetilerle donatılmaları amacımızdır.

Uluslararası Finans Bölümü mezunları bankalar, sigorta, yatırım, portföy yönetim şirketleri, kurumsal sektör firmaları ile Devlet Planlama Teşkilatı, Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kuruluşlarında görev almaktadır. Öğrenciler uygun seçmeli dersleri seçerek, yandal ya da çift anadal yaparak, büyük veri (“big data”) ve yapay zeka gibi geleceğin teknolojilerini kullanan fintech, dijital entegrasyon, iş analitiği ve finansal platformların geliştirilmesi gibi disiplinler arası bilgi gerektiren alanlarda da çalışabilirler. İstihdam fırsatları bulmanın yanı sıra, öğrenciler edindikleri altyapı ile kendi şirketlerini de kurabilirler.

Uluslararası Finans Bölümünden mezun olduktan sonra, öğrencilerimiz yüksek lisans yapmak için finansal iktisat, işletme ve ekonomi gibi alanlar yanında, Yönetim Bilişim Sistemleri veya E- Ticaret ve Büyük Veri ("Big Data") gibi uzmanlaşmış işletme teknolojileriyle ilgili alanları da seçebilirler.

Öğrenciler için çeşitli burs türleri mevcuttur.

 • İlk burs türü: ÖSYS Kılavuzunda yer alan
 • Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin tamamını,
 • %50 Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin yarısını
 • %25 Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin dörtte birini kapsamaktadır.

Burslar, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programlarında geçirilebilecek süreyi  de kapsamakta olup öğrencinin yerleştirildiği programdaki normal öğrenimi süresince (4 yıllık programlarda 9 yarıyıl) akademik başarıya bakılmaksızın devam eder. Normal öğrenim süresini (9 yarıyıl) aşan öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Herhangi bir burslu programda okumakta iken çift ana dal programına devam etmekte olanlar için bu süreye bir yarıyıl ilave edilir.

 

 • İkinci burs türü: Üniversite içi Başarı Bursu, Yeditepe Üniversitesine yerleşip Üniversite üst kurulları tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili yarıyılda;

 

 • Birinci olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı ücretinin % 75’i
 • İkinci % 50’si
 • Üçüncü % 25’i oranında güz yarıyılı kayıt öncesi, programda kayıtlı öğrenci sayısı en az 35 olması halinde, normal öğretim süresi içinde bulunanlara verilir. Bu burs, ait olduğu öğretim yılı sonu itibariyle sona erer.

 

 • Üçüncü Burs Türü: Sporcu Bursu, Basketbol, Voleybol ve Hentbol alanlarında Üniversite spor takımına kabul edilen ve ferdi sporlarda Üniversite adına milli yarışlara katılan öğrencilere ilgili öğretim yılı ücretinin %50’si oranında, Yabancı Dil Hazırlık Programını da kapsayacak şekilde verilir.

 

Sporcu bursu;

 • Öğrencinin eğitim gördüğü programda genel not ortalamasının (CGPA) 4,00 üzerinden 2,00’ın altına düşmesi,
 • Disiplin cezası alması,
 • Takımın teknik direktörü ya da antrenörü tarafından; disiplinsizlik, performans yetersizliği ya da daimi sakatlık gibi nedenlerinden biriyle takımdan çıkarılması,
 • Ferdi spor yapan öğrencinin üst üste iki kez Milli Takıma çağırılmaması durumlarında kesilir; ancak, genel not ortalamasının ve spor performansının tekrar yükseltilmesi halinde yeniden verilir.

Bir öğrenci ancak bir burs olanağından faydalanabilir; birden fazla burs hakkını elde eden öğrenci için en yüksek burs olanağı geçerlidir.

