Uluslararası Finans Bölümünden mezun olduktan sonra kariyer imkanları / çalışma alanları nelerdir?

   Listeye geri dönmek için tıklayınız


Uluslararası Finans Bölümünden mezun olduktan sonra kariyer imkanları / çalışma alanları nelerdir?


Uluslararası Finans Bölümü mezunları, finans sektörü içerisinde yer alan banka, sigorta, yatırım, portföy yönetimi şirketleri, özel sektör firmaları ve kamu kuruluşlarının finans/muhasebe bölümleri ile uluslararası finans kurumları, Devlet Planlama Teşkilatı, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı gibi kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam olanağı bulabildikleri gibi, kendi firmalarını kurabilmekte ve eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimle üstün rekabet gücüne sahip olmaktadırlar.