• Türkçe
  • English

Her öğrenciye bir öğretim elemanının danışman olarak atanması suretiyle gerçekleştirilir.