• Türkçe
 • English

Sevgili Gençler,

Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü olarak sizlere yaşamınızın en güzel çağında, Türkiye’nin ilk Vakıf Üniversitelerinden biri ve 20 yılı aşan araştırma, eğitim ve öğretim deneyimi ile gelişmiş bir üniversite olan Yeditepe Üniversitesi’nde, Üniversitenin en eski fakültelerinden biri ve yenilikçi ve dinamik programları olan Ticari Bilimler Fakültesi’nde, Fakültemizin ilk bölümlerinden olan Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü’nde çağdaş bir eğitim ve öğretim imkânı vaat ediyoruz.

Üniversitede Eğitim-Öğretim, Üniversitesi, Fakültesi ve Bölümü ile bir bütündür. Bu nedenle, tercihinizde ihtiyaç duyacağınız aşağıdaki noktalara dikkatinizi çekmek istiyorum.

Gelişmiş Bir Üniversite olarak Yeditepe Üniversitesi     

 • Türkiye’nin ilk Vakıf Üniversitelerinden biri olarak 20 yılı aşan bir Araştırma, Eğitim ve Öğretimde deneyimi.
 • 13 Fakülte, 1 Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’nda 64 Lisans Programı ile Öğrencinin düşündüğü hemen her alanda Lisans eğitim öğretim imkânı.
 • 86 Yüksek Lisans, 41 Doktora Programı ile geniş bir alanda Lisans Üstü Öğretim imkânı.
 • Şehre çok yakın ama güvenli, yeşillikler içinde, geniş yurt olanakları ve kulüp ve sosyal faaliyetleri ve tesisleri ile öğrencinin yaşam kalitesini artıran bir kampüs. Bu sayede öğrenci kampüsün çok geniş imkanlarından yararlandığı gibi, İstanbul’un sanat ve kültür faaliyetlerine de katılma fırsatı bulmaktadır.

Gelişmiş ve Yenilikçi Bir Fakülte: Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi                                                                                             

Fakültemiz, Türkiye’de çeşitli alanlarda ilk defa lisans programları başlatan öncü bir Fakülte. Toplam 9 Bölümü ile Eğitim-Öğretim faaliyetini sürdürmektedir. 

Bölümlerimiz arasında çok yaygın bir iş birliği ve entegrasyon var. Bu özelliği ile öğrencilerimize Çift Anadal ya da Yandal yapma, çift diploma ile mezun olma imkanları sunuyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, içinde yaşadığımız Küresel Çağın bir sonucu olarak hızla gelişen çok-disiplinli bir araştırma alanıdır. Alanımızın amacı İktisadi Küreselleşme’yi ve bunun yarattığı yeni küresel düzenin işleyişini ve sorunlarını anlamak ve çözümlemektir. İktisadi Küreselleşme, uluslararası ticaret ve sermaye hareketleri aracılığıyla ülkeler arasında kurulan ilişkilerdeki son kırk yıl içindeki artışı ifade etmektedir. Bu artışın altında yatan ana faktör teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerdir. Bir yandan yeni finansal teknik ve enstrümanlar global bir bankacılık ve finans sistemi yaratırken, bir yandan da yeni üretim teknikleri, iş yapma ve istihdam biçimleri daha entegre bir dünya ekonomisi ortaya koymaktadır. O kadar ki ABD’nin kendi iç politikaları gereği faiz haddinde yaptığı küçük bir değişiklik tüm dünya finans piyasalarını etkileyebilmektedir. Aynı şekilde, ABD’nin herhangi bir ülkeden (örneğin Çin) ithal ettiği bir ürün üzerine vergi koymasının etkisi, bu karmaşık bağlantılar nedeniyle çok sayıda ülkeye (örneğin tüm Avrupa ya da Güney Doğu Asya Ülkelerini) yansıyabilmektedir. Küreselleşme, görüldüğü gibi, iktisadi, teknolojik, politik ve de kültürel boyutlarıyla ülkemiz için zorluklar ama aynı zamanda fırsatlar da ortaya çıkarmaktadır. Bu zorlukları aşmak ve de fırsatlardan yararlanmak için İktisadi Küreselleşme’nin incelenmesi ve anlaşılması büyük önem arz etmektedir.

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin de bu süreçte önemli bir aktör olabilmesi, uzun ve kısa dönemli amaç ve hedeflerini (vizyon ve misyon) iyi belirlemesine ve bunları gelişen koşullara göre yenilemesine bağlı. Bu süreçte en önemli unsurlardan biri Türkiye’nin iyi yetişmiş insan gücüne (beşerî sermaye) sahip olmasıdır.

