• Türkçe
  • English
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
Free Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
ACM 111 Bilgisayara giriş ve Bilgi işleme Zorunlu
ACM 111 Bilgisayara giriş ve Bilgi işleme Zorunlu
ACM 111 Bilgisayara Giriş ve Veri İşleme Zorunlu
ACM 111 Bilgisayara Giriş ve Veri İşleme Zorunlu
ACM 111 Bilgisayara Giriş ve Bilgi İşleme Zorunlu
ACM 112 Grafik Tasarımına Giriş Zorunlu
ACM 221 Sistem Analizi ve Algoritmalar Zorunlu
ACM 221 Sistem Analizi ve Algoritmalar Zorunlu
ACM 221 Sistem Analizi ve Algoritmalar Zorunlu
AFE 131 Akademik İngilizce-I Zorunlu
AFE 131 Akademik İngilizce I Zorunlu
AFE 131 Akademik İngilizce I Zorunlu
AFE 131 Akademik İngilizce I Zorunlu
AFE 131 Akademik İngilizce I Zorunlu
AFE 131 Akademik İngilizce I Zorunlu
AFN 101 İş Yönetimi ve Uluslararası Finans Zorunlu
ATD 132 Pazarlamaya Giriş Zorunlu
ATD 141 Yönetim ve Uluslararası Ticaret Zorunlu
ATD 141 Yönetim ve Uluslararası Ticaret Zorunlu
ATH 101 Turizm Endüstrisine Giriş Zorunlu
ATH 103 Turizm Coğrafyası Zorunlu
ATR 101 Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Lojistiğine Giriş I Zorunlu
ATR 101 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistiğe Giriş I Zorunlu
CYB 111 Siber Güvenliğe Giriş Zorunlu
ECON 111 Mikroekonominin Temelleri Zorunlu
ECON 111 Mikroekonominin Temelleri Zorunlu
ECON 111 Mikroekonominin Temelleri Zorunlu
ECON 111 Mikroekonominin Temelleri Zorunlu
ECON 111 Mikroekonominin Temelleri Zorunlu
ECON 111 Mikroekonominin Temelleri. Zorunlu
ECON 111 Micro Ekonominin Temelleri Zorunlu
ECON 111 Mikro Ekonominin Temelleri Zorunlu
ECON 111 Mikroekonominin Temelleri Zorunlu
ETT 111 E-Ticarete Giriş Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
ITR 109 Ulaştırma Sistemlerine Giriş 1 Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
MATH133 Temel Matematik Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ATH Bölüm Seçmeli I Alan Seçmeli
FREE Free Elective ı Seçmeli
FREE Free Elective ı Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli I Seçmeli
Free Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
Free Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
ACM 105 Enformatik Yönetimi Zorunlu
ACM 105 Enformatik Yönetimi Zorunlu
ACM 111 Bilgisayara Giriş ve Veri İşleme Zorunlu
ACM 114 Bilişim ve Programlamaya Giriş Zorunlu
ACM 114 Bilgisayar Bilimleri ve Programlamaya Giriş Zorunlu
ACM 114 Bilişim ve Programlamaya Giriş Zorunlu
ACM 211 Veri Yapıları ve Veri Tabanı Uygulamaları Zorunlu
ACM 221 Sistem Analizi ve Algoritmalar Zorunlu
ACM 222 Yapısal Programlama Zorunlu
ACM 262 Web Tasarımına Giriş Zorunlu
ACM 262 Web Tasarımına Giriş Zorunlu
ACM 262 Web Tasarımına Giriş Zorunlu
AFN 132 Finansal Muhasebenin Temelleri Zorunlu
AFN 132 Finansal Muhasebenin Temelleri Zorunlu
ATD 234 Uluslararası İşletmecilik Zorunlu
ATH 104 Turizm Endüstrisinde Yönetim ve Davranış Bilimleri Zorunlu
ATH 106 Seyahat Yönetimi ve Tur Operasyonları Zorunlu
