• Türkçe
  • English

Uluslararası Finans Bölümünden mezun olduktan sonra kariyer imkanları / çalışma alanları nelerdir?

Uluslararası Finans Bölümü mezunları bankalar, sigorta, yatırım, portföy yönetim şirketleri, kurumsal sektör firmaları ile Devlet Planlama Teşkilatı, Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kuruluşlarında görev almaktadır. Öğrenciler uygun seçmeli dersleri seçerek, yandal ya da çift anadal yaparak, büyük veri (“big data”) ve yapay zeka gibi geleceğin teknolojilerini kullanan fintech, dijital entegrasyon, iş analitiği ve finansal platformların geliştirilmesi gibi disiplinler arası bilgi gerektiren alanlarda da çalışabilirler. İstihdam fırsatları bulmanın yanı sıra, öğrenciler edindikleri altyapı ile kendi şirketlerini de kurabilirler.

Uluslararası Finans Bölümünden mezun olduktan sonra, öğrencilerimiz yüksek lisans yapmak için finansal iktisat, işletme ve ekonomi gibi alanlar yanında, Yönetim Bilişim Sistemleri veya E- Ticaret ve Büyük Veri gibi uzmanlaşmış işletme teknolojileriyle ilgili alanları da seçebilirler.