• Türkçe
  • English

Akademik Kadromuz alanında uzman öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

1. YARIYIL

MATH 133 Temel Matematik 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (5)

Doğrusal denklemler, ikinci dereceden denklemler ve uygulamaları. Doğrusal eşitsizlikler. Mutlak değer. Temel fonksiyonlar, bileşkeleri ve kartezyen koordinatlarda grafikleri. Doğrusal ve ikinci dereceden fonksiyonlar. Doğrusal denklem sistemleri. Matrisler ve matrislerle işlemler. Determinant ve bir matrisin tersi. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri.

ECON 111 Mikroiktisatın Temelleri I 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (7)

Bu dersin başlıca amacı öğrenciyi iktisadi analizin temel kavramları ve mikroekonomin temel konularını vermektir.

AFE 131 Akademik İngilizce I 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (2 + 2 + 0) 3 

AKTS (4)

Okuma, anlama ve tartışma; temel sözel sunum becerileri (bireysel ve ikili); özetleme ve kendi sözcükleri ile ifade etme teknikleri; doğrudan alıntı yapma; metin içi atıf yapma ve kaynakça oluşturma; akademik kelime çalışmaları.

ATR 101 Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş ve Lojistik I 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

Bu ders öğrencilere taşımacılık yönetiminin temellerini tanıtır. Lojistik yönetiminin kapsamı ve hedefleri, farklı taşımacılık sistemlerinin önemi ve kapsamı, hukuk düzenlemeleri ve maliyet sistemlerine giriş konuları, üzerinde durulmaktadır.  Ayrıca bu ders öğrencilere taşımacılık sistemleri organizasyonlarının  yönetsel yönlerini de tanıtmaktadır.

ATD 141 Yönetim ve Uluslararası Ticaret 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (8)

2. YARIYIL

MATH 134 İleri Matematik 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (5)

Limit, bileşik faiz, süreklilik. Türev ve türev alma kuralları. Üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Ekstrem değerler, eğilimler ve talep esnekliği. Lineer programlama ve çoklu en iyi çözümler. Simpleks metodu ve en iyileme. Birleşik faiz hesaplama, anlık değer ve tahviller. Kredi amortizasyonu. Ekonomi ve işletmede uygulamaları. Olasılık ve İstatistiğe giriş.

ECON 122 Makroiktisatın Temelleri 

Ön Koşul:ECON 111 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (7)

Ders makro ekonominin giriş aşamasındaki temel kavramları içermektedir. Ekonomide yaşanan güncel sorunlara ilişkin olarak milli gelir, işsizlik, enflasyon, büyüme , para ve maliye politikalrı başlıca konuları oluşturmaktadır.

ATR 102 Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş ve Lojistik II 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

Bu derste öğrencilere, nakliye, taşıt rotalama ve planlama, ambar, malzeme yönetimi, paketleme, stok kontrolü, fabrika ve ambar yer seçimi, tesis tasarımları ile sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri gibi temel lojistik kavramları tanıtılır. Ürünlerin banttan tüketiciye, hammaddenin kaynağından üretim bandına etkin biçimde getirilmesi ile ilgili faaliyetlerin yönetimi incelenir.

PHIL 128 Eleştirel Düşünme 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (3)

ATD 316 Ekonomik Coğrafya (ATD264)

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

Dünya Coğrafyasını bir Ekonomik oyun kurucu olarak anlatmak, gelismeleri yorumlamak.

HUM 103 Uygarlık Tarihi 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (2 + 2 + 0) 3 

AKTS (3)

Bu ders, öğrencilerin, “her şeyin ‘öznesi’ insandır” kavrayışı doğrultusunda insana ait bilgiyi içeren farklı disiplinlerden (felsefe, sanat, edebiyat) faydalanarak muasır medeniyet seviyesine ait değer bilgisini üretme ve içinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde sosyal hareketleri çözümleme, anlamlandırma ve yorumlama yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.

3. YARIYIL

TKL 201 Türk Dili ve Edebiyatı I 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (2 + 0 + 0) 2

AKTS (2)

AFA 1 Zorunlu Yabancı Dil I 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (3)

AFN 132 Finansal Muhasebenin Temelleri 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

Finansal muhasebeye ilişkin temel kavramların geniş bir perspektif içerisinde verildiği bu ders, finansal raporlama ve finansal tabloların hazırlanması ve yorumlanması konularında giriş niteliğindedir.