Uluslararası Finans öğrencisi

 • güncel olaylara ilgi duymalı ve  her şey hakkında meraklı olmalı
 • çalışmayı, öğrenmeyi ve bir şeyleri farklı açılardan keşfetmeyi sevmeli
 • Sherlock Holmes gibi, görünüşte ilgisiz parçaları birleştirip daha büyük bir bütün yapmaktan zevk almalı
 • topladıkları bilgilere dayanarak mantıklı kararlar almaktan hoşlanmalı
 • gerçek yaşam kararlarında hesaplı risk almaya açık olmalı
 • değişimden heyecan duymalı ama değişen koşullarda sakince çalışmalı
 • her zaman yeni şeyler öğrenmekten zevk almalı
 • değer yaratarak para kazanma konusunda istekli olmalı

Uluslararası Finans Bölümü öğrencilerimiz üniversite eğitimleri boyunca, gerek edindikleri yönetsel ve mesleki teorik bilgilerini iş ortamında uygulayabilmeleri gerekse mezuniyet sonrası iş bulmalarını kolaylaştırmak açısından, yoğun bir staj programından geçmekte ve sektörü tanırken kendilerini de sektöre ve sektör profesyonellerine tanıtma imkanı bulmaktadırlar. Bu sayede birçok öğrencimiz henüz öğrenciyken staj yaptığı şirketlerden iş teklifi almakta; mezuniyet sonrası iş arama dönemini yaşamadan mezun olur olmaz iş hayatına atılmaktadırlar.

Uluslararası Finans Bölümünden mezun olduktan sonra, finansal iktisat, işletme ve ekonomi gibi alanlarda, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi iş teknolojisi ile ilgili alanlarda veya E- Ticaret ve Büyük Veri gibi uzmanlaşmış konularda lisansüstü eğitim yapılabilir.

Uluslararası Finans Bölümü yatay veya dikey geçişle öğrenci alabilir.

Yatay Geçiş

Üniversitemizde Kurum içi, Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür. 

 

 1. Kurum içi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranmaktadır. Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahildir. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir.

 

 1. İkinci bir yatay geçiş yöntemi de Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre yatay geçiştir. Bu geçişe ait genel kural ve prensipler her yıl Haziran ayı içinde olmak üzere yılda bir kez üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.

 

 1. Üçüncü tür yatay geçiş ise Merkezi Yerleştirme Puanlarına göre kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş türüdür. Bu geçiş türünün genel kural ve prensipleri her yıl Haziran ayında ve Ocak ayında olmak üzere iki defa  yayınlanmakta ve üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir.  Yine detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.

 

Dikey Geçiş

Uluslararası Finans Bölümümüz dikey geçiş (DGS) yolu ile de öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgiler her yıl Temmuz ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan takip edilebilir.

İstanbul'un merkezinde Ataşehir'de konumlandırılmış Yeditepe Üniversitesi kampüsümüzde yer alan yurtlarımız, 4.250 yatak kapasitelidir. Üniversite öğreniminizi İstanbul'da, 123.000 m2 alan üzerine kurulu tam donanımlı kampüsümüzde sürdürürken, kampüs içinde yer alan yurt olanaklarımızdan yararlanabilirsiniz.

 

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Oteli Esasları :

 • Yurt odalarının büyük çoğunluğu iki kişiliktir. Odalarda; banyo - tuvalet, mini buzdolabı, özel çalışma masası, sandalye, cam raflı kütüphane, aynalı gardırop ve yanmaz malzemeden yapılmış diğer donanım bulunmaktadır. Ayrıca 24 saat internet bağlantısı da mevcuttur.
 • Yurtta kalan öğrenciler, 24 saat kesintisiz bilgi merkezi hizmetleri başta olmak üzere Sosyal Tesislerde bulunan, Restoran, Kapalı ve Açık Yüzme Havuzu, Fitness Center, Squash Salonu, Sauna ve Türk Hamamından faydalanabilirler.

Finansal planlamanın işletmelerinin başarısı için ne kadar önemli olduğu, girişimciler tarafından çok iyi bilinmektedir. Finansal planlama, bir işletme için gereken sermayeyi hesaplama ve iş planlarını gerçekleştirmek için gerekli maliyetlerin hesaplanması sürecidir. Finansal planlama sayesinde girişimciler, işletmelerinin kapılarını açık tutabilmek için yeterli fonlara sahip olduklarından emin oldukları gibi, şirketlerinin büyüme planlarını yaparken giderleri karşılayabilecek miktarda gelirlerinin olmasına da dikkat ederler. Uluslararası Finans bölümü, finansın her dalında verdiği eğitimle, girişimcilere bu finansal planlamayı doğru ve gerçekçi olarak yapma becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Girişimcilik için en doğru lokasyonu seçerken değerlendirilmesi gereken önemli kriterler vardır. Bunlar arasında en önemlileri vergi ve teşvik oranları, girişimcilerin faydalanabileceği kamu kaynakları, lokasyonun sağladığı kolaylık ve avantajlar, yerel sermayeye ulaşım imkânları, bulunan işgücünün kalitesi ve lokasyonun demografik özellikleridir. Her iş sahasında bu faktörlerin önemi değişik olacağı için, girişimcilik için en iyi tek bir yerin olması beklenemez. İyi yapılan bir finansal analiz sayesinde bu faktörlerin işletmenin başarısına yapacağı katkı hesaplanıp en doğru lokasyon seçimi yapılabilir.

