• Türkçe
  • English

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

Bilgi

 

3

Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak

5

Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

6

Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

7

Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

10

Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak

18

Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma

 

 

 

 

 

 

Beceri

 

1

İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.

2

İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.

4

Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,

8

Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek

9

Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek

13

Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek

14

Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak

15

Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.

16

Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin                                                  aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme.

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik

 

 

17

Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme.

12

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.

11

Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek

 

 

 

 

 

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri*

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Soru-cevap

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

 

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Benzetim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Vaka Çalışması

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma

 

Sınav

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Sunum

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler

 

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta

Proje

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet,
Web tabanlı tartışma forumları

Laboratuar

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması

Özel donanım

(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir.

 

 

 

 

 

 

 

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Ders

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

 

PÇ12

 

 

PÇ13

 

PÇ14

 

PÇ15

 

PÇ16

 

PÇ17

 

PÇ18

Tedarik zinciri yönetimi ve lojistiğe giriş1

0

4

3

5

3

3

3

5

3

5

4

 

3

 

5

3

3

1

5

0

Tedarik zinciri yönetimi ve lojistiğe giriş2

2

4

5

5

3

1

1

1

3

5

5

 

2

 

4

1

5

2

3

3

Lojistik ve pazarlama Yönetimi

4

3

2

3

1

1

1

1

1

4

3

 

3

 

3

1

1

1

1

1

Entegre küresel lojistik

4

5

5

5

2

2

1

3

4

4

4

4

3

4

3

3

5

3

Staj 1

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Satınalma depolama ve dağıtım

1

4

5

4

5

5

5

5

2

5

3

3

3

3

2

2

2

4

Tedarik zinciri Bilgi sistemleri 1

1

2

3

4

3

3

4

4

4

4

4

 

2

 

3

3

4

1

3

2

Tedarik zinciri Bilgi sistemleri 2

5

2

5

1

1

2

2

1

5

5

3

4

5

2

1

1

3

5

Lojistik ve taşımacılık mevzuatı 1

1

4

5

4

5

5

5

5

2

5

3

3

3

3

2

2

2

4

Lojistik ve taşımacılık mevzuatı 2

3

5

5

2

5

5

5

5

3

4

2

3

2

4

2

0

4

4

Staj 2

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

5

 

5

Taşımacılık Yönetimi 1

3

5

5

3

5

5

5

5

4

5

3

3

1

1

1

1

1

4

Taşımacılık Yönetimi 2

2

5

4

4

5

5

5

5

3

5

4

3

3

3

3

2

2

4

Deniz Lojistiği 1

5

4

5

4

3

3

3

5

5

5

4

5

3

5

4

5

4

4

Deniz Lojistiği 2

4

4

5

4

5

4

5

3

4

5

2

5

2

3

2

2

4

2

Taşımacılık pazarı ve iş geliştirme

5

5

4

5

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

Liman ve terminaller

4

4

4

3

1

1

4

3

4

3

4

3

5

4

4

3

4

5

Lojistik ve taşımacılıkta hizmet pazarlaması

5

4

3

5

3

3

3

5

3

5

4

3

5

3

3

4

3

5

 

Kargo yönetimi

5

4

4

4

3

4

2

3

4

3

4

3

3

5

4

3

4

4

Lojistik modelleme ve optimizasyon teknikleri

5

4

3

4

4

4

4

4

4

2

2

3

2

0

4

3

4

1

Mezuniyet Projesi

5

4

3

4

5

3

2

2

3

5

3

3

2

5

2

5

2

4

Lojistikte operasyon yönetimi

5

5

5

5

3

3

3

3

2

5

3

2

2

2

1

1

1

3

Lojistikte güvenlik ve risk yönetimi

1

2

3

4

3

3

5

4

4

4

4

2

3

4

4

4

4

5

Taşımacılık ekonomisi

5

5

1

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Toplam kalite yönetimi

5

4

5

4

2

2

2

2

4

5

3

3

3

3

2

2

2

4

Depo yönetimi

5

5

5

5

3

1

1

1

3

4

5

4

4

5

5

4

3

5

Lojistik planlama ve tedarik zinciri yönetimi

5

5

4

5

1

1

1

3

5

3

4

5

3

5

5

5

4

2

Özel ürünlerin lojistik ve taşımacılığı

5

4

5

4

3

3

3

5

5

5

4

5

0

2

4

4

3

3

Deniz ve liman operasyonları yönetimi 1

3

5

5

3

5

5

5

5

3

4

5

3

2

2

5

3

3

4

Deniz ve liman operasyonları yönetimi 2

5

5

3

2

5

5

5

4

5

3

2

4

2

3

2

2

2

4

Demiryolu taşımacılığı 1

5

2

5

1

1

1

2

1

5

5

3

5

5

2

1

1

4

5

Demiryolu taşımacılığı 2

3

5

5

5

5

5

2

5

3

5

2

2

5

1

1

1

1

5

Kentsel Lojistik

2

3

4

3

5

2

3

5

4

2

3

5

2

1

4

2

3

4

Taşımacılık yönetiminde güncel konular

4

3

2

3

2

2

2

2

2

4

3

5

2

1

4

2

3

4