• Türkçe
  • English

 

   

Ç - TAY İLIŞKI TABLOSU

 

TYYÇ -LİSANS

_____

EQF-LLL:

6. Düzey

_____

QF-EHEA:

1. Düzey

YÖK

Ulaştırma hizmetleriTemel Alanı Yeterlilikleri

ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK BÖLÜMÜ (Akademik Ağırlıklı)

PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI

 

BİLGİ

BİLGİ

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

PÇ14

PÇ15

PÇ16

PÇ17

 

PÇ18

- Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1) .Tüm ulaştırma

operasyonlarının içinde

bulunduğu hukuksal,

toplumsal ve çevresel

çerçevenin gerektirdiği

bilgilere derinlemesine

sahiptir

ü  xxxx

 

 

 ü

 

 

 

 

 

 ü

 

 ü

 

 

 

 

 

 

2). Ulaştırma/ lojistik ile

ilgili mühendislik

alanındaki güncel

bilgileri içeren kitaplar,

araç-gereçler ve diğer

kaynaklarla desteklenen

ileri düzeydeki

kuramsal ve uygulamalı

bilgilere sahiptir.

 ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 ü

 

 

 

ü

 

 ü

 

 

3)

Matematik, fen

bilimleri ve ulaştırma

dalları ile ilgili

mühendislik

konularında yeterli

altyapıya sahiptir.

 

 

ü

 

 

 

 

 

 ü

 

 

 

     

 ü

 

 

4) Uluslararası ticaret ve

işletme ile ilgili temel

konularda yeterli

hukuksal bilgi

birikimine sahiptir.

ü

   

 

   

 

 ü

 

 

 

 

ü

   

 

 

ü

 

BECERİLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.-

 

1) Denizcilik işletmeleri

yönetimi, lojistik, ulaştırma ve

kendi alanlarındaki kuramsal

ve uygulamalı bilgileri işletme

yönetimi çözümleri için

birlikte kullanır.

 

 ü

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

       

 

 

 

2) Matematik, fen bilimleri ve

ulaştırma alanlardaki kuramsal

ve uygulamalı bilgileri

mühendislik çözümleri için

birlikte kullanır.

 

 

 ü

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

     

 

 ü

 

3) Ulaştırma/ lojistik alanı ile

ilgili temel mühendislik

problemlerini saptar, tanımlar,

formüle eder ve çözer; bu

amaçla uygun analitik

yöntemler ve modelleme

tekniklerini seçer ve uygular

ü

   

 

 

 ü

 

   

 

 ü

     

ü

 

 

 

4) Bir sistemi, sistem bileşenini

ya da süreci analiz eder ve

istenen gereksinimleri

karşılamak üzere gerçekçi

kısıtlar altında tasarlar; bu

doğrultuda modern tasarım

yöntemlerini uygular

 ü

 

 

 

ü

     

ü

   

ü

 

ü

 

 ü

 

 

5) Ulaştırma/ lojistik içerikli

temel mühendislik

uygulamaları için gerekli olan

modern ve teknik araçları seçer

ve kullanır.

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

YETKİNLİKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ulaştırma/ lojistik ve ilgili

mühendislik kapsamlı ileri

düzeydeki bir çalışmayı

bağımsız olarak yürütür.

 ü

 

 

 

 

 

 ü

 

 

ü

 

ü

 

 

 

 ü

 

 

2) Bilgiye erişir ve bu amaçla

kaynak araştırması yapar,

veri tabanları ve diğer bilgi

kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

   

 

 

 

 ü

 

 

 

 

 ü

 

 

ü

3) Çok disiplinli takımlarda

etkin olarak çalışır ve

sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

 

 

 ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

 ü

 

 

 

 ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

-  Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

-Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.- 

 

1). Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle

deniz işletmeciliği, kara, deniz, hava ve demiryolu

lojistiği ve ulaştırması kapsamlı mühendislik

konularında, bilim ve teknolojideki gelişmeleri

izler ve kendini sürekli yeniler, alanında edindiği

bilgileri/becerileri eleştirel yaklaşımla

değerlendirir.

 ü

 ü

 

 

 

 ü

 ü

 ü

 

 

 

ü

     

 

 ü

 

2) Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda deniz

işletmeciliği, ulusal ve uluslar arası taşımacılık ve

lojistik çevrelerinde bireysel olarak ve çok

disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki

kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik

çözümleri için beraber kullanır.

 ü

 

 

 

 

 

 ü

 

 

 

 ü

 

 

 

 

 

 ü

 

4) Ulaştırma/ lojistik alanı kapsamında mühendislik

problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve

çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve

modelleme tekniklerini seçer ve uygular

 ü

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

     

 ü

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

-  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa-

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme

 

1) Ulaştırma uygulamalarının ve ilgili mühendislik

çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlardaki

etkilerinin bilincinde olarak alanı ile ilgili kişi ve

kurumlarla etkin iletişim kurar ve sorunlara çözüm

önerileri geliştirir, düşünceleri yazılı /sözlü olarak

nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşır.

 ü

   

 

 

 

 

 ü

 

 

 

 

 

 

 ü

 

 ü

 

2) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az

Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır

 

 ü

     

 ü

 

 

 ü

 

 ü

 ü

 

 ü

 

 

 

 

3) Teknik resim kullanarak iletişim kurar

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ulaştırma/ lojistik kapsamlı mühendislik çözümlerinin

ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki

etkilerinin bilincinde olduğunu ifade eder; girişimcilik

ve yenilikçilik konularının farkında olduğunu gösterir ve

çağın sorunlarına yönelik etkinlikler, projeler düzenler

ve yürütür.

 ü

ü

ü

 ü

 ü

 ü

 ü

 

 

 

 

 ü

 ü

 ü

 

 

 ü

 

5) Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilecek ve

meslektaşlarıyla paylaşabilecek bir yabancı dili en az

Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

 ü

 

ü

 ü

 ü

 

ü

 ü

 

 

 

 ü

ü

ü

 

 

 

 

6) Bilgi iletişim sistemleri hakkında ileri düzeyde

yetkinliğe sahipti

 ü

 

 

 

 ü

ü

 ü

 

 

ü

 

 ü

 ü

 ü

 

 ü

 

 

7) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin

çalışır.

 ü

 

 ü

 ü

 

 

 ü

 

 

 

 ü

 

 

ü

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1) Mesleğinin

gerektirdiği örf, adet,

gelenek, görenek ve

etik sorumluluk

bilincine sahiptir.

ü

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ü

ü

 ü

 

 

 

2) Ulaştırma

uygulamalarında

meslek etiğinin

gözetilmesi

konusunda

farkındalığa sahiptir.

ü

   

 

 

 

 ü

 ü

 ü

 

 

 

 

 

 

 

 ü

 

3) Ulaştırma

işletmelerindeki

yönetim, işyeri

uygulamaları,

çalışanların sağlığı,

çevre ve iş güvenliği

konularında

bilinçlidir, bu

alanlardaki

uygulamaların

hukuksal sonuçları

hakkında farkındalığa

sahiptir.

ü

   

 

 ü

 

 

 

 

 ü

 

 

 ü

 

 

 

ü