Bu bağlamda, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü olarak amacımız, bu karmaşık ekonomik ve sosyal düzeni anlamak ve analiz etmek için gerekli bilgi ve teknikler ile donatılmış hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası şirketler için yönetici adayları yetiştirmektir. Mezunlarımız, kendi ülkelerinin değerlerini benimsemekte, evrensel değerlere saygı duymakta, kendilerini sürekli geliştirmeyi ve çevrelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Ticari Bilimler Fakültemizin en büyük bölümü olarak, çağdaş, modern bir eğitim ve öğretim programı sunuyoruz. Programımızın belli başlı özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Belirli aralarla ulusal ve uluslararası gelişmelere paralel olarak yenilenen bir program
 • Derslerimizi deneyimli bir Akademik Kadro ile sürdürüyoruz. Bölümümüzün 5 Profesör, 2 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 9 tam-zamanlı Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Ayrıca Fakültemizin diğer bölümlerinden 3 Profesör, 2 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Üyesi yanında, 6 yarı-zamanlı öğretim üyemiz ile toplamda 20’yi aşan Öğretim Üyesi ile derslerimizi sürdürüyoruz. 
 • Öğrencilerimize Bolonya Sistemine uygun, uluslararası standartlara uygun bir öğretim ve diploma veriyoruz. 
 • Öğrenciler İngilizce yanında İkinci Bir Yabancı Dili Zorunlu (Almaca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Çince) olarak öğrenmektedirler. 
 • Öğrenciler, Zorunlu, Bölüm Seçmeli, Serbest Seçmeli ders grupları yardımıyla kendi ilgi alanlarına göre Öğretimlerini planlayabilmektedirler. 
 • Geniş bir Çift Anadal, Yandal yapma imkanları mevcut. 
 • Erasmus Programı ile Avrupa’da Öğretim İmkânı ve Erasmus Programı ile Bölümümüze gelen Avrupalı Öğrencilerle birlikte öğretim imkanı. 
 • Zorunlu Çift Staj imkânı ile Öğrencinin İş Hayatında Deneyim kazanma ve belki de mezuniyetlerinde iş bulma fırsatı sağlıyoruz. 
 • Gerçek zamanlı piyasa ve şirket verilerinin kullanıldığı Finans Labaratuarımızda öğrencilerimize finansal analiz ve tekniklerine ilişkin bilgi ve deneyimlerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. 
 • Danışmanlık Hizmeti ile Öğrenci- Öğretim Üyesi Yakın İş birliği. 
 • Uluslararası Ticaret, Finans, Lojistik Kulüpleri yanında Üniversite çapında 40 civarında Öğrenci kulüplerinde sosyal faaliyetlere katılma imkânı.

BÖLÜMÜMÜZÜ KİMLER TERCİH ETMELİ?  

Üniversite Lisans Öğretimi dört yıllık bir süreç. Ama insanoğlunun yaşamının tamamı aslında bir eğitim öğretim süreci. Dolayısıyla bizim Bölümümüzü, gelecekte çağdaş, donanımlı, kendisini sürekli geliştirmeyi ve çevresine yararlı olmayı yaşamının ilkesi yapmış, kendi ülkesinin değerlerini bilen ama evrensel değerlere de açık biri olarak görmek isteyenler tercih etmeli.

Daha daraltırsak gelecekte kendini başta dış ticaret, finans, bankacılık, lojistik, otomotiv ve hizmetler sektörü olmak üzere hemen her sektörde faaliyette bulunan ulusal ya da uluslararası şirketlerde yönetici pozisyonlarında görmek isteyen gençler tercih etmeli.

Bu çok geniş bir iş imkânı sunuyor. Ama öncelik, yukarıdaki temel amaçta. Siz yukarıdaki vasıfları kazandığınızda iş, sadece sizin için bir araç olacak.

Aileler üniversite adayları çocukları ile bir araya gelerek karar vermeli. Ama aileler çocuklarını iyi tanımalı ve çocukların tercihlerine, isteklerine değer ve önem vermeli. Aileler de bilmeli ki çocukları ile birlikte 4 yıllık dönemde çok şey öğrenecekler.

BÖLÜM MEZUNLARIMIZ

Bölüm mezunlarımızla gurur duyuyoruz. Yurt içinde ve Yurt dışında hemen her sektörde çalışan ya da Lisans Üstü Eğitime devam eden öğrencilerimiz var. Son iki yılda, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Yunanistan’daki Üniversitelerin Lisans Üstü Programlarına kabul alan öğrencilerimiz var. Mezun olur olmaz iş bulan, dış ticaret, bankacılık-finans, lojistik, otomotiv, dayanıklı tüketim ve perakende satış gibi çok çeşitli sektörlerde çalışan mezunlarımız var. Birkaç yıl önce mezun olup Türkiye’deki Uluslararası Şirketlerde çalışan bazı öğrencilerimiz de bu şirketlerin Avrupa Birimlerine transfer olduğunu biliyoruz. Bu pozisyonları elde etmenin öğrencinin kendini iyi yetiştirmesi ile ilgili olduğunun altını çizmek isterim.

Biz hazırız, aday öğrencilerimizi Üniversitemizde 18 Temmuz - 29 Temmuz 2019  tarihleri arasında yapılacak Tanıtım Günlerine bekliyoruz.

Prof. Dr. Turan YAY

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı