• Türkçe
  • English

Misyonumuz

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü olarak misyonumuz, e-ticaret alanına özgü ihtiyaçların karşılanması için gerekli donanıma sahip mezunlar vermektir. İnternetin fiziki mesafeleri ortadan kaldırması ve pazarların küresel hale gelmesi rekabetin şiddetini artırırken, işletmelerin sahip oldukları tüm enstrümanların da en verimli şekilde kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda, rekabet avantajı açısından önemli bir enstrüman olan elektronik ticaret (e-ticaret) tüm dünyada hızla yayılırken, birçok işletme tarafından da yeni iş modeli olarak kabul edilmektedir. Sanal ortamlarda her türlü reel alım-satım işleminin gerçekleştirilmesine olanak veren e-ticaret, işlemlerin yüksek hızlarda gerçekleşmesini sağlarken aynı zamanda her türlü aracılık maliyetini ortadan kaldırmakta ve işletmeler açısından son derece önemli maliyet avantajları sağlamaktadır.

Vizyonumuz

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü olarak vizyonumuz, gerek ticari gerekse finansal hizmet piyasalarında e-ticaretin yaygın olarak kullanımından ortaya çıkan uzmanlaşmış işgücü ihtiyacını karşılayabilecek profesyoneller yetiştirmek ve bu doğrultuda yönetim, ticaret, teknoloji, bilgisayar ve yazılım konularındaki en son teorik ve pratik bilgilerin sektörel uygulamalar haline dönüştürülmesine olanak sağlamaktır.