STAT 410 İstatistik 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (5)

ATR 203 Lojistik ve Pazarlama Yönetimi 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (8)

Bu ders, stratejik planlama ve pazarlama yönetimi süreçleri; tüketici ve örgütlenmiş pazar yönetimi süreçleri; ürün çeşitliliği ve pazar bölümleri, ürün yeri ve hedefleri, pazarlama planları; fiyatlandırma, yönlendirme ve promosyon kararları verme, pazar kontrolü gibi stratejik süreçler doğrultusunda genel taşımacılık kavramını, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi hizmetlerinin pazarlanması işlemektedir.

ATR 211 Satınalma, Depolama ve Dağıtım

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3

AKTS (6)

Bu ders tedarik zinciri içerisindeki üç önemli lojistik fonksiyonu olan satın alma, depolama ve dağıtım konularının detaylı bir şekilde incelenmesini amaçlamaktadır. Özellikle üretim ve perakende işletmelerinin malzeme edinimi, pazarlara dağıtım ve tedarik zinciri üzerindeki farklı konumlarda depoculuğun fonksiyonları ve hedefleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

4. YARIYIL

TKL 202 Türk Dili ve Edebiyatı II 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (2 + 0 + 0) 2 

AKTS (2)

AFA 2 Zorunlu Yabancı Dil II 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (3)

ATD 242 Yönetim Muhasebesi 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

Maliyet kavramı ve sınıflandırılması; Safha ve Sipariş Maliyet Sistemleri; Maliyetlerin Davranışı, Analiz ve Yorumu;  Faaliyet, Hacim, Karlılık Analizleri; Kar Planlaması; İşletme Bütçeleri.

STAT 411 İleri İstatistik Uygulamaları 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (5)

ATR 202 Entegre Global Logistics 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (8)

ATR 292 Staj I 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (0 + 6 + 0) 3 

AKTS (6)

Staj dersi öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmek ve güncel uygulamaları daha yakından takip edebilmeleri maksadıyla bir işletmede çalışmalarını içerir. (30 İş Günüdür)

5. YARIYIL

HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (2 + 0 + 0) 2 

AKTS (2)

AFA 3 Zorunlu Yabancı Dil III 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (3)

ATR 305 Tedarik Zinciri Bilgi Sistemleri I 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (7)

Bu ders yönetim bilişim sistemleri ve teknolojilerinin lojistik sektöründeki rolünü kapsar. Bu dersin amacı, öğrencilere sistem geliştirme yaklaşımını ile geliştirilmiş mevcut uygulamaları tanıtmaktır.  Araştırma yöntemleri, sistem analizi, sistem tasarımı, sistem uygulamaları ve problemler,  ve sistem uygulamaları ve değerlendirme,  ve yönetim problemlerine uygulama üzerinde durulmaktadır.

LAW 315 Lojistik ve Nakliye Mevzuatı I 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

Yasal kavramlar, temel hukuk terminolojisi, yasaların temel kaynakları, sözleşmeler ve sorumluluk, eşya taşımacılığı kuralları, ulaştırma sektörü ve intermodal taşımacılık

BÖLÜM 1 Bölüm Seçmeli 1

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

BÖLÜM 2 Bölüm Seçmeli 2

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

6. YARIYIL

HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (2 + 0 + 0) 2

AKTS (2) 

ATR 306 Tedarik Zinciri Bilgi Sistemleri II 

Ön Koşul:ATR 305 Tedarik Zinciri Bilgi Sistemleri I 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (7)

ERP sistemleri, uygulamaları ve detayları; Tedarik zincirinde It maliyetlerini hesaplayabilme; RFID sistemleri; IT sistemlerin yardımıyla tüketici davranışlarını ölçülmesi; Kapsamlı IT entegrasyonu

LAW 316 Lojistik ve Nakliye Mevzuatı II 

Ön Koşul: LAW 315 Lojistik ve Nakliye Mevzuatı I 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

Türk Sivil Havacılık Kanunu,Varşova Konvansiyonu, Montreal Konvansiyonu ve CMR, karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşıma mevzutları.

ATR 392 Staj II 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (0 + 6 + 0) 3 

AKTS (3)

Staj dersi öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmek ve güncel uygulamaları daha yakından takip edebilmeleri maksadıyla bir işletmede çalışmalarını içerir. (30 İş Günüdür)

BÖLÜM 3 Bölüm Seçmeli 3

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3

AKTS (6) 

BÖLÜM 4 Bölüm Seçmeli 4

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

7. YARIYIL

ATR 471 Lojistik Planlama ve Modelleme Teknikleri 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (7)

ATR 415 Depo Yönetimi

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

Bu ders tedarik zincirinde yer alan ambar ve depo yönetim stratejilerinin geliştirilmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi konularına odaklanmaktadır. Depo yönetimi tekniklerinin verildiği bu derste depo içi ağ yönetimi ve geliştirilmesi yönünde güncel ve teknolojik bilgiler de yer almaktadır. Bu derste işlenen konular insan ve organizasyon, araç-gereç ve altyapı, süreç, girdiler, bilgi teknolojileri ve değerlendirme ile satış ve pazarlamadır.

BÖLÜM 5 Bölüm Seçmeli 5

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

BÖLÜM 6 Bölüm Seçmeli 6

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

FREE 1 Serbest Seçmeli 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (5)

8. YARIYIL

ATR 498 Mezuniyet Projesi 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (2 + 2 + 0) 3 

AKTS (7)

Öğrencilerin bireysel yada grup olarak hazırlayıp rapor edecekleri bir proje uygulamasıdır. Seçilmiş bir lojistik konusuyla ilgili öğrenciler proje konusu sorunu tanımlayıp planlayarak, belirlenen takvimde bu projenin yürütülmesini gerçekleştirirler.    

ATR 486 Lojistik Planlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3

AKTS (6) 

Bu ders, perakende operasyonlarının tedarik yönü ile ilgilenir. Tedarik zincirinin stratejik önemi dikkate alınarak, dersin kapsamında, talep tahminleri, stokların planlanması ve yönetimi, nakliye, şebeke tasarımları, bilişim teknolojisi, tedarik zinciri kararlarını etkileyen finansal faktörler ile e-iş ve tedarik zinciri konularındaki son gelişmeler yer almaktadır.

BÖLÜM 7 Bölüm Seçmeli 7

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

BÖLÜM 8 Bölüm Seçmeli 8

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

FREE 2 Serbest Seçmeli 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (5)

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER (GÜZ)

ATH 204 Havayolu Taşımacılığı Yönetimi 1 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3

AKTS (6) 

ATR 311 Taşımacılık Yönetimi 1 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

Dersin amacı; günümüzün uluslararası ticaret koşullarında taşımacılık sektörünün önemini yönetimsel  bakış açısıyla vurgulmaktır.

ATR 314 Kargo Yönetimi 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

Kargo taşımacılık sektörü ticari ve ticari olmayan eşya taşımacılığıyla ilgili olan önemli lojistik konularından biridir. Bu ders küçük ölçekli paket kargo taşımacılığı yönetimi ve organizasyonu hakkında detaylı bilgi vermek için hazırlanmıştır. Kargo gönderilerinin toplanması, gönderilmesi, tüm taşıma modları için dağıtım filolarının yönetilmesi ve kargo operatörü olarak çalışabilmek için uyulması gereken ilgili yasal düzenlemeler gibi kargo yönetiminin temel konularının bu ders içerisinde öğretilmesi hedeflenmektedir. Bunların dışında kargo taşımacılık hizmetlerinin ekonomik düzen içerisindeki önemi, kargo tarifeleri ve ücretlendirilmesi, kargo işletmelerinin organizasyonel yapısı ve kargo rezarvasyonlarının alınmasıyla gönderiye ilişkin belgelerin düzenlenmesi gibi operasyonel faaliyetlerin yönetilmesi, gereksinim duyulan tesis ve elleçleme ekipman kararlarının verilmesi ve kargo sektöründeki rekabetle geleceğe dair projeksiyon konularına da değinilecektir

ATR 351 Deniz İşletmeciliği ve Lojistik 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

