• Türkçe
 • English

Yeditepe Üniversitesi olarak tanıtım dönemlerimizde aday öğrencilerimizi okulumuz yerleşkesinde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımız gibi, web sitemizdeki www.gelecegiplanla.com adresindeki tercih robotu ile de destek vermekteyiz.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümümüz TM-1puan türü ile öğrenci almaktadır. 

Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan lisans programlarından biri olan Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümümüzün eğitim süresi sekiz yarıyıl olmak üzere dört yıldır.

Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü;  Lojistik ve Taşımacılık sektörü ile üretici ve ticari işletmelerin lojistik konularının yönetimi konularında insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle, sektör ile yakın ilişkide bulunarak, sektörün elde ettiği deneyimleri öğrencilerin gelişmesi için kullanır. 

Ülke ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer alan Lojistik ve onunla ilişkili diğer sektörlere donanımlı profesyonel yönetici ve girişimci adayları kazandırma amacını taşır.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümümüzde ilk yılda Matematik, Ekonomi, Akademik İngilizce ve Tedarik Zinciri ve Lojistiğe Giriş gibi temel dersler verilmektedir. 

Daha sonraki yıllarda Türk Dili, İstatistik, Makro Ekonomi, Finansal Yönetim,Hukuk gibi uzmanlık derslerinin yanı sıra üç kur olmak üzere zorunlu bir ikinci yabancı dil ve seçmeli dersler verilmektedir. 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümümüzde eğitimimiz teorik ve uygulamalı olarak sürdürülmekte olup ders programımız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız (http://ticaribilimler.yeditepe.edu.tr/tr/ uluslararasi-lojistik-ve-tasimacilik-bolumu/dersler

Lojistik Bölümünün de ayrıca uzmanlık alanı da bulunmaktadır. Bölümümüz bu şekilde, öğrencilerine sunulan seçmeli dersler ile istedikleri Lojistik alanlarından birinde uzmanlaşmalarına olanak sağlamaktadır.

Bölüm programının Disiplinler arası niteliği vardır. Öğrenciler, mesleki bilgilerin yanında, işletme ve ticari bilgiler ve en az iki yabancı dil bilgisi ile donatılmaktadır. Bu özellik, öğrencilerin mezun olduklarında istihdam alanlarını çeşitlendirmekte ve Uluslararası Piyasalarda çalışma imkanını geliştirmektedir. 

Mezunlarımız, hedef alınan Ulusal ya da Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi, üretim işletmelerinin "Tedarik Zinciri" yönetimini gerçeklestiren departmanlarında istihdam edilebilirler, bu bölümleri yönetebilirler. Bu nedenle, mezunlar için geniş bir çalışma ve iş imkanı bulunmaktadır.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü olarak bünyesinde bulunduğumuz Ticari Bilimler Fakültesi içi ve diğer fakültelerin bölümleri ile geniş çift ana dal ve yan dal olanaklarına sahip olan öğrencilerimiz, Erasmus ve Exchange programlarına da katılabilmektedirler.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü öğrencilerimiz ATR292 ve ATR392 isimli zorunlu Sta1 ve Staj 2 dersi almak zorundadırlar. Mezun olduklarında öğrencilerimiz; toplam iki stajı tamamlamış olup sektör deneyimi kazanmış olmaktadırlar.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümümüzde öğrencilerimiz dilerse kendileri staj yeri bulabilmektedirler. Staj yeri bulma konusunda sorun yaşayan öğrencilerimize, Lojistik şirketleri  ve firmaların stajyer talepleri doğrultusunda, akademisyenlerimiz tarafından destek sağlanmaktadır.

Sektörde yer alan Lojistik şirketleri ve firmalar staj dönemleri yaklaşırken stajyer ihtiyaçlarını bölümümüze bildirmektedirler, bu şekilde söz konusu firma stajyer ihtiyaçlarını öğrencilerimizle paylaşarak staj yeri bulma konusunda destek verilmektedir. 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü öğrencilerimiz, bünyesinde yer aldığımız Ticari Bilimler Fakültesinde bulunan bölümler ve diğer fakültelerin belirli bölümleri ile çift ana dal / yan dal yapma imkanına sahiptir. 

Çift ana dal programı, her iki ana dalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ana dal programının toplam kredisine ek olarak en az 30 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. 

Bir öğrencinin çift ana dal başvurusunun kabul edilebilmesi için: 

 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
 • Çift ana dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık) genel not ortalamasının (CGPA) en az 3.00 (Çap programına burslu başlamak için öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.25) olması 
 • Çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekir. 

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde, öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması gerekir. 

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. Çift ana dal programındaki öğrenci, ana dal programında yükseköğretim kurumu içinde geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir. 

Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci ana dal genel not ortalaması (CGPA) bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması (CGPA) ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir. Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal programından kaydı silinir. 