ATR 102 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistiğe Giriş II Zorunlu
ATR 122 Lojistik Coğrafyası Zorunlu
ATR 122 Lojistik Coğrafyası Zorunlu
ECON 122 Makroiktisadın Temelleri Zorunlu
ECON 122 Makroekonominin Temelleri Zorunlu
ECON 122 Makro İktisatın Temelleri Zorunlu
ECON 122 Makroekonominin Temelleri Zorunlu
ECON 122 Makroekonominin Temelleri Zorunlu
ECON 122 Makroekonominin Temelleri Zorunlu
ECON 122 Makroekonominin Temelleri Zorunlu
ECON 122 Makro Ekonominin Temelleri Zorunlu
ETT 215 Dijital Pazarlama Yönetimi Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
HUM 103 Uygarlık tarihi Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
ITR 110 Ulaştırma Sistemlerine Giriş 2 Zorunlu
MAT 134 İleri Matematik Zorunlu
MATH 134 İleri Matematik Zorunlu
MATH 134 İleri Matematik Zorunlu
MATH 134 İleri Matematik Zorunlu
MATH 134 İleri Matematik Zorunlu
MATH 134 İleri Matematik Zorunlu
MATH 134 İleril Matematik Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ATD Bölüm Seçmeli II Alan Seçmeli
ATD Bölüm Seçmeli I Alan Seçmeli
ATH Bölüm Seçmeli II Alan Seçmeli
Free Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
Free Serbest Seçmeli III Serbest Seçmeli
ACM 211 Veri Yapıları ve Veri Tabanı Uygulamaları Zorunlu
ACM 211 Veri Yapıları ve Veri Tabanları Uygulama Zorunlu
ACM 211 Veri Yapıları ve Veritabanı Uygulamaları Zorunlu
ACM 211 Data Structures and Database Applications Zorunlu
ACM 212 İleri Veri Tabanı Uygulamaları Zorunlu
ACM 213 Bilgi analizi ve sistem dizayn Zorunlu
ACM 222 Yapısal programlama Zorunlu
ACM 222 Yapısal Programlama Zorunlu
ACM 361 Ağ Oluşturma I Zorunlu
ACM 361 Ağ Oluşturma I Zorunlu
ACM 361 Ağ Oluşturma I Zorunlu
ACM 365 İleri Web Tasarımı Zorunlu
ACM 369 İşletim Sistemleri I Zorunlu
AFA Zorunlu Bir Yabancı Dil I Zorunlu
AFA Zorunlu Yabancı Dil I Zorunlu
AFA Zorunlu Yabancı Dil I Zorunlu
AFN 132 Finansal Muhasebenin Temelleri Zorunlu
AFN 132 Finansal Muhasebe Temelleri Zorunlu
AFN 132 Finansal Muhabesenin Temelleri Zorunlu
AFN 132 Finansal Muhasebenin Temelleri Zorunlu
AFN 214 Finansın Temelleri Zorunlu
AFN 221 Sanayi İktisadı Zorunlu
AFN 231 Finansal Tablolar Analizi Zorunlu
ATD 243 Uluslararası Ekonomi Zorunlu
ATH 203 Ağırlama Endüstrisinde Yönetim Zorunlu
ATR 203 Lojistik ve Pazarlama Yönetimi Zorunlu
ATR 211 Satın Alma, Depolama ve Dağıtım Zorunlu
ETT 312 E-Satış Yönetimi Zorunlu
ETT 425 Arama Motoru Optimizasyonu Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
ITR 205 Ulaştırma Yönetimi Zorunlu
MATH 221 Lineer Cebir Zorunlu
MATH 221 Doğrusal Cebir Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
STAT 411 İleri İstatistik Uygulamaları Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
TKL 201 Türk Dili ve Edebiyatı I Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
TKL 201 Türk Dili 1 Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFN Bölüm Seçmeli I Alan Seçmeli
ETT Bölüm Seçmeli I Alan Seçmeli
Free Serbest Seçmeli IV Serbest Seçmeli
