• Türkçe
  • English

 

Misyonumuz

Uluslararası Finans Bölümü, dinamik gelişmelerin yaşandığı günümüz finans dünyasında finansal piyasalar, bankalar, banka dışı mali kuruluşlar, kurumsal yatırımcılar ile şirketlerin analizi ve etkin yönetimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 

Vizyonumuz

Bölüm olarak vizyonumuz, uluslararası finans kavramlarını ve tekniklerini iyi bilen uzmanlar yetiştiren, ve rekabetin çok yoğun olduğu uluslararası finans dünyasında yöneticilik yapabilmeleri ve karar sürecinde sorumluluk alabilmeleri için gereken yetilerle donatılmalarını sağlayan bir bölüm olmaktır.