• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATD 424
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı çeşitli pazar koşulları altında faaliyet gösteren örgütler arasındaki rekabet ilişkilerinin stratejik boyutunun incelenmesi ve etkili strateji üretebilme sürecinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Strateji oluşturabilmek için gerekli analiz teknikleri ile örgüt ve rakipler arasındaki ilişkilerin belli bir zaman süreci içerisinde incelenmesini sağlayan vak’a çalışmalarına ağırlık verilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Strateji kavramını tanımlar.
1, 3, 17 1,2,3,5 A,C
  1. Stratejik yönetim sürecini açıklar.
4, 6, 7, 10, 11 1,2,3,5 A,C
  1. İç ve dış çevre analizini tanıtır.
2, 6, 8, 11, 18 1,2,3,5 A,C
  1. Rekabet avantajı sağlama yöntemlerini açıklar.
3, 9, 18 1,2,3,5 A,C
  1. Stratejik seçimleri tanımlar.
7, 13, 15 1,2,3,5 A,C
  1. Belirlenen stratejilerin uygulamasını öğretir.
5, 7, 9, 10 1,2,3,5 A,C
  1. Stratejik kontrolü öğretir.
8, 9, 13, 14, 18 1,2,3,5 A,C

 

Kaynaklar

Ders Notu Fred David, Strategic Management: Concepts & Cases, 13th

Edition, Prentice Hall, 2010

Diğer Kaynaklar J.L. Thompson & F. Martin, Strategic Management: Awareness, Analysis and Change, 5th Edition, Thomson, 2005

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders slaytları, kısa örnek olaylar.
Ödevler Kısa örnek olay analizleri.
Sınavlar Grup sunumları ve final sınavı

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 25
Sunum 2 25
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme hakkında temel terimlere hâkim olmak ve bunu kurumlara, iş yönetimine ve uygulamalara yoğunlaşmasını sağlamak. Bu sayede sorunları analiz edip çözüm üretebilmek.         X  
2 Sosyal davranış, kişilik ve kurum kültürü gibi konuların küresel düzeyde etkisini yorumlayabilmek ve öngörülebilir fırsatların geçerlilik kazanmasını sağlamak.         X  
3 Öğrenilen bilgileri sahada uygulayabilme ve bunların yetkin bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak.         X  
4 İşletmelerin ekonomik ve hukuki problemlerini inceleme ve onlara çözüm üretebilmek.         X  
5 Dış ticaret üzerinde devletin etkisini fırsatlar perspektifinde doğru araştırıp, yorumlayabilmek.         X  
6 Küresel düzeni, ekonomik ve siyasi açıdan doğru analiz edebilme ve coğrafi özelliklerin etkisini bu perspektiften yorumlayabilmek.         X  
7 Işletmelerde etik dışı durumlarda sorunu önceden görebilme ve önleme kabiliyetine sahip olmak ile bunu çeşitli işlevsel alanlarda uygulayabilme becerisini kazanmak.       X    
8 Dünya’nın büyük ekonomilerini analiz edebilme ve küresel mali tablonun şekillenmesinde çok-uluslu ve finans şirketlerinin hangi ölçü ve katma değer ile yer aldığını incelemek.     X      
9 Uluslararası pazarlara giriş kaidelerini gösterme ve faaliyet alanı dahilinde markalaşma ve iletişim stratejileri geliştirebilme yetisi sağlamak         X  
10 Yönetim, kontrol ve karar alma yeteneği kazandırma ve bunu sosyal ve mesleki ilişkilerde kullanabilmek         X  
11 Ülkelerin uluslararası ekonomi politikalarının dış politika ve bölgeler kapsamında değerlendirilmesini sağlamak.     X      
12 Istatistiki bilgileri öğrenme ve pratike dökme becerisi kazandırma ile bunu projelendirmek   X        
13 Verilerin toplanması ve yorumlanması aşamasında toplumsal sorumluluk bilinciyle etik ilkeleri anlayabilme ve uygulayabilmek.     X      
14 Ürettiği projeleri toplum yararına kullanabilme ve duyarlılıkla paylaşabilmek     X      
15 Kültürlerarası farklılığın Uluslararası ticarette meydana getirdiği ötekileştirme üzerinde stratejik karar alabilme ve uygulayabilmek         X  
16 Uluslararası ilişkiler bağlamında Türkiye'nin dış siyasetini analiz edebilme ve katma değer sağlayabilmek. Bu bağlamda uluslararası ve uluslar üstü kurumların politikalarını yorumlayabilmek   X        
17 Öğrenilen bilgilerin bilgisayar ortamında uygulama ortamı verilerek bunların fonksiyonel değerlerini görebilme ve analiz edebilme becerisini  sağlamak   X        
18 Ulusal ve uluslararası pazara hakim olma ve tüketicinin pazar değerlendirmesi üzerindeki etkisi analiz etme becerisi sağlamak. Doğru tüketici tercihlerini belirleyebilmek.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 2 15 30
Kısa Sınav      
Ödev 1 20 20
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     170
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.8
Dersin AKTS Kredisi     7