Girişimcilik öğrenilebilen bir yetenektir. Bir insanın başarılı bir işletme yönetmesi için girişimci olarak doğması gerekmez. Girişimci bir zihin yapısı ve yetenekler geliştirerek de girişimci olunabilir. Girişimcilik eğitimi, kişilerin kendilerine koydukları hedefleri gerçekleştirebilmeleri için gerekli yetenek, bilgi ve tutumu geliştirmelerini sağlar. Girişimcilik eğitimi alan kişilerin iş bulma oranları da ciddi bir şekilde yükselir. Uluslararası Finans bölümünde sağlanan uygulamalı eğitimle bu yetenek ve bilginin edinilmesini sağlıyoruz.

Başarılı bir girişimci olmak için belirli bir bilgi seviyesine ve yetenek setine ihtiyaç vardır. Her meslekte olduğu gibi, girişimcilikte de bunlar doğru bir eğitim programıyla edinilebilir. Ayrıca iyi bir üniversitede alınan eğitim, girişimciye ileride ihtiyaç duyacağı bağlantıları da sağlayacaktır. Teorik bilgiyle beraber uygulamayı da ön plana çıkaran Uluslararası Finans bölümü, girişimcilerin ihtiyaç duyacakları finansal bilgi ve yetiyi sağlamaktadır.

Girişimciliğin üniversitesi, kişilerin yaratıcılıklarını doğru şekilde kanalize etmelerini sağlayan, uygulamaya verilen önemle iş planı yaratımına yardımcı olan ve öğrencilerinin iş kurmaları için ihtiyaç duydukları bilgi ve yetenekleri sağlayan bir üniversitedir. Üniversitemizin Girişimcilik Kulübü, fakültemiz bünyesinde düzenlenen iş fikri yarışmaları ve bölümümüzün uygulamalı eğitime verdiği önem ile bu şartları yerine getirmekteyiz.

Üniversitemiz bünyesinde KOSGEB, TÜBİTAK, AB fonları ve girişimcilere sağlanan diğer olanaklar hakkında eğitimler yapılmakta ve sertifikalı programlar yürütülmektedir.

Her bir girişimci benzersiz de olsa uzmanlar genelde dört tür girişimciden bahsederler: Küçük işletme girişimcileri, ölçeklenebilen başlangıç girişimcileri, büyük işletme girişimcileri ve sosyal girişimciler. Yapılacak girişime uygun finansal planlamanın doğru şekilde yapılması, başarının en önemli anahtarıdır. Uluslararası Finans bölümü, globalleşen dünyada finansal analizi doğru yapma becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Uygulamalı girişimcilik eğitiminin ana odağı iş planının oluşturulmasıdır. İş planının en önemli kısmı da finansal planın yapılmasıdır. Zira finansmanını yönetmeyen bir girişimci, iş fikri ne kadar parlak olursa olsun, başarısızlığa mahkumdur. Bölümümüzde verilen kurumsal finans ve finansal piyasalar derslerinde edinilen bilgi ve beceriler, bu finansal planın doğru ve gerçekçi bir şekilde yapılmasını sağlar.

Fakültemiz bünyesinde verilen sertifikalı finans ve finansal okuryazarlık eğitimleri, KOSGEB’in verdiği girişimcilik sertifikası için gerekli eğitimler için önemli bir temel oluşturmaktadır.

Kripto para ve algoritmik ticaret finansal piyasaların merkezinden gelen innovasyonlar. Bunları anlamak, analiz edebilmek ve gelecekteki eğilimlerini öngörebilmek için Uluslararası Finans okumak çok önemli. Programımızdaki seçmeli dersler, yan dal veya çift anadal fırsatlarını kullanarak programlama dillerinde yeteneğinizi gelişirirerek bu innovasyonların oluşturulmasını da daha iyi anlayabilirsiniz.