• Türkçe
  • English

Misyonumuz

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, bilgi odaklı yaklaşımı ve disiplinlerarası eğitim altyapısıyla günümüz karmaşık iş ortamlarında başarıyla faaliyet gösterebilecek, ulusal ve uluslararası sektörle entegre olabilen, çağdaş bilişim uygulamalarına hakim olan, yenilikleri izleyip özümseyebilen, bilgisayar bilimi ve yöneticilik konularında eğitilmiş, bilişim sistemleri, yazılım geliştirme ve programlama, web tasarımcılığı ve internet uygulamaları, ağ uygulamaları ve yönetimi, kurumsal sistem tasarımı ve yönetimi, veri tabanı sistemleri gibi konulara hakim olan çok yönlü profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümün hedefi, güncel ve teorik bilgileri öğrencilerine sunarak, aynı zamanda bu teorik bilgilere uygulama alanı yaratarak, araştırma ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yaratıcı, nesnel ve analitik düşünce yapısına sahip bireylerin yetiştirilmesine olanak sağlamaktır.

Vizyonumuz

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü olarak vizyonumuz, işletmelerin gereksinimlerini analiz edip belirledikten sonra stratejik hedefleri doğrultusunda en uygun bilişim sistemlerini tasarlayabilecek, gerekirse geliştirme yönünde önderlik edebilecek ve işletmeciler ile bilişimciler arasında iletişimi sağlayacak uzman kadro yetiştirmek, ve bu alanda araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır.