• Türkçe
  • English

PROGRAM BİLGİ PAKETİ

1. Program Tanımları

Kuruluş: 1996 yılında kurulan Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümü 2004 yılından itibaren mezunlarını vermektedir

Kazanılan Derece: Programı tüm gereksinimkerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanında Lisans Diploması” derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi: Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları: Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler.

Önceki Öğrenmenin (Formal, In-formal, Non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar:

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişker Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZDEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Yeditepe Üniversitesi’nin bütün programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları:

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yılsonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 143 kredilik ders yükünü tamamlamış ve 2 adet 30 işgünü süren yaz stajını başarılı bir şekilde yapmış olması gerekmektedir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır.

Program Profili:

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık programının amacı, yenilikçi bir liderlik anlayışı ile Lojistik eğitiminde, araştırmada ve uygulamada hem öğrencilerin hem de fakültenin bilgilerini geliştirebilecekleri, paylaşabilecekleri ve profesyonel gelişimlerini sağlayabilecekleri bir öğrenme ortamı yaratmaktır.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık programının ana hedefi, öğrencileri pratiğe ve Lojistik alanının profesyonel yönlerine hazırlamaktır. Program, öğrencilerine küresel ekonomilerde başarılı bir şekilde rekabet edebilecekleri bilgi ve beceriyi sunmaktadır. Programı tamamlayan öğrenciler Lojistik analist, Lojistik yönetici, Lojistik planlayıcı ve diğer profesyonel pozisyonlarda çalışmak için iyi bir donanıma sahip olacaklardır.

Mezunların İstihdam Profilleri:

Program mezunları çoğunlukla Havayolu, Karayolu veya denizyolu taşımacılığı yapan firmaların lojistik departmanında çalışabilirler.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar yeterli düzeyde ingilizceye sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisanüstü programlarda öğrenim yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş:

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme:

Programda yer alan her ders için uygulanan sınav türleri ve ölçme ve değerlendirme biçimleri “Ders Öğretim Planları”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme):

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri:

Program Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Erdal NEBOL   enebol@yeditepe.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü: Yard. Doç. Dr. Erkut Akkartal    akkartal@yeditepe.edu.tr

Bölüm Olanakları:

Bölümde bir doçent, 2 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi vardır. Ayrıca, her biri barco cihazı ile donatılmış yeterli sayıda dersane ve bilgisayar laboratuarları mevcuttur.