• Türkçe
  • English

Yazılım geliştiriciler, Web Tasarımcılar, Veri Tabanı yöneticileri Proje Yöneticileri ve Uygulama geliştiriciler en çok aranan profesyoneller olacaktır. Almanya da çalışma izni için enformatik dalında çalışanlar tercih edilmektedir Sahip olduğunuz dereceye bakılmaksızın BeschV (Alman İstihdam Yönetmeliği)  ve AufenthG (Alman İkamet Yasası) Bölüm 19c (2) uyarınca Almanya'da nitelikli istihdam elde etmek için oturma izni almak mümkündür. (bknz https://www.make-it-in-germany.com/en/visa/kinds-of-visa/specific-labour...) Serbest seçimlik dört dersi Almanca seçerek Yabancı Diller Yüksek Okulundan sertifika alabilirler. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, bilgisayar destek uzmanları için istihdam fırsatlarının 2016 ile 2026 arasında (diğer meslekler için ortalamanın çok üzerinde olan) % 11 artması beklenmektedir, bu da diğer meslekler için ortalamanın çok üzerindedir. Bu artışın nedeni, işletmelerin altyapı yükseltmelerinden kaynaklanan destek personeline olan talep artışıdır. (bknz https://www.fieldengineer.com/skills/it-specialist).