• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AFN 314
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders uluslararası finans öğrencilerine yatırım yönetimi teorilerini ve uygulamalarını tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Ders içi tartışmalar, excel alıştırmaları, bireysel ve grup projeleri, Finansal Piyasalar Laboratuvarında gerçek piyasa platformlarını kullanarak yapılan egzersizler, ve portföy yönetimi simulasyonları aracılığıyla öğrenciler, yatırım kararlarını ve analizlerini anlayıp etkin bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli olan kavramları ve teknik araçları görüp, bizzat kullanacaklardır. Dikkatli ve detaylı analizler yaparak ve düzenli, disiplinli çalışan öğrenciler, teorik ve ampirik gözlemleri, temel yatırım ve portföy yönetimi kavram ve tekniklerini gerçek yaşam uygulamaları ile entegre etme ve sentezleme tecrübelerini kazanma şansına sahip olacaklardır.
Dersin İçeriği: 
Derste işlenen konulardan bazıları şöyledir: yatırım riski ve yatırım getirisine genel bakış, ilgili modeller; etkin ve optimal portföyler; çeşitlendirme; etkin piyasalar; temel analiz; teknik analiz; sabit gelirli menkul kıymetler; tahvil portföyleri; risk yönetimi; hisse senedi değerleme yöntemleri; firma değerleme yöntemleri; Uluslararası çeşitlendirme; fonlar; portföy yapılandırmada yaklaşımlar; portföy yönetimi stratejileri; dinamik portföyler; portföy performans değerlendirmesi; yatırım danışmanlığıda takip edilen prosedürler.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Yatırım analizi ve portföy yönetiminde kullanılan teknik ve metodlar ile, bunların temelinde yatan teori ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak.

1,5,8

1, 2, 3, 4

A, B, C, D

2. Yatırım araçlarını, birbirinden farklarını, yatırım ortamını ve piyasaları tanımak.

2,5,10

1, 2, 3, 4

A, B, C, E

3. Değişik finansal varlıkların değerlemesini yapabilmek.

1,2,5,8

1, 2, 3, 4

A, B, C, D

4. Temel yatırım stratejilerini anlamak ve nasıl uygulandıklarını bilmek.

1,2,8

1, 2, 3, 4

A, B, C, E

5. İşletmelerle ilgili olayların ve makroekonomik faktörlerin yatırım performansı üzerindeki etkileri konusunda pratik bilgiye sahip olmak.

1,2,5,8,10

1, 2, 3, 4

A, B, C, D

6. Yatırım portföyü oluşturma ve performansını değerlendirme konusunda teori ile uygulamayı entegre edebilmek.

1,3,12,17

1, 2, 3, 4

A, B, C, D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ders ile ilgili prosedürler, görevler ve ödevler

 

2

Yatırımın öğeleri, piyasalar, enstrümanlar ve işlem yapma

Ders Kitabı 1,2. Bölümler

3

Yatırımın öğeleri, piyasalar, enstrümanlar ve işlem yapma

Finansal Piyasalar Laboratuvarı Eğitimi, Ödevler ve simulasyon ile ilgili çalışmalar

Ders Kitabı 3. Bölüm

4

Yatırımın öğeleri, piyasalar, enstrümanlar ve işlem yapma

Finansal Piyasalar Laboratuvarı Eğitimi, Ödevler ve simulasyon ile ilgili çalışmalar

Ders Kitabı 3. Bölüm

5

Yatırımın öğeleri, enstrümanlar

Ders Kitabı 4. Bölüm

6

Yatırım Riski ve Getirisi: Gözlemler ve Hesaplamalar

Ders Kitabı 5. Bölüm

7

Etkin ve Optimum Portföyler

Ders Kitabı 6,7. Bölümler

8

Risk ve Getiri Modelleri: Portföy Uygulamaları

Ders Kitabı 6,7. Bölümler

9

Etkin Piyasalar ve Davranış Finansı: Teknik ve Temel Analizler

Ders Kitabı 8,9,12.Bölümler

10

Hisse Senedi Değerleme

Ders Kitabı 13. Bölüm

11

Tahviller: Değerleme, Portföyleri ve Risk Yönetimi

Ders Kitabı 10,11. Bölüm

12

Vadeli İşlemler Piyasası ve Risk Yönetimi

Ders Kitabı 17. Bölüm

13

Portföy Yönetimi Stratejileri: Aktif, Pasif, Dinamik, Fonlar, Uluslararası Çeşitlendirme, Risk Kontrolü, Performance Değerlendirmesi ve Analizi

Ders Kitabı 18-20.Bölümler

14

Portföy Yönetimi Stratejileri: Aktif, Pasif, Dinamik, Fonlar, Uluslararası Çeşitlendirme, Risk Kontrolü, Performance Değerlendirmesi ve Analizi

Ders Kitabı 18-20.Bölümler

15

Dönem Sonu Aktiviteleri

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

Yatırımların Temel Unsurları (Essentials of Investments), 8e, Bodie, Kane, and Marcus, McGraw-Hill/Irwin.

Diğer Kaynaklar

Ders websitesi, ders notları, finansal piyasalar laboratuvarı, sanal portföy yönetimi programı, bilimsel hesap makinesi, online kaynaklar ve excel tipi yazılım programları.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders notları, simülasyon ve ödevler için yönerge ve ekstra örnekler

Ödevler

Ev Ödevleri/Lab ve simülasyon.

Sınavlar

2 Ara Sınav ve Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

ADEDİ

KATKI YÜZDESİ

Simulasyon

1

15

Ara sınav

2

60

Ödevler/Lab

10

25

 

 

 

Total

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

35

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

65

Total

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

 

No

 

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

1

2

3

4

5

 

 

 

1

 

 

Finansın temel ilkelerini kavramak ve bu ilkeleri ulusal ve uluslararası alanlarda uygulayabilmek.

 

 

 

 

X

 

 

2

 

Çağdaş bilişim teknolojilerini ve güncel finans araçlarını etkin şekilde kullanmak.

 

 

X

 

 

 

3

 

Finans meslek kuruluşları tarafından kabul edilmiş etik kurallarını ve sosyal sorumluluk anlayışını kavramak ve alacağı kararlarda uygulamak.

X

 

 

 

 

 

4

 

Çok kültürlü, çok dilli ve disiplinler arası çevrelerde iş yapabilmesini sağlayacak altyapıya sahip olmak.

 

X

 

 

 

 

 

 

5

 

Piyasalar ve piyasaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak ve bu piyasalardaki gelişmeleri analiz edebilmek.

 

 

 

 

X

 

 

 

6

 

 

Çokuluslu şirketlere özgü yönetim araç ve modellerini tanımak ve gerektiği yerlerde bunları uygulayabilmek.

X

 

 

 

 

 

7

 

Global ekonomik sistemin yapısını anlamak ve yeni gelişmelerin bu yapıyı nasıl etkileyeceğini analiz edebilmek.

 

X

 

 

 

 

 

 

8

 

Karar alma sürecinde eleştirel düşünme yeteneğini kullanabilmek.

 

 

 

 

X

 

 

9

 

Edindiği liderlik, takım çalışması ve iletişim becerilerini yaşam boyu öğrenme sürecine aktarabilmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Dinamik çalışma koşullarının yaratabileceği fırsat ve problemleri öngörerek analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla süreci yönetebilmek.

 

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

2

5+7,5

12,5

Ödevler

10

1,5

15

Simulasyon 

8

1,5

12

Final Sınavı

1

10

10

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

   

154,5

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,18

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6