• Türkçe
  • English

Kesin bir cevabının olmamasıyla beraber ulaşım kolaylığı, insan gücü kalitesi, demografik ve coğrafik özellikler, faydalanılabilecek kamu kaynakları, ulusal ve uluslararası fuar etkinlikleri ve seçilen iş kolunun o bölgeye uygunluğu doğrultusunda yapılan pazar araştırmaları girişimcilik için en uygun şehre ulaşmanızı sağlayacaktır.