• Türkçe
  • English

Üniversitemiz bünyesinde; bilimsel bilgi ve deneyimin, teknoloji ve ekonomik değere dönüşümünü sağlamak amacıyla üniversite - sanayi işbirliğini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak; bölge sanayisini, gücünü bilim ve teknolojiden alan, yenilikçi, öğrenen, yerel ve küresel düşünebilen bir yapıya dönüştürmek için Teknoloji Transfer Ofisi kuruldu. Türkiye’de ilk defa hem bilgiyi üreten hem de bilgiyi aktaran bir üniversite konumuna geçen Yeditepe Üniversitesi 10 yıl içerisinde 186 tane uluslararası patent aldı. 2006 yılından bu yana 153 TÜBİTAK, 25 Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kurumlar, 15 Bilim ve Sanayi Bakanlığı - San-Tez destekli proje üretti. 51 TÜBİTAK, 1 Avrupa Birliği, 4 Bilim ve Sanayi Bakanlığı, 4 Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ve 8 diğer kurumlar olmak üzere 68 aktif proje de yürütülüyor. Doktora programlarıyla özel sektör ve sanayi işbirliği içerisinde tez çalışmaları sürdürülürken, projelerin ve işbirliklerin sonucu 68 ulusal, 125 uluslararası patent başvurusunda bulunuldu. 27 ulusal tescilli patent belgesi, 48 uluslararası tescilli patent belgesi alındı. Alınan patentlerin ticarileştirilme çalışmaları başlamış olup; üretim safhasına geçildi. Üniversite bünyesinde halen başvuru aşamasında olan 193 patent başvuru dosyası bulunuyor. Araştırma çıktılarını ticarileştirmek akademisyen ve öğrencilerimizin şirket kurmalarını teşvik etmek amacıyla 2016 yılında ‘Girişimcilik Atölyesi’ kuruldu ve Teknopark İstanbul ile imzalanan sözleşme ile 5000 metrekare kullanım alanı olan ‘Yeditepe Teknopark’ kurma çalışmalarımız hızla devam ediyor.

 
MANTİS Informatics S.A. firması ile yaptığımız iş birliği:
 

ATR 488 - Intelligent Logistics Systems Planning dersimizde öğrencilerimize sektördeki "Warehouse Management" uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. MANTİS Informatics S.A. firması, büyük ve orta ölçekteki şirketlerin depoları ve tedarik zincirlerini en etkin şekilde yönetmeye yönelik geliştirdiği  WMS (Warehoue Management System) çözümleri hakkında paylaşımlarda bulunarak öğrencilerimize değerli katkılar sağladı.

 

MANTIS firması, "Warehouse Management System" çözümleri konusunda öğrencilerimizle yaptığı paylaşım ile, şirketlerde WMS ihtiyacının ve sağladığı faydaların anlaşılmasına katkı sağlamıştır.

Bu konuda dersin öğretim üyesi Sn.Özgü Çepeloğlu ve Mantis firmasından Emir Yazıcı Bey'e çok teşekkür ederiz

 

Prof.Dr. Erkut Akkartal

Yeditepe University, Faculty of Commerce Dept. of International Logistics and Trans.