Free Serbest Seçmeli III Serbest Seçmeli
ACM 212 İleri Veri Tabanı Uygulamaları Zorunlu
ACM 212 İleri Veri Tabanı Uygulamaları Zorunlu
ACM 212 İleri Veritabanı Uygulamaları Zorunlu
ACM 222 Yapısal Programlama Zorunlu
ACM 312 Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu
ACM 312 Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu
ACM 312 Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu
ACM 321 Nesne Yönelimli Programlama Zorunlu
ACM 321 Nesne Yönelimli Programlama Zorunlu
ACM 362 Ağ Oluşturma II Zorunlu
ACM 364 Veritabanı Yönetim Sistemleri Zorunlu
ACM 474 Bilgi Sistemleri Güvenliği Zorunlu
AFA Zorunlu Yabancı Dil II Zorunlu
AFA Zorunlu Yabancı Dil II Zorunlu
AFN 132 Finansal Muhasebenin Temelleri Zorunlu
AFN 132 Finansal Muhabesenin Temelleri Zorunlu
AFN 202 Ekonometriye Giriş Zorunlu
AFN 222 Açık Pazar Ekonomisi Makroekonomi Zorunlu
AFN 311 İşletme Finansı Zorunlu
AFXX Zorunlu Bir Yabancı Dil II Zorunlu
ATD 242 Yönetim Muhasebesi Zorunlu
ATD 242 Yönetim Muhasebesi Zorunlu
ATD 290 Staj I Zorunlu
ATD 316 Ekonomik Coğrafya Zorunlu
ATH 204 Havayolu Yönetimi I Zorunlu
ATH 210 Ön Büro Operasyonları ve Otomasyon Sistemleri Zorunlu
ATH 292 Staj I Zorunlu
ATR 202 Entegre Global Lojistik Zorunlu
ATR 202 Entegre Global Lojistik Zorunlu
ATR 292 Staj I Zorunlu
ATR 314 Kargo Yönetimi Zorunlu
CYB 265 Hesaplamalı Rastsal Süreçler Zorunlu
ETT 111 E - Ticarete Giriş Zorunlu
ETT 290 Zorunlu Staj Elektronik Ticaret 1 Zorunlu
ETT 312 Management of Information Systems Zorunlu
ETT 322 Salesforce ile E-Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu
ITR 298 Staj I Zorunlu
LAW 303 Hukuka Giriş Zorunlu
STAT 411 İleri İstatistik Uygulamaları Zorunlu
STAT 411 İleri İstatistik Uygulamaları Zorunlu
STAT 411 İleri İstatistik Uygulamaları Zorunlu
STAT 411 İleri İstatistik Uygulamaları Zorunlu
STAT 411 İleri İstatistik Uygulamaları Zorunlu
TKL 202 Türk Dili 2 Zorunlu
TKL 202 Türk Dili ve Edebiyatı II Zorunlu
TKL 202 Türk Dili ve Edebiyatı II Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
TKL 202 Türk Dili 2 Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ACM Bölüm Seçmeli I Alan Seçmeli
ACM Bölüm Seçmeli II Alan Seçmeli
ACM Bölüm Seçmeli I Alan Seçmeli
ACM Bölüm Seçmeli I Alan Seçmeli
ACM Bölüm Seçmeli II Alan Seçmeli
ACM Bölüm Seçmeli II Alan Seçmeli
ATD Bölüm Seçmeli III Alan Seçmeli
ATH Bölüm Seçmeli III Alan Seçmeli
ETT Bölüm Seçmeli II Alan Seçmeli
ATR Bölüm Seçmeli I Seçmeli
ATR Bölüm Seçmeli II Seçmeli
ATR Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
FREE Serbest seçmeli I Serbest Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
Free Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
Free Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
Free Serbest Seçmeli IV Serbest Seçmeli
ACM 321 Nesne Yönelimli Programlama Zorunlu
ACM 365 İleri Web Tasarımı Zorunlu
ACM 369 İşletim Sistemleri I Zorunlu
ACM 431 Mobil Cihazları Programlama Zorunlu
AFA Zorunlu Yabancı Dil III Zorunlu
AFA Zorunlu Yabancı Dil III Zorunlu