Bu ders güncel deniz işletmeciliği ve lojistik konularını içermektedir. Gemi ve konteyner taşıyıcılar artık tamamen bütünleşik lojistik sağlayıcı olmak için önemli adımlar atmaktadırlar. Bu yolda ilerlemek için global tedarik zincirinde farklılaşma ve rekabet avantajı sağlamaları gerekmektedir. Örnek olarak Maersk, APL, NYK, Cosco ve diğerler şirketleri verebiliriz. Konteynır taşımacılığı, seferli ve sefersiz gemi taşımacılığı, hat trafiği şirketleri, terminal yönetimi, liman lojistiği, konteyner terminalleri ve işletmeciliği, terminal yönetimi ve bu ağların optimizasyonu yine bu derste işlenen konular arasındadır.

ATR 401 Üretim ve Verimlilik Yönetimi 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

Lojistik organizasyonlarının lojistik operasyonlarını verimli ve etkin bir şekilde planlamaları, takvimlemeleri ve kontrol etmelerinde kullanılmak üzere karar vermelerine yönelik örnek metot uygulama yaklaşımlarını içeren önemli bir derstir. Bu bağlamda bu ders temel üretim ve operasyon faaliyetlerini bir işletmenin lojistik sistemindeki planlama ve tasarım fonksiyonlarının kantitatif uygulamalarını sunmaktadır. Bu dersin konuları arasında; proje yönetimi, üretim planlama ve envanter kontrolü, kapasite planlama ve süreç seçimi, doğrusal programlama, tesis yerleşimi, iş tasarımı ve iş yükü ölçümü, kalite kontrol ve benzeri konular sayılmaktadır.    

ATR 434 Nakliye Ekonomisi 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

Bu ders öğrencilere taşımacılık ekonomisini betimsel ve çevresel anlamda aktarır.  Yatırım değerlendirme teknikleri üzerinde durulur.  Bu derste, iktisadi coğrafyaya, toprak değerleri ve toprak kullanımı, mekansal ve yapısal teoriler, kentsel büyüme, yerleşim yapısı ve spesifik sektörlerin taşımacılık karakteristikleri, bölgesel politikalar, refah ekonomisine giriş, maliyet-fayda analizi, maliyet-fayda analizinde vaka çalışmaları, zaman tasarrufu değerlendirmesi, kazalar taşımacılık ve çevre konuları  işlenmektedir. 

ATR 441 Demiryolu Taşımacılığı 1 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3

AKTS (6) 

Bu ders, demiryolu taşıma sistemleri ve ve demiryolu taşımacılığı kurallarını inceler. Ele alınacak başlıca konular, demiryolu taşımacılığı altyapısı, taşıma ekipmanları, sinyalizayon, zaman ve fiyat tarifeleri, demiryolu trafiği, ile temel demiryolu işletmeciği ve yönetimi konuları işlenecektir.. Bu iki dönemlik bir derstir.

ATR 475 Özel Malzeme Taşımacılığı ve Lojistiği 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

Bu ders uluslar arası özel tehlikeli madde kodlarını ve bunların elleçlenmesini, depolanmasını ve nakliyesini düzenleyen yasal kuralları sunmaktadır. Bu kuralların işletmelerin ekonomilerini ve lojistik süreçlerine nasıl etki ettikleri bu derste analiz edilmektedir.  

ATR 480 Denizcilik ve Liman İşletmeleri Yönetimi I 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (0 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

ATR 481 Modlar arası Taşımacılık 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3

AKTS (6) 

Liman operasyonları ve terminal oluşumları deniz yolu taşımacılığıyla kara üzerinden yapılan lojistik faaliyetleri arasında direk bir ara yüz oluşturmaktadır. Her bir unsurun genelliklede bir birleriyle uyuşmayan kendilerine has kanunları, yasal düzenlemeleri, prosedürleri ve hedefleri vardır. Terminal yönetimi maliyet etkin bir şekilde, güvenli ve verimli olarak taşınmakta olan yüklerin elleçlemesini eş zamanlı olarak sağlamak zorundadır. Bundan dolayı terminal yönetimi günlük operasyon faaliyetlerinde esneklik ve verimliliğin sağlanabilmesinde sürekli olarak iyileştirilmeye yönelik olarak ele alınmalıdır. Bu derste söz konusu ara yüz pozisyonunun güçlendirilmesi için gereken modern rıhtım işçiliği faaliyetleri ve bu sermaye maliyetlerinin yönetilmesi ele alınmaktadır.       