İkinci ana dal programından mezun olabilmek için ikinci ana dal genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Çift ana dal programına devam eden öğrenciye ikinci ana dal diploması devam ettiği birinci ana dal programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını tamamlayan, ancak ikinci ana dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci ana dal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ancak kredi yükünün yoğun olduğu çift ana dal programlarında uzatmaya gerek duyulması halinde ilave bir iki yarıyıl daha uzatma verilebilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift ana dal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir.

Yan dal programının, ana dal derslerine (Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık) ek olarak en az 21 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. 

Bir öğrencinin yan dal programına kabul edilebilmesi için:

 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
 • Yan dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.50 olması gerekir. 
 • Burslu yan dal yapabilmek için de başvuran öğrencilerin not ortalamaları 4 üzerinden 3.00 olması şartı aranır. 

 

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. 

Öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki (Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. 

 

Yan dal sertifikası alabilmek için ana dal (Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması gerekir. 

Yan dal programına devam eden öğrenciye yan dal sertifikası, devam ettiği birinci ana dal (Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık) programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını (Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık) tamamlayan, yan dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi yan dal programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından (Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık) mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü öğrencilerimiz Avrupa, Amerika, Kanada üniversiteleri ile yapılan anlaşmalarla akademik eğitimlerini tamamlarken, uluslararası iletişim becerilerini pekiştirip farklı kültürleri tanıma olanağı elde etmektedirler.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık programı, globalleşen ekonomik ortamda, kendilerini Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık konularında geliştirmek isteyen, bu sektörde etkin bir kariyer yapmak isteyenler için uygun bir eğitim alanıdır. 

 

Hızla gelişen Türkiye lojistik sektörü, bu alanda Yetişen kişiler için geniş fırsatlar sunmaktadır. Sektör için yetişmiş insan gücüne talep büyüktür. Ayrıca yasal bir düzenleme ile, Taşıma ve Lojistik faaliyetlerde bulunan kuruluşların, İhtisas diplomalı yöneticiler tarafından yönetilmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle bölümümüz mezunlarına Lojistik şirketlerinde iş bulma (karayolu, havayolu ve denizyolu) ve farklı departmanlarında çalışabilme, ve yönetici olabilme fırsatları oluşmuştur.

 • İlk burs türü: ÖSYS Kılavuzunda yer alan
 • Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin tamamını,
 • %50 Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin yarısını
 • %25 Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin dörtte birini kapsamaktadır.

Burslar, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programlarında geçirilebilecek süreyi  de kapsamakta olup öğrencinin yerleştirildiği programdaki normal öğrenimi süresince (4 yıllık programlarda 9 yarıyıl) akademik başarıya bakılmaksızın devam eder. Normal öğrenim süresini (9 yarıyıl) aşan öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Herhangi bir burslu programda okumakta iken çift ana dal programına devam etmekte olanlar için bu süreye bir yarıyıl ilave edilir.

 

 • İkinci burs türü: Üniversite içi Başarı Bursu, Yeditepe Üniversitesine yerleşip Üniversite üst kurulları tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili yarıyılda;

 

 • Birinci olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı ücretinin % 75’i
 • İkinci % 50’si
 • Üçüncü % 25’i oranında güz yarıyılı kayıt öncesi, programda kayıtlı öğrenci sayısı en az 35 olması halinde, normal öğretim süresi içinde bulunanlara verilir. Bu burs, ait olduğu öğretim yılı sonu itibariyle sona erer.

 

 • Üçüncü Burs Türü: Sporcu Bursu, Basketbol, Voleybol ve Hentbol alanlarında Üniversite spor takımına kabul edilen ve ferdi sporlarda Üniversite adına milli yarışlara katılan öğrencilere ilgili öğretim yılı ücretinin %50’si oranında, Yabancı Dil Hazırlık Programını da kapsayacak şekilde verilir.

 

Sporcu bursu;

 • Öğrencinin eğitim gördüğü programda genel not ortalamasının (CGPA) 4,00 üzerinden 2,00’ın altına düşmesi,
 • Disiplin cezası alması,
 • Takımın teknik direktörü ya da antrenörü tarafından; disiplinsizlik, performans yetersizliği ya da daimi sakatlık gibi nedenlerinden biriyle takımdan çıkarılması,
 • Ferdi spor yapan öğrencinin üst üste iki kez Milli Takıma çağırılmaması durumlarında kesilir; ancak, genel not ortalamasının ve spor performansının tekrar yükseltilmesi halinde yeniden verilir.

Bir öğrenci ancak bir burs olanağından faydalanabilir; birden fazla burs hakkını elde eden öğrenci için en yüksek burs olanağı geçerlidir.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü öğrencilerimiz üniversite eğitimleri boyunca, gerek edindikleri yönetsel ve mesleki teorik bilgilerini iş ortamında uygulayabilmeleri gerekse mezuniyet sonrası iş bulmalarını kolaylaştırmak açısından, yoğun bir staj programından geçmekte ve sektörü tanırken kendilerini de sektöre ve sektör profesyonellerine tanıtma imkanı bulmaktadırlar. Bu sayede birçok öğrencimiz henüz öğrenciyken staj yaptığı şirketlerden iş teklifi almakta; mezuniyet sonrası iş arama dönemini yaşamadan mezun olur olmaz iş hayatına atılmaktadırlar.