AFN 301 Temel Finansal Ekonometri Zorunlu
AFN 313 Para ve Banka Zorunlu
AFN 321 Uluslararası Ticaret ve Finans Teorisi Zorunlu
AFN 415 Borsa’da Teknik ve Temel Analiz Zorunlu
AFXX Zorunlu Bir Yabancı Dil III Zorunlu
ATD 311 İhracat ithalat Yönetimi Zorunlu
ATD345 Finansal Yönetim Zorunlu
ATD345 Finansal Yönetim Zorunlu
ATH 301 Turizm Hukuku, Mevzuat ve Vergilendirme Zorunlu
ATH 325 Hizmet Pazarlaması Zorunlu
ATR 307 Tedarik Zinciri Bilgi Sİstemleri Zorunlu
ATR 307 Tedarik Zinciri Bilgi Sistemleri Zorunlu
CYB 303 Kriptoloji ve Siber Güvenlik Zorunlu
CYB 422 İleri Bilgisayar Organizasyonu ve Çevirici Dili Zorunlu
ETT 211 Elektronik Tedarik Zinciri Yönetimi Zorunlu
ETT 311 Enformatik Düzenlemeler ve Yeni Uygulamalar Zorunlu
ETT 422 Web İçerik Yönetimi ve Sosyal Medya Pazarlaması Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri Ve İnklap Tarihi I Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi I Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri Ve İnklap Tarihi I Zorunlu
ITR 301 Yöneylem Araştırması I Zorunlu
LAW 315 Lojistik ve Taşımacılık Mevzuatı I Zorunlu
LAW 315 Lojistik ve Nakliye Mevzuatı I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HTR 302 History of Turkish Revolution II
ACM Bölüm Seçmeli III Alan Seçmeli
ACM Bölüm Seçmeli III Alan Seçmeli
ACM Bölüm Seçmeli III Alan Seçmeli
AFN Bölüm Seçmeli II Alan Seçmeli
ATH Bölüm Seçmeli IV Alan Seçmeli
ATR Alan Seçmeli I Alan Seçmeli
ETT Bölüm Seçmeli III Alan Seçmeli
ATR Bölüm Seçmeli III Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli II Seçmeli
Free Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
Free Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
Free Serbest Seçmeli V Serbest Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
FREE Serbest seçmeli II Serbest Seçmeli
ACM 312 Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu
ACM 366 E-İş Zorunlu
ACM 368 Web Programlama Zorunlu
ACM 394 Zorunlu Staj YBS Zorunlu
ACM 394 Zorunlu Staj MIS Zorunlu
ACM 412 Ağ Programlama Zorunlu
ACM 412 Ağ Programlama Zorunlu
AFN 296 Staj Zorunlu
AFN 312 Uluslararası Finans Yönetimi Zorunlu
AFN 314 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi Zorunlu
AFN 316 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Zorunlu
ATD 312 Dış Ticaretin Finansmanı Zorunlu
ATD 324 Türk Sanayi Zorunlu
ATD 390 Staj II Zorunlu
ATD 457 Türk Vergi Sistemi Zorunlu
ATH 304 Varış Noktası Yönetimi Zorunlu
ATH 306 Seyahat Endüstrisinde Satış Yönetimi Zorunlu
ATH 326 Uluslararası Ağırlama Endüstrisi Yönetimi Zorunlu
ATR 308 Akıllı Tedarik Zinciri Sistemleri Zorunlu
ATR 308 Akıllı Tedarik Zinciri Sistemleri Zorunlu
ATR 308 Akıllı Tedarik Zinciri Sistemleri Zorunlu
ATR 308 Intelligent Supply Chain System Zorunlu
ATR 392 Staj II Zorunlu
CYB 304 Sızma Testleri ve Etik Hackleme Zorunlu
CYB 394 Zorunlu Staj Zorunlu
ETT 315 Dijital Reklam ve Performans Yönetimi Zorunlu
