• Türkçe
  • English

Turizm İşletmeciliği Bölümü Misyonumuz

İletişim becerisi ve mesleki bilgisi yüksek, yenilikçi ve proje geliştirebilen, bu projelerle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan, insan odaklı, ülke ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer alan turizm ve onunla ilişkili tüm sektörlerde donanımlı profesyonel yönetici ve girişimci adaylarını sektöre kazandırmaktır.

Turizm İşletmeciliği Bölümü Vizyonumuz

Alanda yaptığı yayınlar ve geliştirdiği projelerle hem akademik hem de hizmet sektöründe uluslararası kabul gören ve tanınan bir marka olmaktır.