• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 211
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Veri kavramını anlamak, farklı yapıları modelleyebilmek, veritabanlarının işlevlerini listeleyebilmek, ilişkisel veritabanlarını kullanarak sorgulamalar geliştirebilmek
Dersin İçeriği: 

Bu ders şu konuları kapsar: Veri kavramı, veri yapıları, veri modelleri, veritabanlarına giriş, veritabanlarının bileşenleri, ilişkisel veritabanları, tablo oluşturma, indeksleme, sıralama ve sorgulama.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev D: Proje E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Veri ve veritabanı kavramları örneklerle öğrenir.

7

1,2,3

A,C

İlişkisel veri modeli üzerinde durulur ve tablolar arasında ilişki kurmayı öğrenir.

7

1,2,3,4

A,E

Bir işletmenin veri saklama ve sorgulama ihtiyacını karşılamak üzere tablo tasarlar.

7,8

1,4

A,E

Dış ortamlardan veri transferini öğrenir.

8

1,4

A,E

Tablolar üzerinde çeşitli sorgular gerçekleştirir.

7,8

1,2,4

A,E

Veri giriş formları tasarlar.

7,8

1,2,4

A,E,C

Verileri rapor haline getirmeyi öğrenir.

7,8

1,2,4

A,E,C,D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Veritabanına Giriş, Veri Kavramları

 

2

Database nedir? Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS), Veritabanı Yönetim Sisteminin Bileşenleri

 

3

Veri Modelleri, İlişkisel Modeller, İlişki Çeşitleri

 

4

Microsoft Office Access , Tablo Oluşturma,  Microsoft Access Veri Tipleri ve Özellikleri

 

5

Dış ortamdan veri aktarımı, Seçme sorgusu (sıralama, ve, veya, like)

 

6

Tablo oluşturan sorgu, Güncelleme sorgusu, Metin Fonksiyonları, Koşul fonksiyonu

 

7

Kayıt ekleme sorgusu, Silme sorgusu, Çapraz sorgu, Yinelenenleri bulma sorgusu, Eşleşmeyenleri bulma sorgusu

 

 

8

ARA SINAV

 

9

Form Tasarımı

 

10

Form Tasarımı

 

11

Rapor Tasarımı

 

12

Rapor Tasarımı

 

13

Macro ve Modüller

 

14

Macro ve Modüller

 

15

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

DATABASE SYSTEMS, Thomas CONNOLLY-Carolyn BEGG, Pearson Education, 5. Edition

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Örnek database dosyaları ve dökümanlar.

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Proje

1

20

Homework

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.

 

 

X

 

 

2

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.

 

X

 

 

 

3

Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.

X

 

 

 

 

4

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

X

 

5

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

X

 

 

 

6

Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.

X

 

 

 

 

7

Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.

 

 

 

 

X

8

Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

X

9

Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.

 

X

 

 

 

10

Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.

 

X

 

 

 

11

Bilişim mezunu,  Türkçe, İngilizce ve ikinci bir yabancı dili kullanarak , eğitimi boyunca kazandığı, toplumun temel kurum ve kuruluşlarına ilişkin değerlerin bilincinde olarak , farklı iş ortamlarında  meslektaşları ile iletişim kurar, sorumlulukları çerçevesinde, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak iletebilir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

3

3

Proje

1

30

30rojeermsles and documents from other formats.

Ödev

1

3

15

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

141

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.64

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6