ETT 390 Zorunlu Staj Elektronik Ticaret 2 Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri Ve İnklap Tarihi II Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi II Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri Ve İnklap Tarihi II Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu
ITR 302 Yöneylem Araştırması II Zorunlu
ITR 398 Staj II Zorunlu
LAW 303 Hukuka Giriş I Zorunlu
LAW 316 Legislation on Logistics and Transportation II Zorunlu
LAW 316 Lojistik ve Nakliye Mevzuatı II Zorunlu
LAW 316 Lojistik ve Taşımacılık Mevzuatı II Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ACM Bölüm Seçmeli IV Alan Seçmeli
ACM Bölüm Seçmeli V Alan Seçmeli
ACM Bölüm Seçmeli IV Alan Seçmeli
ACM Bölüm Seçmeli V Alan Seçmeli
ACM Bölüm Seçmeli IV Alan Seçmeli
ACM Bölüm Seçmeli V Alan Seçmeli
AFN Bölüm Seçmeli III Alan Seçmeli
AFN Bölüm Seçmeli IV Alan Seçmeli
ATD Bölüm Seçmeli V Alan Seçmeli
ATD Bölüm Seçmeli IV Alan Seçmeli
ATH Bölüm Seçmeli VI Alan Seçmeli
ATH Bölüm Seçmeli V Alan Seçmeli
ATH 417 Turizmde Girişimcilik Alan Seçmeli
ATR Alan Seçmeli II Alan Seçmeli
ATR Alan Seçmeli III Alan Seçmeli
ETT Bölüm Seçmeli IV Alan Seçmeli
ETT Bölüm Seçmeli V Alan Seçmeli
ATR Bölüm Seçmeli V Seçmeli
ATR Bölüm Seçmeli IV Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli III Seçmeli
Free Serbest Seçmeli III Seçmeli
ATR Serbest Seçmeli III Serbest Seçmeli
Free Serbest Seçmeli III Serbest Seçmeli
Free Serbest Seçmeli V Serbest Seçmeli
FREE Serbest seçmeli III Serbest Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli III Serbest Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli III Serbest Seçmeli
ACM 363 Kablosuz Ağlar ve Mobil İletişim Sistemleri Zorunlu
ACM 421 Proje Yönetimi Zorunlu
ACM 421 Proje Yönetimi Zorunlu
ACM 421 Proje Yönetimi Zorunlu
ACM 432 Kurumsal Bilgi Sistemleri Zorunlu
ACM 432 Kurumsal Bilgi Sistemleri Zorunlu
ACM 475 Bilişim Yönergeleri Zorunlu
AFN 417 Türev Piyasaları Zorunlu
AFN 419 Finansal Hizmetler Pazarlaması Zorunlu
ATD 413 Türk Dış Ticaret Rejimi ve Gümrük Mevzuatı Zorunlu
ATD 473 Küresel Ticaret ve Yatırımlar Zorunlu
ATH 401 Gelir Yönetimi Zorunlu
ATH 421 Turizmde Güncel Konular Zorunlu
ATR 415 Depo Yönetimi Zorunlu
ATR 471 Lojistik Modelleme ve Optimizasyon Teknikleri Zorunlu
ETT 415 Dijital Depolama Sistemleri Zorunlu
ITR 402 Blok Zinciri ve Nesnelerin İnterneti Zorunlu
ITR 405 Benzetim Teknikleri Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ACM Bölüm Seçmeli VI Alan Seçmeli
ACM Bölüm Seçmeli VI Alan Seçmeli
ACM Bölüm Seçmeli VII Alan Seçmeli
ACM Bölüm Seçmeli VI Alan Seçmeli
ACM Bölüm Seçmeli VII Alan Seçmeli
AFN Bölüm Seçmeli V Alan Seçmeli
AFN Bölüm Seçmeli VI Alan Seçmeli
ATD Bölüm Seçmeli VI Alan Seçmeli
ATD Bölüm Seçmeli VII Alan Seçmeli
ATR Alan Seçmeli V Alan Seçmeli
ATR Alan Seçmeli IV Alan Seçmeli
ETT Bölüm Seçmeli VI Alan Seçmeli
ETT Bölüm Seçmeli VII Alan Seçmeli
ATR Bölüm Seçmeli VI Seçmeli
ATR Bölüm Seçmeli VII Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli III Seçmeli
ATR Serbest Seçmeli IV Serbest Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli IV Serbest Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli IV Serbest Seçmeli
Free Serbest Seçmeli IV Serbest Seçmeli
Free Serbest Seçmeli IV Serbest Seçmeli
FREE Serbest seçmeli IV Serbest Seçmeli
ACM 432 Kurumsal Kaynak Sistemleri Zorunlu
ACM Bölüm Seçmeli VII Zorunlu
ACM 434 Kurumsal Bilgi Sistemleri II Zorunlu
ACM 474 Bilgi Sistemleri Güvenliği Zorunlu
ACM 498 Bitirme Projesi Zorunlu
ACM 498 Bitirme Projesi Zorunlu
AFN 416 Türkiye Sermaye Piyasaları Zorunlu
AFN 496 Bitirme Projesi Zorunlu
AFN413 Finansal Risk Analizi Zorunlu
ATD 424 İşletme Stratejileri Zorunlu
ATH 492 Staj II Zorunlu
ATR 488 Akıllı Lojistik Sistemleri Planlaması Zorunlu
ATR 488 Akıllı Lojistik Sistemleri Planlaması Zorunlu
ATR 498 İnovasyon Projesi Zorunlu
ATR 498 Mezuniyet Projesi Zorunlu
CYB 370 İşletim Sistemlerinin Güvenliği Zorunlu
CYB 498 Bitirme Projesi Zorunlu
ETT 480 E-Ticaret Seminerleri Zorunlu
ETT 498 Bitirme Projesi Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ACM 311 Görsel programlama I Alan Seçmeli
ACM 311 Görsel Programlama I Alan Seçmeli
ACM 331 Programlama Dilleri Teorisi Alan Seçmeli
ACM 369 İşletim Sistemleri I Alan Seçmeli
ACM 373 Betik Dilleri Alan Seçmeli
ACM 373 Betik Dilleri Alan Seçmeli
ACM 411 Bilgi Teknolojilerinin İnsani ve Etik Yönü Alan Seçmeli
ACM 411 Bilgi Teknolojilerinin Etik ve İnsani Yönü Alan Seçmeli
ACM 413 Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme II Alan Seçmeli
ACM 413 Object Oriented Software Development II Alan Seçmeli
ACM 413 Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme II Alan Seçmeli
ACM 431 Mobil Cihazları Programlama Alan Seçmeli
ACM 437 Nesnelerin Interneti Alan Seçmeli
ACM 437 Internet of Things Alan Seçmeli
ACM 437 Nesnelerin İnterneti Alan Seçmeli
ACM 462 Karar destek sistemleri Alan Seçmeli
ACM 465 Yapay Zeka Alan Seçmeli
ACM 465 Yapay Zeka Alan Seçmeli
ACM 472 3 Boyutlu Oyun Tasarımı Alan Seçmeli
ACM 472 3 Boyutlu Oyun Tasarımı Alan Seçmeli
ACM 475 Informatics Regulations Alan Seçmeli
ACM 475 Bilişim Yönergeleri Alan Seçmeli
ACM 475 Bilişim Yönergeleri Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ACM 362 Ağ Oluşturma II Alan Seçmeli
ACM 362 Ağ Oluşturma II Alan Seçmeli
ACM 364 Veritabanı Yönetim Sistemleri Alan Seçmeli
ACM 364 Database Management Systems Alan Seçmeli
ACM 364 Veritabanı yönetim sistemleri Alan Seçmeli
ACM 366 E-İş Alan Seçmeli
ACM 368 Web Programlama Alan Seçmeli
ACM 414 Sanallaştırma ve Bulut Bilişim Sistemlerine Giriş Alan Seçmeli
ACM 414 Sanallaştırma ve Bulut Bilişim Sistemlerine Giriş Alan Seçmeli
ACM 434 Kurumsal Bilgi Sistemleri II Alan Seçmeli
ACM 474 Bilgi Sistemleri Güvenliği Alan Seçmeli
ACM 496 YBS Seminerleri Alan Seçmeli
ACM 496 MIS Seminerleri Alan Seçmeli
ETT 212 E-Müşteri İlişkileri Yönetimi Alan Seçmeli
ETT 212 E-Müşteri İlişkileri Yönetimi Alan Seçmeli
ETT 215 Dijital Pazarlama Yönetimi Alan Seçmeli
ETT 215 Dijital Pazarlama Yönetimi Alan Seçmeli