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER (BAHAR)

ATR 304 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Yönetiminde Güncel Konular 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3

AKTS (6) 

Bu ders genel olarak dünyada spesifik olarak Türkiye'de lojistik ve taşımacılık sektöründeki en son gelişmeleri ve bütün pratik yönlerini kapsamaktadır.  Öğrencilere, sektörde son dönemde meydana gelen değişikliklere ilişkin farkındalıklarını arttırmak için şirket ziyaretleri ve seminerler düzenlenmektedir.  Bununla beraber, uzmanlar tarafından daha önceden belirlenmiş konular üzerinde dersler verilmektedir.

ATR 312 Taşımacılık Yönetimi 2 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

Dersin amacı; Avrupa Birliği Taşımacılık politikaları ile Türkiye Taşımacılık Politikalarını inceleyerek gelişme ve ilerleme için Türkiye’nin alması gereken kararları ve uygulaması gereken stratejileri tartışmaktır.

ATH 313 Havayolu Taşımacılığı Yönetimi 2 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3

AKTS (6) 

ATR 333 Taşımacılık Pazarı ve İş Geliştirme 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

Bu derste pazarlamanın temelleri taşımacılık hizmetleri çerçevesinde tartışılmaktadır.  Bununla beraber kara amacı gütmeyen örgütler de dikkate alınmaktadır. Taşımacılık pazarının segmentasonu, müşteri ihtiyaçlarının anlaşılması, ihtiyaçlara uygun hizmet geliştirilmesi ve yeni müşteri kesimleri ulaşılması üzerinde durulur.

ATR 352 Deniz Lojistiği II 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3

AKTS (6) 

ATH 411 Havaalanı Yönetimi 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

ATR 442 Demiryolu Taşımacılığı 2 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

ATR 441'in Devamıdır

ATR 466 Tedarik ve Envanter Yönetimi 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3

AKTS (6) 

İşletmelerin temel fonksiyonlarından olan satın alma ve tedarik yönetimine ilişkin karar konuları ile stok yönetimi teknikleri ve tedarik-stok ilişkileri, ürün yönetimi süreci içinde incelenir. Malzeme grubu yönetimi, kaynak temini, sipariş miktarı kararları ve satın alma ve stok planlaması, ele alınacak konular arasındadır.

ATR 467 Lojistik ve Dağıtım Yönetimi 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3

AKTS (6) 

Bu ders öğrencilere, lojistik ve dağıtım yönetiminin temelini sunar. Lojistik yönetiminin amaç ve kapsamlarını önemle vurgular. Ürünlerin kullanıcılara ulaştırılmasında, farklı taşıma sistemlerinin önemi ve kapsamı; bunların yanında hukuk ve düzenlemeleri ve maliyet sistemi incelenmektedir. Aşağıdaki başlıkları daha detaylı bir şekilde inceler; üretim süreci sonundan tüketiciye gelen bitirilmiş ürünün verimli hareketleriyle ilgili tüm yönetim aktiviteleri ve arz kaynağından üretimi sürecinin başına kadar kullanılan materyal hareketleri. Kapsamında bulunan başlıklar; nakliye ve taşımacılık, araç çizelgeleri, materyal toptancılığı, paketleme korunumu, stok kontrolü, tesis ve toptan satış alanı seçimi, tesis dizaynı, talep süreci, pazarlama tahmini ve müşteri servisi yer almaktadır.

ATR 474 Gümrük ve Gümrük İşlemleri 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (3 + 0 + 0) 3 

AKTS (6)

Gümrük Operasyonlarının içeriğini anlatmak ve Ulus. Yatırımlarda Gümrük etkenin karalar üzerindeki etkisini incelemek

ATR 482 Denizyolu Taşımacılığı ve Liman Operasyonlarının Yönetimi 

Ön Koşul:Yok 

Kredi (0 + 0 + 0) 3

AKTS (6)