Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin yan dal yapma imkanı var mıdır?

   Listeye geri dönmek için tıklayınız


Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin yan dal yapma imkanı var mıdır?


Yan dal programının, ana dal derslerine (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) ek olarak en az 21 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Yan dal programına, kayıtlı olunan programın (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılında başvurulabilir.

Bir öğrencinin yan dal programına kabul edilebilmesi için:

  • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
  • Yan dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.50 olması gerekir.
  • Burslu yan dal yapabilmek için de başvuran öğrencilerin not ortalamaları 4 üzerinden 3.00 olması şartı aranır. 

    Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. 

    Öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal sertifikası alabilmek için ana dal (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması gerekir.Yan dal programına devam eden öğrenciye yan dal sertifikası, devam ettiği birinci ana dal (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) tamamlayan, yan dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi yan dal programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.

Lisans programları hakkında
bilgi almak için formu doldurun!