Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümünün diğer üniversitelerdeki bölümlerden farkı / üstünlüğü nedir? Neden Yeditepe Üniversitesi'nin Uluslararası Finans Bölümünü seçmeliyim?

   Listeye geri dönmek için tıklayınız


Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümünün diğer üniversitelerdeki bölümlerden farkı / üstünlüğü nedir? Neden Yeditepe Üniversitesi'nin Uluslararası Finans Bölümünü seçmeliyim?


Bölümümüz, dinamik gelişmelerin yaşandığı günümüz finans dünyasında finansal piyasalar, bankalar, banka dışı mali kuruluşlar, kurumsal yatırımcılar ile şirketlerin analizi ve etkin yönetimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda programın temel amacı, uluslararası finans kavramlarını ve tekniklerini iyi bilen uzmanların yetiştirilmesi ve rekabetin çok yoğun olduğu uluslararası finans dünyasında yöneticilik yapabilecek, karar sürecinde sorumluluk alabilecek yetilerle donatılmasıdır. 

Uluslararası Finans Bölümü mezunları, finans sektörü içerisinde yer alan banka, sigorta, yatırım, portföy yönetimi şirketleri, özel sektör firmaları ve kamu kuruluşlarının finans/muhasebe bölümleri ile uluslararası finans kurumları, Devlet Planlama Teşkilatı, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı gibi kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam olanağı bulabildikleri gibi, kendi firmalarını kurabilmekte ve eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimle üstün rekabet gücüne sahip olmaktadırlar. Finans Laboratuvarında Gerçek Verilerle Çalışma Olanağı Finans teorisi öğrenimini uygulamalı olarak sunan program “Finans Laboratuvarı ve Seans Salonlarında” öğrencilerin piyasa verileriyle genel teknik analiz, portföy yönetimi, risk analizi konularında deneyim kazanmalarına ve finans profesyonellerinin kullandığı platform ve yazılımlarda uzmanlaşmalarına olanak sağlamaktadır. 

Ders programımızda staj zorunlu olarak yer almakla birlikte bölümümüzün de desteğiyle öğrencilerimiz yerli ve yabancı kuruluşlarda ikinci sınıfın yaz döneminde staj yapmaktadırlar. Staj dersleri, eğitim sürecinde alınan teorik bilgiyi pratiğe dönüştürerek, başka bir deyişle öğrenciyi sektöre hazırlayarak önemli bir katkı sağlamaktadır. Uluslararası işbirliğinin sağlayacağı ivmeden yararlanmak amacıyla uluslararası ortak çalışmalara ve programlara büyük önem ve destek verilmektedir. Finans Bölümü öğrencilerine Amerika, Kanada ve Avrupa üniversitelerinde, Erasmus ve Öğrenci Değişim Programları çerçevesinde dönemsel ve yıllık bazda eğitimlerini sürdürebilecekleri geniş bir yelpaze sunulmaktadır. 

Uluslararası Finans Bölümü öğrencilerinin «çift anadal» veya «yan dal» yapma olanakları esnek ders programı ile desteklenmiş ve zorunlu eğitim dili olan İngilizcenin yanı sıra Rusça, Çince, İspanyolca, Almanca ve Fransızca gibi yabancı dillerden bir veya daha fazlası için eğitim alabilme olanağı sunulmuştur. Böylece küreselleşmenin gerektirdiği çok dilli eğitimin en üst düzeyde verilmesi sağlanmaktadır. 

Ayrıca, lisans eğitimi sonrasında öğrencilere finansal iktisat yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek mesleklerinde daha üst düzey donanıma sahip olmaları olanağı da sunulmaktadır.