Prof. Dr. Avadis Hacınlıyan
Bölüm Başkanı

ahacinliyan@yeditepe.edu.tr 

İşletmelerin bilişim sistemlerinde yaşanan hızlı gelişmelerden etkin şekilde yararlanabilmeleri için bu gelişmelere en kısa zamanda uyarlanmaları gereklidir. Bu ihtiyacı karşılamayı hedefleyen Yönetim Bilişim Sistemleri programının temel amacı, çağdaş bilişim uygulamalarına hakim olan, elektronik ticaret, tedarik zinciri, karar destek uygulamaları, uzman sistemler gibi yenilikleri tanıyan, alanlarında etkin ve yetkin çok yönlü yönetici adayları yetiştirmektir. Bölüm, öğrencilerine bilişim ve yöneticilik alanlarında disiplinlerarası bir eğitim olanağı sağlar. Bölümde sektörün ileri gelen kuruluşları Cisco, Microsoft, Oracle ve SAP ile temas edilerek ve bu kuruluşların sertifikalandırma için öngördüğü müfredat değişiklikleri uygulanarak sertifika olanakları sunulabilmekte, sektörle yakın işbirliği yapılmaktadır. Bu tarz bir eğitimle mezunlarımız sistem tasarımcısı ve yöneticisi, ağ yöneticisi, veri tabanı sistemleri uzmanı, web tasarım uzmanı, bilgisayar programcısı ve yazılım geliştiricisi, bilişim güvenliği uzmanı gibi bilişim teknolojisi ile ilgili pozisyonlarda görev alabilmelerinin yanında, işletme yönetimine ilişkin muhasebe, yönetim ve organizasyon bilgileriyle donatılmış olmaları nedeniyle e-ticaret sistemleri, kurumsal kaynak planlama sistemleri, tedarik zinciri yönetim sistemleri, hareket işleme sistemleri, karar destek sistemleri, bilgi yönetim sistemleri, uzman sistemler, veri madenciliği, sanal gerçeklik teknolojileri, bulut sistemleri ve mobil iletişim sistemleri gibi sistemlerin tasarlanması, kurulumu ve yönetimi için telekomünikasyon, e-ticaret, e-iş, bankacılık, sigortacılık, muhasebe ve benzeri pek çok sektörde ve alanda yöneticilik, koordinatörlük, proje yöneticiliği veya danışmanlık gibi görevlerde çalışabilirler. ABD Çalışma Bakanlığı bilişim sektöründe 2006-2016 yılları arasında 1.5 milyon iş olanağının açılacağını öngörmüştü. Günümüzde Yazılım Geliştiriciler, Web Tasarımcılar, Veri Tabanı Yöneticileri, Proje Yöneticileri ve Uygulama Geliştiriciler en çok aranan profesyonellerdir. 2015-16 ders yılı mezunlarımızdan %56’sı mezuniyetinden hemen sonra iş bulmuştur.

► Akademik Programı görmek için tıklayınız

► Program Bilgi Paketini görmek için tıklayınız