LAW306 Uluslararası Ticaret Hukuku Alan Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ATH 411 Havaalanı Yönetimi
ATR 314 Cargo Management
ATD 323 Maliyet Muhasebesi Alan Seçmeli
ATD 415 Metro Türkiye ile Perakende Yolculuğu Alan Seçmeli
ACM 111 Bilgisayara Giriş ve Veri İşleme Alan Seçmeli
ACM 111 Bilgisayara Giriş ve Bilgi İşleme Alan Seçmeli
ACM 114 Bilgisayar Bilimleri ve Programlamaya Giriş Alan Seçmeli
ACM 262 Web Tasarımına Giriş Alan Seçmeli
ACM 311 Görsel Programlama I Alan Seçmeli
ACM 311 Görsel Programlama I Alan Seçmeli
ACM 312 Yönetim Bilişim Sistemleri Alan Seçmeli
ACM 321 Nesne Yönelimli Programlama Alan Seçmeli
ACM 331 Programlama Dillerinin Kavramları Alan Seçmeli
ACM 363 Kablosuz Ağlar ve Mobil İletişim Sistemleri Alan Seçmeli
ACM 363 Kablosuz Ağlar ve Mobil İletişim Sistemleri Alan Seçmeli
ACM 365 İleri Web Tasarımı Alan Seçmeli
ACM 365 İleri Web Tasarımı Alan Seçmeli
ACM 366 E-İş Alan Seçmeli
ACM 368 Web Programlama Alan Seçmeli
ACM 368 Web Programlama Alan Seçmeli
ACM 369 İşletim Sistemleri I Alan Seçmeli
ACM 373 Betik Dilleri Alan Seçmeli
ACM 373 Betik Dilleri Alan Seçmeli
ACM 411 Bilgi Teknolojilerinin Etik ve İnsani Yönü Alan Seçmeli
ACM 413 Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme II Alan Seçmeli
ACM 414 Sanallaştırma ve Bulut Bilişim Sistemlerine Giriş Alan Seçmeli
ACM 414 Sanallaştırma ve Bulut Sistemlerine Giriş Alan Seçmeli
ACM 421 Proje Yönetimi Alan Seçmeli
ACM 431 Mobil Cihazları Programlama Alan Seçmeli
ACM 431 Mobil Cihazları Programlama Alan Seçmeli
ACM 432 Kurumsal Bilgi Sistemleri Alan Seçmeli
ACM 437 Nesnelerin İnterneti Alan Seçmeli
ACM 437 Nesnelerin Interneti Alan Seçmeli
ACM 462 Karar Destek Sistemleri Alan Seçmeli
ACM 465 Yapay Zeka Alan Seçmeli
ACM 465 Yapay Zeka Alan Seçmeli
ACM 472 3 Boyutlu Tasarım ve Oyun Programlama Alan Seçmeli
ACM 472 3 Boyutlu Oyun Tasarımı Alan Seçmeli
ACM 474 Bilgi Sistemleri Güvenliği Alan Seçmeli
ACM 476 Veri Madenciliği Alan Seçmeli
ACM 476 Veri Madenciliği Alan Seçmeli
ACM 476 Veri Madenciliği Alan Seçmeli
ACM 476 Veri Madenciliği Alan Seçmeli
AFN 218 Kurumsal Yönetim ve Etik Alan Seçmeli
AFN 242 Sigortacılığın Temellleri Alan Seçmeli
AFN 318 Şirket Birleşmeleri ve Satın Alımları Alan Seçmeli
AFN 405 İleri Düzey Yatırım Analizi Alan Seçmeli
AFN 407 Davranışsal Finans Alan Seçmeli
AFN 418 Uluslararası Kurumsal Finans Alan Seçmeli
AFN 422 Kamu Maliyesi Alan Seçmeli
AFN406 Finansal Kalkülüs Alan Seçmeli
ATD 242 Yönetim Muhasabesi Alan Seçmeli
ATD 242 Yönetim Muhasebesi Alan Seçmeli
ATD 255 Avrupa Ekonomileri Alan Seçmeli
ATD 255 Avrupa Ekonomileri Alan Seçmeli
ATD 285 Tüketici Davranışı Alan Seçmeli
ATD 315 İşletmede Kültürlerarası Konular Alan Seçmeli
ATD 318 Asya Ekonomileri Alan Seçmeli
ATD 318 Asya Ekonomileri Alan Seçmeli
ATD 321 Pazarlama Semineri Alan Seçmeli
ATD 323 Maliyet Muhasebesi Alan Seçmeli
ATD 324 Türk Sanayi Alan Seçmeli
ATD 374 İnsan Kaynakları Yönetimi Alan Seçmeli
