Prof. Dr.
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
Akademisyen
Prof. Dr.
Uluslararası Finans Bölümü
Bölüm Başkanı / Fakülte Dekan Yardımcısı
Prof. Dr.
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü
Akademisyen (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.
Akademisyen
Prof. Dr.
Akademisyen (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.
Akademisyen
Prof. Dr.
Akademisyen (Fakülte Dekanı)
Prof. Dr.
Akademisyen
Prof. Dr.
Akademisyen
Prof. Dr.
Akademisyen (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
Akademisyen
Doç. Dr.
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü
Akademisyen (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr.
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Akademisyen
Doç. Dr.
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü
Akademisyen
Doç. Dr.
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü
Akademisyen
Doç. Dr.
Akademisyen
Doç. Dr.
Akademisyen
Doç. Dr.
Akademisyen (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr.
Akademisyen
Doç. Dr.
Akademisyen
Doç. Dr.
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Akademisyen (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü
Akademisyen (Fakülte Dekan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi
Uluslararası Finans Bölümü
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Akademisyen (Üniversite Genel Sekreteri)
Dr. Öğr. Üyesi
Akademisyen (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
Akademisyen (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü
Akademisyen (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Öğretim Görevlisi
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Akademisyen