• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste öğrencilere temel bilgisayar bilgilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders şu konuları içermektedir: Mikro işlemcilerin ve veri işleme süreçlerinin temel özellikleri, ikili sayı sistemleri, bilgisayar donanımı, Windows işletim sistemi, Word, Excel, Powerpoint gibi temel ofis programları.
Dersin İçeriği: 

Donanım, CPU, yazılım, işletim sistemleri, internet, yönetim bilişim sistemleri, ERP sistemleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1 Öğrenci enformasyon sistemlerini analiz eder.

1

1,2,3

A,C

2 Donanım unsurlarını karşılaştırır.

1

1,2,3

A,C

3 Yazılım türlerini açıklar.

1

1,2,3

A,C

4 İnternetin bileşenlerini açıklar.

1

1,2,3

A,C

5 ERP sistemlerini analiz eder.

1

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

ENFORMASYON SİSTEMLERİNE GİRİŞ

Ders notları

2

DONANIM UNSURLARI I

Ders notları

3

DONANIM UNSURLARI II

Ders notları

4

YAZILIM UNSURLARI I

Ders notları

5

YAZILIM UNSURLARI II

Ders notları

6

INTERNET

Ders notları

7

ARA SINAV

Ders notları

8

KABLOSUZ İLETİŞİM

Ders notları

9

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ I

Ders notları

10

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ II

Ders notları

11

ERP SİSTEMLERİ I

Ders notları

12

ERP SİSTEMLERİ II

Ders notları

13

SAP I

Ders notları

14

SAP II

Ders notları

15

FINAL

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Laudon, K.C. and Laudon, J.P.: Management information systems : managing the digital firm, Upper Saddle River, N.J. Pearson/Prentice Hall 2007.

Maier, R., Haedrich, T. & Peinl, R.: Enterprise Knowledge Infrastructures, 2nd Edition, Springer, 2009.

ITGI (2003): IT Governance Institute. (2003). Board Briefing on IT Governance. 2nd Edition.

Sap Sd Handbook: Kogent learning Solutions, Inc (The Jones and Bartlett Publishers Sap Book Series)

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa Sınav

1

20

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.

X

 

 

 

 

2

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.

 

X

 

 

 

3

Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.

 

 

 

X

 

4

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

X

 

5

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

X

 

 

 

6

Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.

 

 

 

X

 

7

Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.

 

 

X

 

 

8

Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

X

 

 

9

Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.

 

 

X

 

 

10

Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.

 

 

X

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

1

8

8

Ödev

1

10

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

143

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6