• Türkçe
  • English

Cevaplar için lütfen soruya tıklayınız.

Yeditepe Üniversitesi olarak tanıtım dönemlerimizde aday...

İnternet’in getirdiği kolaylıklar sayesinde mesafeler...

Girişimcilik açısından yeni bir işe atılabilmek için...

Girişimcilikte konum, insan gücü kalitesi, pazar...

Girişimci olabilmenin en önemli itici gücü öncelikle...

Şayet sektörel tecrübeyi aktarabilecek eğitim kadronuz...

Girişimciliğin üniversite adı altında bir üniversite...

Yeditepe Üniversitesinin Teknoloji Transfer ofisi...

Ticari, Kurumsal, İç ve Sosyal olmak üzere Dört Çeşittir...

Elektronik Ticaret Bölümü olarak ...

Girişimcilik Belgesi öğrencinin aldığı...