• Türkçe
  • English

Doç. Dr. Erdal Nebol
Bölüm Başkanı

enebol@yeditepe.edu.tr

Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar malzemelerin, hizmetlerin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde hareketinin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir. Ülkemizde lojistik sektörünün gelişmesine paralel olarak, Lojistik ve Taşımacılık konusunda uzmanlaşmış insan gücüne ihtiyaç da artmıştır ve giderek artmaktadır. Bu ihtiyacı gören Üniversitemiz, 2001 yılında "Lisans" düzeyinde eğitim veren "Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık" Programını başlatmıştır. Bu eğitimden amacımız, Lojistik ve Taşımacılık sektörü ile üretici ve ticari işletmelerin lojistik konularının yönetimi için insangücü yetiştirmektir.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü, sektör ile yakın ilişkide bulunarak, sektörün elde ettiği deneyimleri öğrencilerin gelişmesi için kullanır.Lojistik Bölümünün bir de uzmanlık alanı vardır.Bölümümüz, öğrencilere sunulan seçmeli dersler ile istedikleri Lojistik alanlarından birinde uzmanlaşmalarına olanak sağlamaktadır.

Bölüm programının Disiplinler arası niteliği vardır. Öğrenciler, mesleki bilgilerin yanında, işletme ve ticari bilgiler ve en az iki yabancı dil bilgisi ile donatılmaktadır. Bu özellik, öğrencilerin mezun olduklarında istihdam alanlarını çeşitlendirmekte ve Uluslararası Piyasalarda çalışma imkanını geliştirmektedir. Mezunlarımız, hedef alınan Ulusal ya da Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi, üretim işletmelerinin "Tedarik Zinciri" yönetimini gerçeklestiren departmanlarında istihdam edilebilirler, bu bölümleri yönetebilirler. Bu nedenle, mezunlar için geniş bir çalışma ve iş imkanı bulunmaktadır.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık programı, globalleşen ekonomik ortamda, kendilerini Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık konularında geliştirmek isteyen, bu sektörde etkin bir kariyer yapmak isteyenler için uygun bir eğitim alanıdır. Hızla gelişen Türkiye lojistik sektörü, bu alanda Yetişen kişiler için geniş fırsatlar sunmaktadır. Sektör için yetişmiş insan gücüne talep büyüktür. Ayrıca yasal bir düzenleme ile, Taşıma ve Lojistik faaliyetlerde bulunan kuruluşların, İhtisas diplomalı yöneticiler tarafından yönetilmeleri zorunluluğu getirilmiştir.

Üniversitemizin olanakları ile farklı bölümlerindeki öğrenciler, bölümümüzde yan dal veya çift ana dal yapmak imkanı bulacaklardır. Mezunlar, Lisansüstü akademik kariyer yapabilirler. Bu sektörde kendi işlerini kurmak isteyenler için ise lojistik eğitimi, artı bir avantaj sağlamaktadır.