Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Erdal Nebol (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Erkut Akkartal

Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Şişlioğlu (Üniversite Genel Sekreteri)

 

Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Bülent Sezen

Doç. Dr. S. Emre Alptekin

Doç. Dr. Özalp Vayvay 

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Sözer 

Öğr. Gör. Derman Aydoğan

Öğr. Gör. Özgü Çepeloğlu

Öğr. Gör. Emre Cevdet Çizmecioğlu

Öğr. Gör. Ferruh Kazdal

Öğr. Gör. Kayıhan Turan 

Öğr. Gör. Mümtaz Yıldız

 

Lisans Üstü Bursiyer Öğrenciler

Arş. Gör. Vefik Mehmet Aksu

Arş. Gör. Gülce Cüran

Arş. Gör. Meltem Karakaşoğlu

Arş. Gör. Hale Yalçın