ATD 422 Örgütsel Davranış ve İş Uygulamaları Alan Seçmeli
ATD 426 Uluslararası Ticarette Risk Ölçümü ve Yönetimi Alan Seçmeli
ATD 428 Gayrimenkul Değerlendirme Alan Seçmeli
ATD 428 Gayrimenkul Değerleme Alan Seçmeli
ATD 454 İşletme Performans Analizi Alan Seçmeli
ATD 457 Türk Vergi Sistemi Alan Seçmeli
ATH 204 Havayolu Yönetimi I Alan Seçmeli
ATH 204 Havayolu Yönetimi Alan Seçmeli
ATH 209 Yiyecek ve İçecek Yönetimi Alan Seçmeli
ATH 211 Turizmde Kişilerarası İletişim Alan Seçmeli
ATH 308 Ağırlama Endüstrisinde Performans Analizi ve Raporlama Alan Seçmeli
ATH 310 Kongre ve Konferans Planlama Yönetimi Alan Seçmeli
ATH 313 Havaalanı Yönetimi II Alan Seçmeli
ATH 313 Havayolu Yönetimi II Alan Seçmeli
ATH 313 Havayolu Yönetimi II Alan Seçmeli
ATH 316 Stratejik Havayolu Yönetimi Alan Seçmeli
ATH 340 Güvenlik ve Hasarın Önlenmesi Yönetimi Alan Seçmeli
ATH 341 Odalar Bölümü Yönetimi Alan Seçmeli
ATH 411 Havaalanı Yönetimi Alan Seçmeli
ATH 411 Havaalanı Yönetimi Alan Seçmeli
ATH 411 Havaalanı Yönetimi Alan Seçmeli
ATH 413 Turizmde Akıllı Teknolojiler Alan Seçmeli
ATH 415 Resort Yönetimi Alan Seçmeli
ATR 101 Tedarik Zinciri Yönetimi & Lojistiğe Giriş I Alan Seçmeli
ATR 304 Uluslararası Loistik ve Taşımacılıkda Güncel Konular Alan Seçmeli
ATR 304 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılıkta Güncel Konular Alan Seçmeli
ATR 311 Taşımacılık Yönetimi Alan Seçmeli
ATR 311 Taşımacılık Yönetimi I Alan Seçmeli
ATR 312 Taşımacılık Yönetimi II Alan Seçmeli
ATR 312 Taşımacılık Yönetimi II Alan Seçmeli
ATR 314 Kargo Yönetimi Alan Seçmeli
ATR 314 Kargo Yönetimi Alan Seçmeli
ATR 314 Kargo Yönetimi Alan Seçmeli
ATR 314 Cargo Management Alan Seçmeli
ATR 333 Taşımacılık Pazarları ve İş Geliştirme Alan Seçmeli
ATR 333 Ulaştırma Sistemleri ve İş Geliştirme Alan Seçmeli
ATR 351 Deniz Lojistiği I Alan Seçmeli
ATR 352 Deniz Lojistiği II Alan Seçmeli
ATR 401 Lojistikte Üretim/İşlemler Yönetimi Alan Seçmeli
ATR 434 Taşımacılık Ekonomisi Alan Seçmeli
ATR 441 Demiryolu Taşımacılığı I Alan Seçmeli
ATR 442 Demiryolu Taşımacılığı II Alan Seçmeli
ATR 466 Satınalma ve Stok Yönetimi Alan Seçmeli
ATR 467 Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Alan Seçmeli
ATR 471 Lojistik Modelleme ve Teknikleri Alan Seçmeli
ATR 474 Gümrük ve Gümrük Operasyonları Alan Seçmeli
ATR 475 Özel Mallar Lojistiği ve Taşımacılığı Alan Seçmeli
ATR 480 Denizcilik ve Liman Yönetimi I Alan Seçmeli
ATR 481 Intermodal Taşımacılık Alan Seçmeli
ATR 482 Denizcilik ve Liman Yönetimi II Alan Seçmeli
BBA 412 Girişimcilik (KOSGEB) Alan Seçmeli
ETT 215 Dijital Pazarlama Yönetimi Alan Seçmeli
ETT 215 Dijital Pazarlama Yönetimi Alan Seçmeli
ETT 312 E-Satış Yönetimi Alan Seçmeli
ETT 321 Mobil Girişimcilik Alan Seçmeli
ETT 321 Mobil Girişimcilik Alan Seçmeli
ETT 322 Salesforce ile E-Müşteri İlişkileri Yönetimi Alan Seçmeli
ETT 421 Açık Sistem Programlama Alan Seçmeli
ETT 434 Yönetim Paneli Alan Seçmeli
ITR 403 Yenilik Yönetimi Alan Seçmeli
LAW 303 Hukuka Giriş Alan Seçmeli