• Türkçe
  • English

 

 

 

Uluslararası Finans'ta olmanın heyecan verici olduğu bir dönemde bulunmaktayız.  Finans, her iş faaliyetinin merkezinde yer alır. Aynı zamanda, dünya çapında pazarları birbirine bağlayan, iş dünyasını değiştiren ve onunla birlikte finansı da değiştiren yaygın teknolojik gelişimin arkasındaki itici güçtür.

Yeni iş modelleri, bunları desteklemek için yeni finansal ürünler ve hizmetler, bunları sunmanın yeni yolları ve bunların hepsini anlamak için geliştirilen yeni finansal modeller ile karşı karşıyayız. Teknoloji ve finans özgün yollarla gelişmeye devam etse de, temel ilkeler aynı kalır. Günümüzün dünyasında, küresel piyasalardaki aktörlerin finansal motivasyonlarını kavramadan, ister yerel ister küresel olsun, teknolojik, ekonomik ve jeopolitik eğilimleri ve gelişmeleri tam olarak anlamak imkansızdır.

Türk finans yöneticileri hızlı değişiklikler altında karar verme konusunda tecrübelidirler ve birçok uluslararası şirket, yakın geçmişte hızlı değişen koşullar ve krizlerle karşı karşıya kaldıklarında bu uzmanlıktan yararlanmışlardır. Programımız sizlerin her sektörde etkin kurumsal yönetim yapabilmeniz, ve bankacılık, sigorta, denetim, yatırımlar ve kamu hizmeti gibi alanlarda, çeşitli yerel ve küresel finans kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayacak donanımda olmanız için tasarlanmıştır.

Finans bilim dalına birçok değişik yönden bakabiliriz, ama sonuçta finans insanlar, toplumumuz ve içinde yaşadığımız dünya hakkında ne yaptığımızla ilgilidir. Uluslararası Finans bölümünde öğrendiklerinizi ve deneyimlerinizi küresel değişimin aktif bir parçası olarak kullanacağınızı, bunu yaparken de sadece daha fazla kaynak üretmekle kalmayıp aynı zamanda gezegenimizi koruyan ve belki de kaynakları daha adil bir şekilde dağıtan, daha iyi bir sistem oluşturulmasına yardımcı olacağınızı ümit ediyoruz.