• Türkçe
 • English
Ağu
20
Ağu/20 19:50

2020 GÜZ DÖNEMİNDE ULUSLARARASI FİNANS ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİNDE BİR YENİLİK:  FİNANSTA YAPAY ZEKA UYGULAMALARI

Uluslararası Finans öğrencilerinin bölüm seçmeli ders olarak alacakları Finans uygulamaları odaklı Yapay Zeka dersi, bu dönem Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü altında ACM 465 Yapay Zeka dersinin Uluslararası Finans Bölümü Öğrencilerine özel açılacak bir şubesinde, Doç. Dr. İlkay Boduroğlu tarafından verilecektir. Önkoşulsuz olarak sunulacak derse talep fazlası olduğu takdirde öncelik 4. ve 3. sınıf Uluslararası Finans öğrencilerinin olabilir.

AKTS kredisi 6 olan ders online olarak haftada 3 saat Google Meet üzerinden yapılacaktır. Dersi başarıyla geçen öğrenciler bu derste öğrendikleri aşağıdaki anahtar sözcükleri CV’lerine yazabileceklerdir:

 1. Python
 2. Scikit-learn paketi
 3. Keras
 4. TensorFlow
 5. Long Short Term Memory (LSTM) modelleri (Zaman Serileri için)
 6. Bayesian Karar Ağaçları
 7. Support Vector Machines
 8. Deep Learning
 9. Yapay Zeka ile Bilanço Okuma
 10. Yapay Zeka ile Portföy Yönetimi

 

Doç. Dr. İlkay Boduroğlu

Boğaziçi Üniversitesi: Makine Müh. (Lisans), Endüstri Müh. (Lisansüstü),

Columbia University: Industrial Engineering – Operations Research (Doktora)

mezunu olup halen Riskoptima.com.tr’de Araştırma Geliştirme Direktörü ve kurucu CEO’dur.

Eposta: ilkay.boduroglu@riskoptima.com.tr

Dersten AA veya BA ile geçenler Riskoptima’da staj yapmak için başvurabileceklerdir.                            Doç. Dr. Boduroğlu derste konuyla ilgili kendi bilimsel çalışmalarından ve Riskoptima uygulamalarından örnekler gösterecektir. Derste başarılı olanlar bu konuda katılım sertifikası alabileceklerdir.

Finans öğencileri için tasarlanmış bu özel ACM 465 şubesinin açılabilmesi için Uluslararası Finans öğrencilerinin 2020 Güz önkayıt döneminde OBS sisteminde ACM 465 dersini bölüm seçmeli ders satırından seçmeleri gerekmektedir.

Bu ders ve dersle ilgili konular üzerine 24.08.2020 saat 11:00’de Doç.Dr.İlkay Boduroğlu ile yapılacak Zoom etkinliğine dersi almayı düşünen tüm Yeditepe öğrencileri katılabilirler.  Etkinlikle ilgili diğer detaylar etkinliği organize eden YUFIN Finans Kulübü tarafından duyurulacaktır.

Ne zaman: 
Perşembe, 20 Ağustos, 2020 - 19:50