• Türkçe
  • English

Misyonumuz

Bölümümüzün Misyonu, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik alanında çağdaş ve uluslararası standartlara uygun bir eğitim öğretim faaliyeti sürdürmek, başta dış ticaret ve finans olmak üzere hemen her sektörde faaliyet gösteren özel ve kamu işletmelerine, alanının çağdaş bilimsel bilgi ve teknikleri ile donanımlı, ulusal ve evrensel değerler ışığında kendini sürekli geliştirmeyi ve içinde bulunduğu kurum ve ortama değer katmayı yaşam felsefesi olarak benimsemiş yöneticiler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Araştırma, eğitim-öğretim faaliyetleri ve çağdaş ve donanımlı mezunları ile uluslararası standartlarda bir bölüm olmak.