• Türkçe
  • English

Bilgisayar Mühendisliği, uygulayıcıların ihtiyacını saptar ve onlara anahtar teslim sistem geliştirir. Bilişim Sitemleri ve Teknolojileri Bölümü ise bilgisayar tekniklerini bilen yönetici veya yöneticiliği bilen bilgisayar uzmanları yetiştirir. Sektörle yakın işbirliği içinde uygulamalı derslere ağırlık verir. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümü, bilgisayar mühendisliğinden farklı olarak daha sosyal alanlarda da hizmet vermektedir. Sosyal alanlar biraz açılacak olursa, şirket içi yönetimden pazarlamaya, kişisel iletişim tekniklerinden muhasebe hesaplarına kadar tüm alanlarda bilgi kazanma şansı sunar. Çalışma alanlarına göre değişmekle beraber, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri uzmanı, yazılımcı ve şirket yönetimi arasında köprü görevi görüp bilgi akışı ve anlaşma kolaylığı sağlar. Bilgisayar mühendisliği genellikle teknolojiyi üreten taraf iken, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bunu kullanan ve işletmelere entegre eden taraftır.