YATAY GEÇİŞ

 

Üniversitemizde Kurum içi, Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür. 

 

 • Kurum içi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranmaktadır. Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahildir. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir.

 

 • İkinci bir yatay geçiş yöntemi de Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre yatay geçiştir. Bu geçişe ait genel kural ve prensipler her yıl Haziran ayı içinde olmak üzere yılda bir kez üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.

 

 • Üçüncü tür yatay geçiş ise Merkezi Yerleştirme Puanlarına göre kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş türüdür. Bu geçiş türünün genel kural ve prensipleri her yıl Haziran ayında ve Ocak ayında olmak üzere iki defa  yayınlanmakta ve üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir.  Yine detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.
   

DİKEY GEÇİŞ

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümümüz dikey geçiş (DGS) yolu ile de öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgiler her yıl Temmuz ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan takip edilebilir.

İstanbul'un merkezinde Ataşehir'de konumlandırılmış Yeditepe Üniversitesi kampüsümüzde yer alan yurtlarımız, 4.250 yatak kapasitelidir. Üniversite öğreniminizi İstanbul'da, 123.000 m2 alan üzerine kurulu tam donanımlı kampüsümüzde sürdürürken, kampüs içinde yer alan yurt olanaklarımızdan yararlanabilirsiniz.

 

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Oteli Esasları :

 • Yurt odalarının büyük çoğunluğu iki kişiliktir. Odalarda; banyo - tuvalet, mini buzdolabı, özel çalışma masası, sandalye, cam raflı kütüphane, aynalı gardırop ve yanmaz malzemeden yapılmış diğer donanım bulunmaktadır. Ayrıca 24 saat internet bağlantısı da mevcuttur.
 • Yurtta kalan öğrenciler, 24 saat kesintisiz bilgi merkezi hizmetleri başta olmak üzere Sosyal Tesislerde bulunan, Restoran, Kapalı ve Açık Yüzme Havuzu, Fitness Center, Squash Salonu, Sauna ve Türk Hamamından faydalanabilirler.

Girişimcilik açısından yeni bir işe atılabilmek için gerekli olan şeylerin başında özgüven, yeterli bilgi ya da o konuda eğitim almış olmanın yanı sıra sermayeye ihtiyaç vardır. Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü öğrencilerine gerekli olan özgüven, eğitim ve  deneyimi sağlamaktadır.

Kesin bir cevabının olmamasıyla beraber ulaşım kolaylığı, insan gücü kalitesi, demografik ve coğrafik özellikler, faydalanılabilecek kamu kaynakları, ulusal ve uluslararası fuar etkinlikleri ve seçilen iş kolunun o bölgeye uygunluğu doğrultusunda yapılan pazar araştırmaları girişimcilik için en uygun şehre ulaşmanızı sağlayacaktır.

Girişimcilik doğuştan gelen bir yetenek olmadığı için alınan eğitim ile kişinin bu yönü geliştirilebilir. Daha farklı ve değişik bakış açılarından etkilenerek kendi girişimcilik fikirlerini ortaya koyabilir. Biz de okulda verdiğimiz eğitimlerle hem kişinin girişimcilik yönünü beslemekte hem de gerekli alt yapıyı onlara sağlamaktayız.

Hemen hemen her meslek dalında olduğu gibi iyi bir eğitimle girişimci adayları başarılı olabilir. Özellikle sektörel tecrübeyi aktarabilecek eğitim kadrosuna sahip olduğumuz ve sektörle öğrencilerimizi buluşturabildiğimiz için bu konuda doğru adres olduğumuzu düşünmekteyiz.

Girişimciliğin üniversite adı altında bir üniversite yoktur ama eğitim ve altyapı desteği sağlayan üniversite vardır. Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi gibi.

Yeditepe Üniversitesinin Teknoloji Transfer Ofisi sayesinde TÜBİTAK, KOSGEB, AB fonları ve diğer fırsatlar hakkında eğitim, toplantı, bilgilendirme ve destekler vererek hem girişimcinin önünü açmaktadır hem de girişimciyi bilinçlendirmektedir.

Ticari, Kurumsal, İç ve Sosyal olmak üzere dört çeşittir. UluslararasıLojistik ve Taşımacılık Bölümü olarak neredeyse bu dört alanda girişimci yetiştirebilecek sisteme sahibiz ve öğrencilerimizin birçoğu okurken ve mezun olduktan sonra kendi girişimlerini başlatarak bizi gururlandırmaktadırlar.

Girişimcilik Belgesi öğrencinin aldığı sertifikalar, eğitim, özgüven, takım çalışmasına uygunluk, yaptığı staj ve projelerdir.