• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATD 234
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Uluslararası işletme süreci ile ilgili tüm konuların tanıtılması/anlatılması
Dersin İçeriği: 

Bu derste rekabet ve karşılaştırmalı üstünlük ve uluslararası düzeyde ekonomik rekabetin prensipleri tanıtılacaktır. İlk olarak hükümet ve iş çevreleri arasındaki ilişkiler, bölgesel ticaret bloklarının gelişimi, ve küresel ekonomik kuruluşların önemi incelenecektir. Daha sonra Avrupa’nın bütünleşmesi, doğu Asya ekonomilerinin rolleri, gelişmekte olan ülkeler ve geçiş ekonomileri tartışılacaktır. Bunu takiben üçüncü bölümde, ticaret politikasının rolü, uluslararası sermaye akışları, çokuluslu şirketler ve teknoloji transferi, ve uluslararası işletmecilik tanıtılarak incelenecektir.

 

Vize sınavı %25         Final Sınavı %50      Sınıf için testler/ Katılım  %25

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bölgesel ve uluslarası politikalar bazında ülkelerin ekonomik politikalarının değerlendirilmesi 1,2,3 A, C
2) hükümet politikalarının dış ticaret üzerindeki etkilerinin doğru bir biçimde araştırılması ve yorumlanması 1,2,3 A, C
3) küresel düzeyde iş kültürünün etkileri üzerinde yorum yapabilmek 1,2,3 A, C
4) küresel düzenin coğrafi etkilerinin analiz edebilmenin yanı sıra bu düzenin ekonomik ve politika olarak analiz edebilme becerisi; 1,2,3 A, C
5) işletme terimleri, kurumlar ve işletmelere yönelik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak. Bu bilgi ile sorunları analiz ederek, yaratıcı çözümler üretebilmek 1,2,3 A, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
 1 Derse giriş; İş Formları ve Stratejileri  Ders kitabı
 2 Yeni Küresel Ekonomi  
 3 Ulusal Ekonomiler  
 4 Ekonomik Sistemler  
 5  İşletme  İçin Kültürel Çevre  
 6 İşgücü ve Toplum  
 7 Hükümet ve İşletme  
 8  İşletme ve Hukuk  
 9  Küresel Tüccarlar Küresel Tüccarlar  
 10  Küresel Tüccarlar  
 11  Teknoloji  
 12 Küresel Finans  
 13  Çevre ve Kalkınma Konuları  

 

Kaynaklar

Ders Notu  Janet Morrison The International Business Environment London: Palgrave 3rd Edition (2011)

 

Diğer Kaynaklar  

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
 Vize  1  25
Kısa Sınav  13  25
Ödev    
Toplam     50
Finalin Başarıya Oranı     50
Yıl içinin Başarıya Oranı     50
Toplam    100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
   

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme hakkında temel terimlere hakim olmak ve bunu kurumlara, iş yönetimine ve uygulamalara yoğunlaşmasını sağlamak. Bu sayede sorunları analiz edip çözüm üretebilmek.          X  
2 Sosyal davranış, kişilik ve kurum kültürü gibi konuların küresel düzeyde etkisini yorumlayabilmek ve öngörülebilir fırsatların geçerlilik kazanmasını sağlamak.          X  
3 Öğrenilen bilgileri sahada uygulayabilme ve bunların yetkin bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak.  X          
4 İşletmelerin ekonomik ve hukuki problemlerini inceleme ve onlara çözüm üretebilmek.    X        
5 Dış ticaret üzerinde devletin etkisini fırsatlar perspektifinde doğru araştırıp, yorumlayabilmek.          x  
6 Küresel düzeni, ekonomik ve siyasi açıdan doğru analiz edebilme ve coğrafi özelliklerin etkisini bu perspektiften yorumlayabilmek.          X  
7 Işletmelerde etik dışı durumlarda sorunu önceden görebilme ve önleme kabiliyetine sahip olmak ile bunu çeşitli işlevsel alanlarda uygulayabilme becerisini kazanmak.    X        
8 Dünya’nın büyük ekonomilerini analiz edebilme ve küresel mali tablonun şekillenmesinde çok-uluslu ve finans şirketlerinin hangi ölçü ve katma değer ile yer aldığını incelemek.        X    
9 Uluslararası pazarlara giriş kaidelerini gösterme ve faaliyet alanı dahilinde markalaşma ve iletişim stratejileri geliştirebilme yetisi sağlamak  X          
10 Yönetim, kontrol ve karar alma yeteneği kazandırma ve bunu sosyal ve mesleki ilişkilerde kullanabilmek  X          
11 Ülkelerin uluslararası ekonomi politikalarının dış politika ve bölgeler kapsamında değerlendirilmesini sağlamak.          X  
12 Istatistiki bilgileri öğrenme ve pratike dökme becerisi kazandırma ile bunu projelendirmek  X          
13 Verilerin toplanması ve yorumlanması aşamasında toplumsal sorumluluk bilinciyle etik ilkeleri anlayabilme ve uygulayabilmek.  X          
14 Ürettiği projeleri toplum yararına kullanabilme ve duyarlılıkla paylaşabilmek  X          
15 Kültürlerarası farklılığın Uluslararası ticarette meydana getirdiği ötekileştirme üzerinde stratejik karar alabilme ve uygulayabilmek        X    
16 Uluslararası ilişkiler bağlamında Türkiye'nin dış siyasetini analiz edebilme ve katma değer sağlayabilmek. Bu bağlamda uluslararası ve uluslar üstü kurumların politikalarını yorumlayabilmek      X      
17 Öğrenilen bilgilerin bilgisayar ortamında uygulama ortamı verilerek bunların fonksiyonel değerlerini görebilme ve analiz edebilme becerisini  sağlamak  X          
18 Ulusal ve uluslararası pazara hakim olma ve tüketicinin pazar değerlendirmesi üzerindeki etkisi analiz etme becerisi sağlamak. Doğru tüketici tercihlerini belirleyebilmek.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi 
(Saat)
Toplam 
İş Yükü 
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 2 15 30
Ödev 1 20 20
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü      170
Toplam İş Yükü / 25 (s)      6.8
Dersin AKTS Kredisi      7